Continental Tagline
Návrhy
Gesellschaft

Společnost

Kdo podniká po celém světě, musí převzít i celosvětovou odpovědnost. Continental se ke své občanské odpovědnosti staví čelem a respektuje zákony a kulturu každého státu.

Ziskovostí vytváříme předpoklad pro zajištění pracovních míst v mnoha regionech světa. Zároveň chceme vytvářet hodnoty i pro lidi, kteří žijí nebo pracují v okolí našich závodů.

Continental přebírá společenskou odpovědnost převážně decentralizovaně. To platí i pro sociální angažovanost koncernu, jeho pracovišť a iniciativ, založených a hrazených angažovanými zaměstnanci podniku a zčásti podporovaných podnikem. Obecně prospěšné projekty, dary nebo dobročinné aktivity iniciují dle svého uvážení přímo na místě decentralizované jednotky, které za ně zároveň odpovídají. Naše dobrovolná angažovanost se soustředí na tři oblasti: sociální věci a bezpečnost dopravy, vzdělání a věda jako sport.

Ve zvláštních nouzových situacích poskytuje Continental centrální podporu u nadregionálních projektů a výzev a pomoc při mezinárodních katastrofách.