Continental Tagline
Javaslatok
A sokszínűség a Continental egy valódi alapelve
© Continental AG

Sokszínűség

Sokszínűségünkben az erőnk

Kor, nem, nemzetiség, származás, vallás és világnézet, szexuális orientáció, fogyatékosságok – a köztünk lévő különbségek tesznek bennünket emberré. Általuk számos különféle képességgel és tapasztalattal, erősséggel és tehetséggel gazdagodunk. A Continentalnál ez a sokféle tulajdonság táplálja a növekedés motorját, és ez adja nekünk a szükséges hajtóerőt az úttörő ötletek, innovatív termékek és új üzleti modellek kidolgozásához.

Aktuális központi téma: nemi és nemzetiségi különbségek

Jelenleg a nemzetköziség erősítéséért és a nemek közötti egyenlőség és egyensúly előmozdításáért teszünk konkrét erőfeszítéseket. Napjainkban már vezetőségünk 45%-a Németországon kívüli nemzetekből származik. A nők által betöltött vezetőségi pozíciók százalékos aránya világviszonylatban szintén emelkedett vállalatunknál: 2015-ben 10,5% volt, ma azonban már 12,2%. Célunk, hogy 2020-ra ezt a számot 16%-ra emeljük.

Sokféleségi Charta: nincs helye a diszkriminációnak.

Elköteleztük magunkat egy olyan vállalati kultúra mellett, amely mentes az előítéletektől, minden egyént megbecsül, és nem hagy helyet diszkriminációnak, legyen az akár tudatos, akár nem tudatos. Nemcsak a Continentalon belül élünk ennek az elköteleződésnek megfelelően, de a külvilág felé is ezt kommunikáljuk. 2008-ban a Continental is aláírta a Sokféleségi Chartát (PDF, 1,5 MB)*. 2008-ban a Continental is aláírta a Sokszínűségi Chartát (PDF, 1.5 MB) *. Ennek a kezdeményezésnek a célja a vállalatokon belüli sokszínűség támogatása, az előítéletektől mentes munkakörnyezet fenntartása, egyenlő jogok és lehetőségek biztosítása valamennyi alkalmazott számára.


* Csak németül elérhető tartalom