Continental Tagline
Návrhy
Nikolai Setzer | Cockpit der Zukunft

„Usilujeme o globální prvenství v technologii automatizovaného řízení“

Valná hromada společnosti Continental 2021

  • Ve svém projevu na výroční valné hromadě za rok 2021 hledí předseda představenstva Nikolai Setzer vstříc budoucnosti s optimismem: „Zlepšuje se to! Letos ještě ne příliš výrazně. Ale už je to znát: v roce 2021 poptávka opět narůstá.“
  • V roce 150. výročí existence realizuje společnost Continental neomylně svoji novou strategii: „Spoluvytvářet změny – to nám dalo sílu. A to je naše síla i nyní.“
  • Průkopníci v oblasti udržitelnosti: Aktivity společnosti Continental týkající se bezemisních vozidel budou již od roku 2022 kompletně klimaticky neutrální
  • Další investice v letošním roce ve výši 200 až 250 milionů eur do nové oblasti činnosti „Autonomous Mobility“
  • Zasedání dozorčí rady: Smlouva člena představenstva Christiana Kötze prodloužena o pět let do dubna 2027

Hannover, 29. dubna 2021. V předstihu před dnešní virtuální valnou hromadou společnosti Continental AG prodloužila dozorčí rada na svém zasedání mandát člena představenstva Christiana Kötze (50) o pět let do dubna 2027. Kötz byl poprvé jmenován do představenstva společnosti v březnu 2019 s tříletým mandátem. Od té doby v této funkci odpovídá za obchodní segment Tires a nákupní oddělení koncernu.

„Jsme rádi, že můžeme pokračovat v našem úspěšném kurzu v sektoru pneumatik s Christianem Kötzem. Má bezvýhradnou důvěru dozorčí rady, že upevní naši pozici mezi světově nejlepšími výrobci pneumatik. Jménem kolegyň a kolegů v dozorčí radě mu nadále přeji hodně zdaru,“ řekl předseda dozorčí rady prof. Dr. Ing. Wolfgang Reitzle.

„Jménem celého představenstva děkuji Christianu Kötzovi za jeho úspěšnou práci. Sektor pneumatik je a zůstane pod jeho vedením důležitým pilířem ekonomické úspěšnosti a zárukou stability v rámci koncernu. V posledních několika letech Christian Kötz významně přispěl k rozvoji nových technologií, zejména v oblasti digitálních řešení pneumatik, a k prosazení ambiciózních cílů zaměřených na udržitelnost. To je důležitý přínos pro naši schopnost obstát i v budoucnosti a důkaz toho, proč je společnost Continental jedním z vítězů transformace. Těšíme se na pokračování naší vzájemné spolupráce,“ dodal předseda představenstva Nikolai Setzer.

Smlouva prodloužena o pět let: Christian Kötz, člen představenstva, divize Tires, koncernový nákup

Silnější díky změně

Nová strategie a její realizace byly také ústředním tématem dnešního projevu Nikolaie Setzera na virtuální valné hromadě 2021 v Hannoveru. V situaci mírného oživení v tomto odvětví společnost Continental v tomto obchodním roce a v roce 150. výročí své existence cíleně pokračuje ve své strategické změně. K tomu Setzer uvedl: „Continental se znovu rozjíždí. Víme, na čem záleží. Zejména za současných podmínek.“ Připomněl pohnutou historii společnosti: „Dnes jsme jedním z nejdůležitějších světových dodavatelů v oblasti mobility. Spoluvytvářet změny – to nám dalo sílu. A to je naše síla i nyní.“

Loňský celosvětový prudký pokles výroby automobilů o 16 procent zasáhl také společnost Continental. „Rok 2020 pro nás nebyl jednoduchý. Ale reagovali jsme rychle: upravili jsme náklady, zaměřili se na růst a výnosy a začali znova,“ uvedl Setzer.

Tři pilíře nové strategie

Nová strategie společnosti Continental pro ziskový a udržitelný růst je založena na třech základních pilířích: operativní síle, zaměření portfolia na růst nebo výnos a na kultuře, která usnadňuje využití nových příležitostí. Setzer: „Projít krizí, reagovat na trh, spoluvytvářet změny – to jsou tři velké úkoly. Ale pro nás jsou to v první řadě tři velké příležitosti – a ty využijeme. “

Probíhající implementace programu „Transformace 2019-2029“ je zaměřena na zvýšení operativní síly společnosti Continental a zajištění její konkurenceschopnosti. Důraz je kladen na snižování nákladů, zrychlování procesů, štíhlejší strukturu, další zvyšování kvality a nové, efektivnější formy moderní spolupráce.

Dvě strategie pro portfolio: „Zaměření na růst“ a „Zaměření na výnosy“

Díky nové strategii rozděluje společnost Continental své portfolio jednak na aktivity, které se zaměřují na „růst“, a jednak na aktivity, které jsou primárně o „výnosech“. Má tedy dvě různé metody pro různé trhy. Liší se svým časovým horizontem, technologiemi a procesy, mají však jeden společný směr: vytvořit větší hodnotu.

„V oblastech růstu bodujeme inovativními technologiemi. Náš cíl: být lepší než trh,“ vysvětlil koncept předseda představenstva společnosti Continental. Příkladem toho jsou výkonné palubní počítače, které společnost Continental vyvíjí pro moderní vozidla. Dnešní objednávky znamenají obrat více než čtyři miliardy eur. Další oblastí růstu jsou systémy asistovaného a autonomního řízení, ve kterých je společnost Continental již několik let lídrem.

„Autonomous Mobility“ bude od roku 2022 tvořit samostatnou divizi. Jen v letošním roce, jak bylo oznámeno 9. března 2021, poputuje do této oblasti o 200 až 250 milionů eur na investicích navíc. Důvod: „Trh roste. Již v příštích třech letech se více než zdvojnásobí,“ odhaduje Setzer a dodává: „My porosteme s ním! Protože více automatizace v automobilu znamená více šancí na vyšší podíl na hodnotě pro nás.“

CEO Nikolai Setzer k novému superpočítači Continental: „Žádný počítač na světě to nezvládne rychleji než ten náš. To, co dříve trvalo týdny, lze máme nyní za několik hodin.“ © Continental AG

Společnost Continental pro tento účel zaměstnává již 20 000 softwarových a IT odborníků a provozuje vlastní softwarovou akademii. Ve spolupráci se společností Amazon pracuje společnost Continental na zrychlení komunikace z vozidla a do vozidla. S novým superpočítačem ve Frankfurtu nad Mohanem společnost navíc také využívá umělou inteligenci, aby byly asistenční systémy připraveny pro praxi. „Žádný počítač na světě to nezvládne rychleji než ten náš. Co dříve trvalo týdny, máme nyní za několik hodin,“ řekl Setzer.

Růst s partnery

Společnost Continental neustále rozšiřuje svou intenzivní spolupráci se start-upy a technologickými společnostmi, aby si upevnila svoji vlastní pozici na trhu v tomto segmentu a zvýšila rychlost vývoje. Mezi partnerské společnosti již patří NVIDIA a AEye, dále například EasyMile, AAI, mapová služba here a také, jak bylo nedávno oznámeno, čínská společnost Horizon Robotics, která se specializuje na vývoj řešení založených na umělé inteligenci.

Společnost Continental nedávno získala podíl ve společnosti Recogni, americké společnosti specializující se na navrhování čipů. „Její procesory nám slouží jako datové turbo. Díky tomu jsou naše systémy automatizovaného nebo autonomního řízení ještě bezpečnější, čistší a pohodlnější. Chceme být technologickou jedničkou,“ nastínil Setzer perspektivu do budoucna a poukázal na další příležitosti k růstu: „Společnost Continental zaznamenává také přírůstek u produktů, jako jsou inteligentní kontrolní systémy pro pneumatiky, které poskytují data v reálném čase, a tak umožňují bezpečnější a hospodárnější jízdu. Růst probíhá ale i na určitých trzích. Příkladem je Čína. I v roce 2020 zde byla poptávka po našich prémiových pneumatikách vyšší než v roce 2019.“

Část portfolia zaměřená na výnos je naproti tomu primárně zaměřena na nasycené trhy. „Růst je tam sice omezený. Ale naše pozice je silná a zisky stabilní. Daří se nám to, protože jsme nejlepší a rychlí u mnoha skupin produktů – například v technologiích pro bezpečnost jízdy,“ řekl Setzer.

Průkopník v otázkách udržitelnosti

Rozhodujícím aspektem pro odvahu chopit se nových šancí je firemní kultura ve společnosti Continental. Ta je založena na čtyřech hodnotách, kterými podporuje osobní odpovědnost, otevřenost, důvěru a uvědomování si toho, že následky vlastního jednání pocítí všichni. „Proto pracujeme pro sebe navzájem, nejen vedle sebe – po celém světě i v celé organizaci,“ uvedl Setzer a zmínil rozjetou strategii udržitelnosti jako viditelný výsledek takové kultury: „Držíme kurz směrem k úspěchu a udržitelnosti. V tom jsme důslední a také vzorem pro ostatní. Již od roku 2022 budou naše aktivity v oblasti bezemisních automobilů kompletně klimaticky neutrální. A to na celém světě. Všechny závody na celém světě pracují se zelenou elektřinou a tedy neutrálně z hlediska emisí CO2 již od roku 2020. To znamená: o více než dva miliony tun CO2 méně. A to každý rok. Takto vylepšujeme naši klimatickou bilanci,“ objasnil. „Do roku 2040 usilujeme o nulové emise CO2 ve všech závodech. Hlavním cílem je ‚stoprocentní klimatická neutralita v rámci celého řetězce tvorby hodnot‘. Toho chceme dosáhnout nejpozději do roku 2050,“ uvedl.

S ochranou, ochotou nechat se očkovat a s větrem v zádech vzhůru z hlubin ekonomického propadu

Důležitost čtyř firemních hodnot společnosti Continental (důvěra, svoboda k činům, soudržnost a touha vítězit) se projevila i během pandemie koronaviru. Díky nim se všichni snaží chránit sebe i ostatní. „Pro ochranu našich zaměstnanců jsme měli ucelenou koncepci. Tu jsme realizovali od samého začátku a ve všech závodech na celém světě,“ zdůraznil Setzer. „Nikde není riziko covidu příliš velké. Testujeme a očkujeme! V Rumunsku. V Litvě. A v USA. Spolupracujeme tam s úřady. Společně jsme zřídili očkovací centra. Naši podnikoví lékaři jsou k dispozici také v Německu. Pustí se do toho, jakmile budou moct.“ V této souvislosti Setzer poděkoval jménem celého představenstva více než 235 000 zaměstnanců. Mnoho z nich se v roce 2020 vzdalo části svých platů. Další se neúnavně angažují v krizových týmech. „Aktuálně asi 80 000 lidí pracuje vzdáleně. To je téměř 90 procent všech zaměstnanců na počítačových pracovištích,“ uvedl Setzer. „Je to známka toho, že soudržnost jen necítíme. My ji žijeme. Je silnější než pandemie.“

Setzer ve svém projevu také poděkoval Dr. Elmaru Degenhartovi, který ze zdravotních důvodů rezignoval na svou funkci loni na podzim po více než jedenácti letech. „Výrazně pozvedl hodnotu společnosti Continental. S ním se nám podařil návrat do skupiny DAX 30. Obnovil základy naší hodnotové kultury, a tím zajistil náš úspěch a schopnost obstát i v budoucnu,“ ocenil Setzer zásluhy svého předchůdce.

Optimismus vstříc roku 2021

V roce svého 150. výročí existence hledí společnost Continental vstříc budoucnosti s optimismem. „Čtvrté čtvrtletí roku 2020 nám ukazuje, že se to lepší! Letos ještě ne příliš výrazně. Ačkoli je situace kvůli pandemii koronaviru a jejím dopadům na dodavatelský řetězec, zejména v oblasti polovodičů, stále ještě dost nejistá. Ale už je to znát: v roce 2021 poptávka opět narůstá. Rozjíždíme se,“ neskrýval Setzer optimismus. Očekává, že v roce 2021 dosáhne obrat 40,5 až 42,5 miliard eur a očištěná marže EBIT bude mezi 5 a 6 procenty. Tato čísla zahrnují také ještě divizi pohonů, pro kterou společnost plánuje kompletní spin-off s následným kotováním na burze cenných papírů v září 2021. „Pokud jde o obrat, snažíme se opět o výraznější růst. To znamená: ve střednědobém horizontu organický růst v průměru o 5 až 8 procent ročně. Podobně je to s očištěnou ziskovou marží. Před zúročením a zdaněním jsme si stanovili 8 až 11 procent ročně.“

Kontakt:

Vincent Charles

Vincent Charles Vedoucí media relations Telefon: +49 511 938-1364 Mobilní telefon: +49 173 314 50 96 Email

Marc Siedler

Marc Siedler tiskový mluvčí pro hospodářské záležitosti a finance Telefon: +49 511 938-1278 Email Twitter: