Návrhy
  Přejděte přímo na
   Continental - The Future in Motion

   Hotline pro compliance a nahlašování korupce

   PROSÍM, ZAZNAMENEJTE:
   Tato stránka neslouží pro nahlašování technických problémů a stížností na produkty.
   V takových případech, prosím, kontaktujte oddělení zákaznických služeb ve vaší zemi (kontaktní údaje jsou uvedeny na regionálních webových stránkách společnosti Continental).
   Pro uživatele systému WINDOWS XP jsou k dispozici pouze telefonní kontakty (+49 1802 38 44 27) z důvodu IT online bezpečnostních standardů.
   Firemní duch a etika společnosti Continental (například bezúhonnost, poctivost a dodržování zákonů) jsou zdokumentovány v zásadách chování, pokynech BASICS a Corporate Governance. Naše firemní kultura je založena na těchto hodnotách.
   Společnost a její zúčastněné strany, např. zaměstnance, zákazníky, akcionáře, partnery a dodavatele, neetické, nezákonné a nezodpovědné jednání poškozuje. Vaše pomoc je proto důležitým krokem v prevenci a boji proti nezákonným a pochybným praktikám.
   Instalace hotline pomáhá při řešení těchto případů.

   Co se stane s otevřenými případy podanými poskytovateli předchozí horké linky? 
   Po zrušení předchozí horké linky od 31. srpna 2016 budou nadále otevřené případy přeposílány na linku Integrity Line, ale může to trvat až do poloviny listopadu, než bude dostupná v tomto novém webovém systému. Pokud jste neměli příležitost vyzvednout svoje údaje z předchozího systému, a chcete znovu vstoupit ke svému hlášení po 1. září 2016, musíme po váš požadovat opětovné předložení podrobností vašeho případu podané v rámci linky Integrity Line. Tím, že zajistíme, že zahrneme alespoň datum/týden podání, jméno obviněné(ých) osob(y), místo/firmu apod., tak budeme moci propojit podrobnosti vašeho případu od předchozího poskytovatele s novým poskytovatelem. V opačném případě budou všechny otevřené případy přeneseny do linky Integrity Line, a to nejpozději do poloviny listopadu.

   Proč je horká linka zaměřená na protikorupční jednání a dodržování shody důležitá?
   V minulosti jsme obdrželi různá anonymní hlášení o údajné korupci a podvodech v rámci korporace. Horká linka nabízí možnost dobrovolně poskytovat informace o podvodném jednání a porušení etiky, a to přímo a anonymně společnosti.

   Kdo by měl používat horkou linku zaměřenou na protikorupční jednání a dodržování shody?
   Každý zaměstnanec, který ví o nezákonných a pochybných aktivitách, by mělo využít tuto horkou linku, pokud si o záležitosti nemůže promluvit se svým nadřízeným. Rovněž žádáme všechny zainteresované strany, jež vědí o nezákonných a pochybných obchodních aktivitách, které se týkají Continental a jejích zaměstnanců, aby využily tuto horkou linku. Přehlížení a nedbání takového chování zhoršuje škodlivé následky a frustraci. Korektní a čestné jednání nebude mít nevýhodné důsledky pro oznamovatele.

   Jaká témata by měla být sdělována prostřednictvím horké linky zaměřené na protikorupční jednání a dodržování shody?
   Horká linka by se měla použít na sdělování následujícího typu podezření na trestnou činnost: 

   • antimonopolní problematika
   • machinace s účetnictvím
   • podplácení, korupce, provize
   • ochrana údajů a bezpečnost informačních technologií a systémů
   • diskriminace, sexuální obtěžování a jiná problematika zaměstnanců
   • zpronevěra, odcizení, krádež
   • ochrana životního prostředí, bezpečnost a zdraví
   • problematika vývozních a dovozních nařízení
   • poctivé jednání, možný střed zájmů
   • finanční nebo bankovní machinace vč. nedovoleného obchodování
   • zneužití majetku nebo služeb, sabotáž popř. vandalismus
   • praní špinavých peněz
   • daňová problematika

   Co se stane po oznámení?
   Všechna hlášení budou směřována prostřednictvím externího poskytovatele služeb firemním auditu, jakož i korporátnímu oddělení Compliance, kde se jím budou ihned zabývat. Můžete podpořit naši práci tím, že nám dobrovolně poskytnete kontaktní údaje (telefon č., e-mail), takže vás budeme moci v případě potřeby kontaktovat ohledně dalších informací. Veškeré informace, jak je tomu i v současnosti, budou brány vážně a bude s nimi naloženo jako s důvěrnými v souladu se zákonem.