Návrhy
  Přejděte přímo na
   working continental

   Práce u společnosti Continental

   Společnost Continental zaměstnává více než 193 000 lidí v 58 zemích, a ti všichni pracují na tom, aby byla zajištěna chytrá, propojená mobilita – zároveň bezpečná, snadno použitelná, udržitelná a čistá. Lidé, kteří se zaujetím sdílejí svoje nápady, vytvářejí nové produkty, podněcují změnu a ukazují iniciativu za účelem dosažení svých cílů. Lidé, kteří pracují společně v různých místech a zemích tak, aby průkopnické projekty přinesly svoje ovoce. Lidé, kteří vědí, že jsou součástí globálního týmu. Protože nikdo neutváří budoucnost sám.

   Inspirující, otevřená a hodnotná podniková kultura

   Společnost Continental zná důležitost podnikové kultury, která je inspirující, otevřená a hodnotná. Podle globálního zaměstnaneckého dotazníku je více než 80 procent našich lidí hrdých na to, že pracuje pro společnost Continental. Naše kultura vychovává individuální talent a cení si konstruktivní zpětné vazby a celoživotního učení. Všichni naši lidé – od operátorů strojů po vedoucí oddělení – jsou součástí našeho úspěchu stejným transparentním způsobem. Věříme v motivování našich zaměstnanců tím, že zajišťujeme, že se nebojí dělat chyby a učit se z nich. A jsme trvale a výslovně oddáni rozmanitosti naší pracovní síly, i když občas čelíme příležitostnému odporu nebo skepticismu. Protože bere v potaz různé úhly pohled, kvality, zkušenosti a kulturní perspektivy pro podporu vizí a inovací, které jsou tak důležité pro úspěch našeho podnikání.

   Continental ukazuje cestu svým mobilním a flexibilním způsobem práce po celé zeměkouli

   Naše iniciativa flexibility se snaží pomoci zaměstnancům postihnout lépe rovnováhu mezi jejich úkoly a dalšími aspekty jejich životů. Ve společnosti Continental jsou zásady mobilní práce, částečného a plného úvazku i volna implementovány lokálně, aby byly zajištěny požadavky, jako je respektování místních pracovních zákonů. To z nás činí první globální korporaci, která nabízí svým zaměstnancům po celém světě* takové široké příležitosti flexibilního způsobu práce bez ohledu na jejich umístění nebo pozici v hierarchii.

   Dále se snažíme, aby naši zaměstnanci měli radost ze svého pracoviště, které chrání jejich zdraví – fyzické a mentální. Roboty ve výrobní oblasti a neustálý vývoj nástrojů a platforem práci zásadně usnadňují, zároveň však znamenají změnu zavedených postupů a přijetí nového stavu mysli. Digitalizace pracoviště konfrontuje lidi s výzvou, jaká tu ještě nebyla. A někdy to může vést k mentálnímu stresu a přetížení. Dáváme proto velkou prioritu posílení odolnosti, povědomí o zdraví, odpovědnosti a samostatnosti našich zaměstnanců. Společnost Continental nabízí četné preventivní zdravotní programy a iniciativy zaměřené na minimalizaci zdravotních rizik – od ergonomie po strategie zvládání účinků digitalizace. A statistika ukazuje, že to funguje – již celá léta počet hodin zameškaných z důvodu nemoci stabilně klesá, stejně jako četnost poranění s efektem ztráty pracovní doby. podnikových zdravotních ocenění, německé nejprestižnější ceny v oblasti řízení bezpečnosti práce, ocenili společnost Continental několikrát, naposledy v roce 2016.

    

   *počínaje 21 zeměmi, kde je zaměstnáno hodně přes 90 procent naší globální pracovní síly