Continental Tagline
Návrhy
Continental - The Future in Motion
© Continental AG

Naše vize: Kde se vidíme z dlouhodobého hlediska?

Vaše mobilita. Vaše svoboda. Náš rukopis.

Náš svět představují sofistikované, inteligentní technologie pro mobilitu lidí, přepravu jejich materiálů a látek i pro přenos jejich dat.

Jsme obchodní společnost a naším hlavním úkolem je efektivní poskytování zboží a služeb k plné spokojenosti našich zákazníků a zainteresovaných stran („stakeholderů“, jako jsou především zákazníci, zaměstnanci, investoři, obchodními partneři, politici a společnost).

Pro každý z našich trhů a každého z našich zákazníků připravujeme to nejlepší řešení. Pracujeme proto maximálně efektivně, účinně a inovativně a s těmi nejvyššími nároky na kvalitu. Kromě toho přemýšlíme a jednáme integrovaně, systémově a propojeně v rámci sítě. Své nápady tak realizujeme rychleji než ostatní v rámci velkosériové výroby.

Tímto způsobem jsme schopní plnit požadavky našich zainteresovaných skupin („stakeholderů“) a můžeme být považováni za jednoho z nejspolehlivějších a nejuznávanějších partnerů, který vytváří tu nejvyšší možnou hodnotu.

V dosahování hodnoty jsme vůdci.