Continental Tagline
Návrhy
Visualisierung der Wertschöpfung bei Continental durch das Symbolbild eines Baumes.
© Continental AG

Budoucnost v pohybu

Vytváření hodnot pro úspěšnou budoucnost

Jak ve společnosti Continental myslíme a jednáme? Co děláme a čeho chceme dosáhnout? Náš strom vytváření hodnot nabízí odpovědi na tyto otázky. Vykresluje směr, který se naše tvorba hodnot ubírá.
Náš strom vytváření hodnot je neocenitelným ukazatelem v dobách neustálých změn: rostoucí strom symbolizující směr, kterým se ubírá udržitelné vytváření hodnot ve společnosti Continental. Přehledným způsobem ztělesňuje způsob uvažování a jednání ve společnosti Continental a také to, co děláme a čeho chceme dosáhnout. Znázorňuje, od kořenů po korunu, jak hodnoty vytvářejí hodnotu!

Kořeny: naše čtyři hodnoty

Naše kořeny spojují všechny zaměstnance společnosti Continental po celém světě. Podporují způsob, jakým zaměstnanci jednají. Naše kořeny jsou naše čtyři koncernové hodnoty: Důvěra, touha vítězit, svoboda k činům a soudržnost.

Čtyři klíčové iniciativy – kvalita na prvním místě, CBS, vyvážená spolupráce a kulturní vývoj – podporují tyto čtyři hodnoty jako základ ziskového růstu naší organizace. Umožňují nám postupovat kupředu a utvářet náš růst systematickým a trvalým způsobem.

Bez ohledu na to, kdo pracuje na jaké pozici ve společnosti Continental, k jaké jednotce patří a jaké značky podporujeme – všichni společně tvoříme spojenectví kolem hodnot společnosti Continental, v jehož rámci vytváříme nejvyšší hodnoty.  

Kmen: toky vytváření hodnot

Kmen je tvořen třemi toky vytváření hodnot: inovací, produktivitou a ziskovým růstem. Tyto toky spojují kořeny stromu s jeho korunou.

Inovace proměňuje nejlepší nápady do obchodovatelných výrobků, systémů, funkcí a řešení a tím dále rozvíjejí naši pověst špičkového technologického průkopníka. Na základě toho vznikají nové obchodní modely.

Produktivita nám pomáhá inovace účinně a efektivně uskutečňovat. Na dosažení nejlepších výsledků a s tím spojený dobrý dojem na zákazníky vynakládáme přiměřenou míru úsilí.

Rychle a pružně reagujeme na neustále se měnící požadavky a přání zákazníků, abychom zabezpečili ziskový růst.  

Koruna: sedm strategických rozměrů

Stejně jako na zdravém stromu větve neustále sílí a rostou nové i my rosteme z našich úspěchů a vytváření hodnot. Máme jasně stanovený plán vytváření hodnot. Náš vývoj s sebou nese sedm strategických rozměrů.