Continental Tagline
Návrhy
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle - Chairman of the Supervisory Board

© Continental AG

Dozorčí rada

Dozorčí rada jmenuje členy představenstva, dohlíží na jejich činnost ohledně řízení společnosti a v této souvislosti sděluje své názory a doporučení. Dozorčí rada se podílí přímo na rozhodování hmotného a reálného významu pro společnost.

Předseda dozorčí rady koordinuje aktivity tohoto grémia, které prezentuje prostřednictvím třetích stran. Udržuje pravidelný kontakt s představenstvem společnosti, zejména s jeho předsedou za účelem projednávání záležitostí týkajících se strategie společnosti, rozvoje obchodních aktivit, managementu rizik a compliance.

Dozorčí rada se stává z 20 členů v souladu s německým zákonem o spolupůsobení v rámci obchodní společnosti (Mitbestimmungsgesetz - MitbestG) a vnitropodnikového řádu o spolupráci. Polovinu členů dozorčí rady si volí akcioví podílníci během valné hromady, druhou polovinu členů si volí zaměstnanci společnosti Continental AG a německých poboček.


Dozorčí rada

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle

Předseda​​​​​​
Člen nejrůznějších dozorčích rad

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle - Chairman of the Supervisory Board © Continental AG

​​​​​​​

​​​​​​​

Hasan Allak

Chairman of the Corporate Works Council of Continental AG and Chairman of the Works Council of Continental Reifen Deutschland GmbH, Stöcken Site


Zástupce zaměstnanců

Christiane Benner

Second Chairperson of IG Metall (Metalworkers' Union)


Zástupce zaměstnanců

Dr. Gunter Dunkel

Předseda European Private Debt, Muzinich & Co​​​​​​​

Francesco Grioli

Člen vedení hlavního představenstva IG BCE (Mining Chemical, and
Energy Industries Union)

Zástupce zaměstnanců

Michael Iglhaut

Závodní rada pro lokalitu Frankfurt  

Zástupce zaměstnanců

Satish Khatu

Management Advisor

Isabel Corinna Knauf

Member of the Group Management Committee at the Knauf Group

Sabine Neuß

Chief Operation Officer při Kelvion Holding GmbH​​​​​​​

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher

Certifikovaný účetní, osoba samostatně výdělečně činná, Berg

Dirk Nordmann

Předseda rady zaměstnanců podniku Vahrenwald, ContiTech Antriebssysteme GmbH

Zástupce zaměstnanců

Lorenz Pfau

Chairman of the Central Works Council of Continental Automotive GmbH​​​​​​​


Zástupce zaměstnanců

Klaus Rosenfeld

Generální ředitel společnosti Schaeffler AG, Herzogenaurach

Georg F. W. Schaeffler

Společník INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG a jednatel společnosti IHO Verwaltungs GmbH​​​​​​​

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann

Společnice INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG a jednatelka společnosti IHO Verwaltungs GmbH​​​​​​​

Jörg Schönfelder

Předseda rady zaměstnanců pro závod v Korbachu a předseda Evropské rady zaměstnanců  


Zástupci zaměstnanců

Stefan Scholz

Vedoucí finanční správy

zástupce zaměstnanců

Kirsten Vörkel

Předsedkyně provozní rady CPT Group GmbH, pracoviště Dortmund
Členka provozní rady koncernu spolenosti Continental AG, Hannover

Zástupce zaměstnanců

Elke Volkmann

Druhý zmocněný zástupce pro IG Metall, administrativní úřad pro severní Hesensko, Kassel

Zástupce zaměstnanců

Prof. KR Ing. Siegfried Wolf

Podnikatel

Členové výborů: