Continental Tagline
Návrhy
150 Years of Continental

Automatizace – společnost Continental podniká další krok směrem k Průmyslu 4.0


V polovině dvacátých let 20. století zaměstnávala společnost Continental asi 14 500 lidí. V mnoha oblastech výroby, například při výrobě dopravních pásů, byla zapotřebí přesná ruční práce. V závodě ve Vahrenwaldu neprováděly celou řadu výrobních kroků stroje, ale lidé. 

Výrobní řetězce sice prošly v průběhu času zásadními změnami, ale i nadále mají zaměstnanci rozhodující roli v úspěchu společnosti. Ačkoliv jsou nyní četné systémy ve společnosti Continental automatizovány, lidé stále musí tyto procesy monitorovat. Při výrobě pneumatik se i nadále společnost spoléhá do určité míry i na ruční práci. Například pneumatiky pro závodní jízdní kola se stále vyrábějí ručně.