Continental Tagline
Návrhy
Clean Power Data
© Continental AG

Powertrain

Energie pro váš pohon.

Bezpečná, ekologicky šetrná jízda ve vašem vlastním vozidle – dorazte do cíle naprosto uvolnění. Jen málo věcí fascinuje lidi po celém světě tak jako téma mobility. Zároveň dnes mobilita prochází zásadními změnami.
Divize Continental Powertrain pokládá základy pro tyto změny v oblasti technologie pohonu.

Jsme jedním z předních vývojářů a výrobců řešení pro účinné spalovací motory. Podporujeme vývoj prostřednictvím zvyšování výkonu v oblasti vstřikování, turbodmychadel, převodových řídicích jednotek, technologie snímačů, poháněcích zařízení a systémů následného zpracování výfukových plynů.

Budoucnost technologie pohonu již započala: jsme průkopníky na poli integrace technologií efektivních systémů a ekonomických vozidel do oblasti elektromobilů, kde se využívá elektřina jako další zdroj energie. Naše řešení mobility se rozprostírají po celé šíři automobilového trhu: zásluhou inteligentních principů, jako je škálovatelnost nebo naše schopnost kombinovat jednotlivá řešení, pokrýváme vše od jednostopých vozidel přes osobní automobily až po celou řadu užitkových vozů – s elektromotory i spalovacími motory.

Obě oblasti inovace se ve výsledku snaží dosáhnout stejného cíle: snížit množství CO2 a emisí. O tento cíl usiluje divize Powertrain v pěti oblastech řešení: elektrifikace, propojené hospodaření s energií, spalování, následné zpracování výfukových plynů a účinnost hnacího ústrojí. To se zrcadlí rovněž v práci pěti obchodních jednotek divize Powertrain: Engine Systems (Systémy motorů), Fuel & Exhaust Management (Hospodaření s palivem a výfukovými plyny), Hybrid Electric Vehicles (Hybridní elektrická vozidla), Sensors & Actuators (Snímače a poháněcí zařízení) či Transmission (Převodové systémy). 

Pro více informací o této divizi společnosti Continental navštivte prosím naši webovou stránku.