Nikolai Setzer

Nikolai Setzer - official picture

Nikolai Setzer, member of the Executive Board, spokesman for the Automotive Board

1 Format(s)