Continental Tagline
Návrhy
Visualisierung der Wertschöpfung bei Continental durch das Symbolbild eines Baumes.
© Continental AG

Budoucnost v pohybu

Vytváření hodnot pro úspěšnou budoucnost

Jak ve společnosti Continental myslíme a jednáme? Co děláme a čeho chceme dosáhnout? Náš strom vytváření hodnot nabízí odpovědi na tyto otázky. Vykresluje směr, který se naše tvorba hodnot ubírá.
Náš strom vytváření hodnot je neocenitelným ukazatelem v dobách neustálých změn: rostoucí strom symbolizující směr, kterým se ubírá udržitelné vytváření hodnot ve společnosti Continental. Přehledným způsobem ztělesňuje způsob uvažování a jednání ve společnosti Continental a také to, co děláme a čeho chceme dosáhnout. Znázorňuje, od kořenů po korunu, jak hodnoty vytvářejí hodnotu!

Kořeny

Naše kořeny spojují všechny zaměstnance společnosti Continental po celém světě. Podporují způsob, jakým zaměstnanci jednají. Naše kořeny jsou naše čtyři koncernové hodnoty: Důvěra, touha vítězit, svoboda k činům a soudržnost.

Čtyři klíčové iniciativy – kvalita na prvním místě, CBS, vyvážená spolupráce a kulturní vývoj – podporují tyto čtyři hodnoty jako základ ziskového růstu naší organizace. Umožňují nám postupovat kupředu a utvářet náš růst systematickým a trvalým způsobem.

Bez ohledu na to, kdo pracuje na jaké pozici ve společnosti Continental, k jaké jednotce patří a jaké značky podporujeme – všichni společně tvoříme spojenectví kolem hodnot společnosti Continental, v jehož rámci vytváříme nejvyšší hodnoty.  

Kmen

Kmen je tvořen třemi toky vytváření hodnot: inovací, produktivitou a ziskovým růstem. Tyto toky spojují kořeny stromu s jeho korunou.

Inovace proměňuje nejlepší nápady do obchodovatelných výrobků, systémů, funkcí a řešení a tím dále rozvíjejí naši pověst špičkového technologického průkopníka. Na základě toho vznikají nové obchodní modely.

Produktivita nám pomáhá inovace účinně a efektivně uskutečňovat. Na dosažení nejlepších výsledků a s tím spojený dobrý dojem na zákazníky vynakládáme přiměřenou míru úsilí.

Rychle a pružně reagujeme na neustále se měnící požadavky a přání zákazníků, abychom zabezpečili ziskový růst.  

Koruna

Stejně jako na zdravém stromu větve neustále sílí a rostou nové i my rosteme z našich úspěchů a vytváření hodnot. Máme jasně stanovený plán vytváření hodnot.