Continental Tagline
Suggesties
Hauptverwaltung
 1. Startpagina
 2. Bedrijf
 3. Compliance & Anti-Corruptie Hotline

Compliance & Anti-Corruptie Hotline

OPGELET:
Deze pagina is niet bedoeld voor klachten over technische problemen en/of producten. Contacteer hiervoor uw klantendienst in uw land (contactgegevens zijn terug te vinden op de regionale Continental websites).

De algemene geest en ethiek van Continental (bv. integriteit, eerlijkheid en naleving van de wet) zijn gedocumenteerd in onze Gedragscode, de BASICS en de richtlijnen van het ondernemingsbestuur. Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op onze waarden.

De vennootschap en haar belanghebbenden, bv. werknemers, klanten, aandeelhouders, partners en leveranciers lopen schade op door onethische, illegale en onverantwoordelijke activiteiten. Uw hulp is daarom een belangrijke stap in de strijd tegen en het voorkomen van illegale en dubieuze praktijken.

Het installeren van een hotline helpt bij het oplossen van deze incidenten.

Waarom is een hotline voor compliance en anti-corruptie belangrijk?

In het verleden hebben we verschillende anonieme berichten ontvangen over corruptie en fraude binnen het bedrijf. Een hotline biedt de mogelijkheid om aan het bedrijf vrijwillig en anoniem informatie te verstrekken over frauduleuze acties en ethische schendingen.

Wie zou de Hotline Compliance & Anti-Corruptie gebruiken?

Elke medewerker die kennis heeft van onwettige of twijfelachtige activiteiten, moet de hotline gebruiken als hij/zij het probleem niet met zijn/haar leidinggevenden kan bespreken. Ook worden alle andere belanghebbenden die weet hebben van onwettige of twijfelachtige zakelijke activiteiten met Continental en/of haar medewerkers gevraagd de hotline te gebruiken. Ongehoord gedrag negeren, zou schade en frustraties verhogen.

Correct en eerlijk gedrag leidt niet tot nadelen voor diegene die de melding maakt.

Welke onderwerpen moeten via de Compliance & Anti-Corruptie Hotline worden gecommuniceerd?

De hotline moet gebruikt worden om de volgende vermoedens van criminele activiteiten te communiceren:

 • Diefstal, smeergeld en omkoperij
 • Bedrog, verduistering
 • Belangenconflicten
 • Verhandelen in eigenbelang
 • Antitrustproblemen (schending van de mededingingswetgeving)
 • Geld witwassen
 • Manipulatie van boekhouding
 • Inbreuken op milieuwetgeving
 • Inbreuken op gezondheid en veiligheid

Wat gebeurt er na de melding?

Alle meldingen worden via een externe dienstverlener doorgestuurd naar Corporate Audit en Corporate Compliance en worden onmiddellijk behandeld. U kunt ons ondersteunen door ons vrijwillig uw contactgegevens te verstrekken (telefoonnummer, Email) zodat wij u kunnen contacteren voor verdere informatie, indien nodig. Alle informatie wordt serieus genomen en wordt vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de wet.