Javaslatok
  Közvetlenül a következőre lépés:

   Ismerkedjen meg a Continental Vállalat legfrissebb sajtóközleményeivel.

   Áttekintés
   Sajtókapcsolatok

   Let your ideas shape the future
   Munka a Continentalnál
   Inspiráló, nyitott és gyümölcsöző vállalati kultúrát kínálunk.

   Megfelelőségi és korrupcióellenes forródrót

   KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE:
   Ez az oldal nem műszaki, vagy termékekkel kapcsolatos reklamációk céljára készült.
   Ilyen esetekben lépjen kapcsolatba saját országa ügyfélszolgálatával (a kapcsolattartási adatok a regionális Continental honlapon találhatók).
   A WINDOWS XP felhasználók a online informatikai biztonsági szabványok miatt csak telefonon (+49 1802 38 44 27) érdeklődhetnek.
   A Continental vállalat szellemiségét és etikáját (pl. integritás, őszinteség és a törvényeknek való megfelelőség) a Magatartási kódex, a BASICS és a Vállalatvezetés dokumentumok tartalmazzák. Vállalati kultúránk ezeken az értékeken alapszik.
   A vállalat és annak érdekeltjei, pl. az alkalmazottak, ügyfelek, részvényesek, partnerek és beszállítók a nem etikus, jogellenes és felelőtlen tevékenységek által kárt szenvednek. A káros hatások elleni küzdelemben, az illegális és kétes gyakorlatok megelőzésében az Ön segítsége is fontos.
   A forró drót létrehozása segítséget nyújt ezeknek a problémáknak a megoldásában.

   Mi történik a régi segélyvonal szolgáltatónak jelzett, meg nem oldott esetekkel? 
   Miután a régi segélyvonalat bezárják, 2016. augusztus 31. után a meg nem oldott eseteket az Integrity Line kapja, de egészen november közepéig is eltarthat, amíg az új internetre alapuló rendszerbe beléphet. Ha még nem volt lehetősége az adatait kinyerni a régi rendszerből és szeretne a jelentéshez 2016. szeptember 1. után is hozzáférni, akkor kérem, ismét közölje a kérését az Integrity Line felé. Ellenőrizze, hogy megadja legalább a felvétel dátumát/hetét, a bejelentett személy(eke)t, a helyet/céget, stb., hogy képesek legyünk az eset részleteit átvenni a régi rendszerből az újba. Különben az összes meg nem oldott eset legfeljebb november közepén átkerül az Integrity Line-hoz.

   Miért fontos a kockázatkezelési és anti-korrupciós forródrót?
   Az elmúlt időszakban számtalan bejelentést kaptunk a feltételezett korrupcióval és a vállalaton belüli csalással kapcsolatban. A forródrót segítségével önkéntesen és névtelenül információt szolgáltathat a vállalaton belül csalásra utaló cselekményekről és az etikai szabályok megszegéséről.

   Miért használja a kockázatkezelési és anti-korrupciós forródrótot?
   Dolgozóink a forródrótot használhatják, ha illegális vagy kétséges tevékenységről szerzett tudomást, és ezt nem tudja megtárgyalni felettesével. Minden olyan tisztségviselőnek igénybe kell vennie a forródrótot, aki tudomást szerzett a Continental vállalatot és dolgozóinkat érintő, jogellenes üzleti tevékenységről. Az ehhez hasonló magatartások figyelmen kívül hagyása fokozza a károkat és a frusztrációt. A helyes és tisztességes eljárás semmiféle hátránnyal nem jár a névtelen bejelentő számára.

   Milyen témákkal kapcsolatban tehet bejelentést a kockázatkezelési és anti-korrupciós forródróton keresztül?
   A forródrót az alábbi bűncselekmények gyanújának bejelentésére használható:

   • kartelljogi jogsértések
   • számviteli bűncselekmény
   • megvesztegetés, korrupció, részesedés adása
   • adatvédelmi és IT biztonsági esetek
   • diszkrimináció, zaklatás és más munkajogi esetek
   • sikkasztás, hűtlen kezelés, lopás
   • környezetvédelem, biztonság és egészség
   • export és import szabályozások megsértése
   • tisztességes ügyvitel, az érdekütközésekre is kiterjedően
   • pénzügyi és banki manipuláció, a bennfentes kereskedésre is kiterjedően
   • erőforrások vagy szolgáltatások használata szabotázshoz vagy vandalizmushoz
   • pénzmosás
   • adójogi jogsértés

   Mi történik a névtelen bejelentést követően?
   Minden megkeresés külső szolgáltatón keresztül átirányításra kerül a Corporate Audit és a Corporate Compliance részlegekhez és rövid időn belül intézésre kerül. Munkánkat segítheti azzal, hogy megadja elérhetőségét (telefonszám, email), így szükség esetén további információt kérhetünk Öntől. Jelen esethez hasonlóan minden információt komolyan veszünk és a jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan kezelünk.