Continental Tagline
Suggesties
The Future in Motion
© Continental AG

Onze missie: wat is ons werkterrein? De toekomst begint sneller met Continental

We zijn ons bewust van onze rol in de samenleving en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Ons doel is de natuurlijke rijkdommen van onze planeet actief te beschermen. Daarom worden onze acties gekenmerkt door een voortdurend streven naar een hogere efficiëntie.

We zijn bewust bezig om anderen over de hele wereld te helpen om hun mobiliteitsdromen waar te maken. Mobiliteit en vervoer zijn niet uit ons leven weg te denken. Wij willen onze rol spelen om de hoge verwachtingen op dit vlak in te lossen. Als een verantwoordelijk, toonaangevend bedrijf en partner bij uitstek vinden we onmisbare en baanbrekende technologische oplossingen uit en ontwikkelen, produceren en verkopen ze.

Wij laten ons leiden door maatschappelijke trends, zoals de snelle groei van de wereldbevolking en de daaruit voortvloeiende toename van de verstedelijking, demografische veranderingen en – in het bijzonder – globalisering. Uit deze wereldwijde ontwikkelingen kunnen we vier megatrends afleiden. Zij vormen de funderingen van onze strategie en onze bedrijfsactiviteiten:

 • Veiligheid – onze doelstelling: nul ongevallen

  Om het leven te beschermen en de natuurlijke rijkdommen te vrijwaren

 • Informatie – onze doelstelling: tijd besparen, comfort verhogen
  Intelligentere mobiliteit door voortdurend geconnecteerd rijden
 • Milieu – onze doelstelling: schone lucht
  Efficiënt gebruik van brandstoffen en emissievrij rijden
 • Betaalbare mobiliteit – onze doelstelling: individuele mobiliteit voor iedereen
  Meer vrijheid en kansen mogelijk maken

Voor de mensen en de samenleving betekenen onze oplossingen dus de bescherming van leven en gezondheid, een hogere levenskwaliteit, snellere vooruitgang, betere milieubescherming en meer kansen om de toekomst vorm te geven. Wij nemen dus onze maatschappelijke en zakelijke verantwoordelijkheid op door duurzame mobiliteit te bevorderen.

Continental helpt vandaag miljoenen weggebruikers over de hele wereld te beschermen tegen ongevallen en de gevolgen daarvan. Continental draagt bij tot een schonere lucht. Continental effent het pad naar een veilige, efficiënte en intelligente mobiliteit.

Dr. Elmar Degenhart, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Continental