Continental Tagline
Návrhy
Continental - The Future in Motion
© Continental AG

Naše poslání: Co jsou naše kompetence? Budoucnost přichází dříve s firmou Continental.

Jsme si vědomi své role ve společnosti i odpovědnosti, která je s ní spojena. Naším cílem je aktivní ochrana zdrojů dostupných na naší planetě. Směr našemu jednání proto udává neustálá snaha o vyšší účinnost.

Jsme svědomití lidé, kteří pomáhají lidem po celém světě realizovat jejich sny o mobilitě. Mobilita a doprava patří k základním podmínkám života. Chceme přispět ke splnění s tím spojených vysokých nároků. Jakožto odpovědná a vedoucí společnost a rovněž partner volby za tímto účelem vymýšlíme, vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme nepostradatelná a průkopnická technologická řešení.

Orientujeme se na sociální trendy, jako je například rychlý růst světové populace a s tím související pokračující urbanizace, demografické změny a zejména globalizace. Z tohoto celosvětového vývoje se odvozují tzv. megatrendy. Ty tvoří základ pro naši strategii a naše obchodní aktivity:

 • Bezpečnost – náš cíl: žádné nehody
  K ochraně života a zachování zdrojů
 • Informace – náš cíl: úspora času a větší komfort
  Inteligentnější mobilita prostřednictvím vždy propojeného cestování
 • Životní prostředí – náš cíl: čistý vzduch 
  Cestování s šetrným využíváním zdrojů a bez emisí
 • Dostupná mobilita – náš cíl: individuální mobilita pro všechny
  Nabídnout více svobody a možností

Naše řešení tak pro lidi a pro společnost znamenají ochranu jejich života a zdraví, vyšší kvalitu života, rychlejší pokrok, lepší ochranu životního prostředí a více příležitostí pro osobní utváření budoucnosti. Tím, že jsme průkopníky udržitelné mobility, přijímáme sociální a společenskou odpovědnost.

„Společnost Continental dnes chrání každý den miliony účastníků provozu na celém světě před nehodami a jejich následky. Continental přispívá k čistšímu vzduchu. Continental otevírá cestu k bezpečné, účinné a inteligentní mobilitě.“

Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva společnosti Continental