Continental Tagline
Návrhy
Visualisierung der Wertschöpfung bei Continental durch das Symbolbild eines Baumes.
© Continental AG

Našich sedm strategických polí působnosti

Tak zajišťujeme naši budoucí životaschopnost

  1. Vytváření hodnot: Dlouhodobě zvyšujeme hodnotu naší společnosti. 
  2. Vyváženost regionálního prodeje: Prodeje rozdělujeme vyváženým způsobem po celém světě, abychom omezili závislosti. 
  3. Špičkové postavení na trhu: V oblasti zaměření na zákazníka, kvality a podílu na trhu dlouhodobě patříme mezi tři přední dodavateli na světě. 
  4. Na trhu a pro trh: Vyvíjíme a podporujeme velké množství projektů s použitím našich výrobků na místní úrovni a těsně spolupracujeme s našimi zákazníky. 
  5. Vyvážené portfolio zákazníků: Růstu dosahujeme v rámci spolupráce s výrobci automobilů a dalšími poskytovateli mobility. Portfolio zákazníků stále více diverzifikujeme, abych byli méně závislí na automobilovém průmyslu. 
  6. Technologická vyváženost: Rozšiřujeme portfolio výrobků – v naší skladbě výrobků mají místo průkopnické i zavedené technologie. 
  7. Kultura skvělých lidí: Pomáhá nám položit základy pro trvalý proud nových myšlenek a iniciativ, produktivní proces výměny a spolupráce, která přidává hodnotu – pro všechny členy našeho globálního týmu.