Continental Tagline
Suggesties
  1. Startpagina
  2. Gegevensbescherming

Mededeling Betreffende Gegevensbescherming

Continental AG verwerkt uw gegevens in het kader van uw gebruik van deze website in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.

Algemeen

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden door Continental AG verzameld, verwerkt en gebruikt met het oog om u te informeren over gerelativeerde events. Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, mogen de gegevens worden doorgegeven aan de met NAAM VAN BEDRIJF overeenkomstig artikel 15 e.v. van de Duitse wetgeving inzake naamloze vennootschappen (Aktiengesetz) verbonden ondernemingen, zoals vermeld in de Bindende Bedrijfsvoorschriften (PDF, 264,4 KB)  van Continental.
Indien toegestaan en/of voorgeschreven bij wet, kunnen deze gegevens voor rapportagedoeleinden verwerkt worden (bijv. statistieken).
Uw gegevens worden uitsluitend in overeenstemming met alle geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming (bijv. uw toestemming) verzameld, verwerkt en gebruikt.
Om onze technische ondersteuning te kunnen aanbieden, versturen wij gegevens naar onze service providers, Materna GmbH, Voßkuhle 47, 44141 Dortmund en ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Straße 9, 10997 Berlin. Dit dienstverlenend bedrijf verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens namens ons, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

Al uw gegevens worden conform wettelijke voorschriften als strikt vertrouwelijk behandeld.

Verzameling en verwerking van gegevens

Continental AG slaat uitsluitend persoonsgegevens op die betrekking hebben op de gebruikers van zijn website indien hiervoor toestemming is verleend. Er worden uitsluitend gegevens opgeslagen die verband houden met de datum en het tijdstip van het bezoek, de bezochte pagina's, het gebruik van de cursor op de website, de gebruikte functies op de website en de website, waarvandaan de gebruiker naar de websites van Continental is doorverwezen. Het IP-adres wordt anoniem verzonden en wordt uitsluitend gebruikt voor het toewijzen van een geografische locatie op stadsniveau. Continental AG gebruikt deze informatie om de activiteit op de websites te meten, statistische gegevens te produceren en de via de websites verstrekte diensten en informatie te verbeteren.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van verzoeken die verband houden met de verleende toestemming of in overeenstemming met alle geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Conform wettelijke voorschriften heeft Continental wereldwijde, uniforme en interne Regels betreffende gegevensbescherming (Bindende Bedrijfsvoorschriften (PDF, 264,4 KB) ) ingevoerd, op basis waarvan de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gereguleerd.
Continental AG slaat gegevens op, die zijn ingevoerd in het kader van het inlichtingenformulier en/of gegevens die voor het proces zijn verstrekt, zoals naam, bedrijf, e-mail, adres en telefoonnummer, uitsluitend ten behoeve van de persoonlijke communicatie met u. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Na voltooiing van de verwerking van uw verzoek/probleem worden uw gegevens gewist, mits dit niet in strijd is met wettelijke plichten op het gebied van het bewaren van gegevens.

De rechten van de betrokkene

 Wij wijzen u erop dat u als betrokkene op grond van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU GDPR) de volgende rechten hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Rechten inzake informatie op grond van artikel 13 en 14, EU GDPR
  • Recht op inzage op grond van artikel 15, EU GDPR
  • Recht op rectificatie op grond van artikel 16, EU GDPR
  • Recht op gegevenswissing op grond van artikel 17, EU GDPR
  • Recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18, EU GDPR
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20, EU GDPR

Voor vragen hierover kunt u per mail contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming: E-mail: mireille.de.beleyr@continental-corporation.com

Overeenkomstig artikel 7 (3), EU GDPR, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen, verwerken/opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken. U dient uw toestemming schriftelijk in te trekken, hetzij per brief aan

Continental Automotive Benelux bvba Generaal De Wittelaan 5, B-2800 Mechelen, hetzij via e-mail aan mireille.de.beleyr@continental-corporation.com

 In het geval van vragen of klachten kunt u te allen tijde schriftelijk (ook per e-mail) contact opnemen met onze functionarissen gegevensbescherming.

E-mail: mireille.de.beleyr@continental-corporation. U kunt eventueel ook contact opnemen met de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, indien aanwezig.

Bescherming van opgeslagen gegeven

Ons bedrijf en service providers Materna GmbH en ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegde personen. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast op basis van de meest recente technologie. Onversleuteld verstuurde gegevens kunnen mogelijk door derden worden bekeken. Om deze reden willen wij u erop wijzen dat er geen veilige verzending van gegevens over het internet (bijv. per e-mail) kan worden gegarandeerd. Gevoelige gegevens dienen derhalve helemaal niet of uitsluitend via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden te worden. Indien u pagina's en bestanden opent en vervolgens verzocht wordt om persoonsgegevens in te voeren, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van deze gegevens via het internet onveilig kan zijn en dat er een risico bestaat dat onbevoegde personen deze gegevens bekijken en manipuleren.

Cookies (kleine tekstbestanden)

Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie op uw computer worden geplaatst in de vorm van cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de werking van de websites te garanderen. Andere cookies (bijv. in verband met het gebruik van de website) worden uitsluitend aangemaakt indien u hiervoor toestemming geeft (zie Cookiebeleid). U kunt er ook voor kiezen om geen cookies te accepteren. Dit kunt u aangeven in de instellingen van uw browser. U dient zich echter wel te realiseren dat u bepaalde functies van deze website mogelijk niet meer volledig kunt gebruiken als u hiervoor kiest. 

Oracle Infinity

Deze website maakt gebruikt van de webanalysedienst Oracle Infinity, van de Oracle Corporation („Oracle Infinity"). Oracle Infinity maakt gebruik van een cookie op onze website die enkel op basis van uw toestemming wordt geplaatst. Er worden enkel gegevens opgeslagen die betrekking hebben op de datum en het tijdstip van het bezoek, de bezochte pagina’s, het gebruik van de muisaanwijzer op de website, gebruikte paginafunctionaliteiten en de website vanaf dewelke u toegang tot de pagina’s van de Continental-website hebt gekregen. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd doorgestuurd en enkel voor de geografische indeling op stadsniveau gebruikt. Er is op geen enkel moment een mogelijkheid om een bezoeker van de website eenduidig te identificeren.

Mouseflow

Deze website maakt verder ook gebruik van de webanalysetool Mouseflow van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken („Mouseflow").  Mouseflow maakt gebruik van cookies op onze website die enkel op basis van uw toestemming worden geplaatst. Met deze cookies worden gegevens over marketing- en optimaliseringsdoeleinde verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen geanonimiseerde gebruikersprofielen opgesteld worden. Mouseflow selecteert toevallig aparte bezoekers en onderscheidt deze. Hierbij onstaat een protocol van de muisbewegingen en kliks met de bedoeling om aparte websitebezoeken steekproefgewijs af te spelen en potentiële verbeteringen voor de website af te leiden. Uw IP-adres wordt enkel in anonieme vorm overgedragen. Er is op geen enkel moment een mogelijkheid om een bezoeker van de website eenduidig te identificeren.

Delen in sociale netwerken

Wanneer u gebruikmaakt van de functie “Delen” op onze website, worden er geen persoonsgegevens naar de betreffende sociale media-dienst verzonden. Wanneer u gebruikmaakt van uw eigen profiel om inhoud van onze website te delen, hebben we geen enkele invloed op de inhoud en de omvang van de gegevens die deze netwerken verzamelen. In dit verband zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk van toepassing.

Gebruik van iFraming

Wij integreren video's op onze website met behulp van iFraming. Dankzij iFraming kan inhoud van externe websites van derden op vastgestelde delen van onze website worden geïntegreerd en weergegeven

Op onze website zijn video's van de volgende externe website geïntegreerd:
YouTube:
Deze website, waarvandaan via iFraming video's worden geïntegreerd, wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten van Amerika.

Wanneer u op de video's klikt, worden deze gemarkeerd met het YouTube-logo. De Mededeling betreffende gegevensbescherming van YouTube kan [hier] worden geraadpleegd.

Wanneer u een van onze websites met geïntegreerde video's bezoekt, maakt Internet Explorer automatisch verbinding met de server van het betreffende netwerk. Door op de geïntegreerde video te klikken geeft u toestemming om met bovengenoemde website te communiceren en voor het plaatsen van cookies door deze website. Door op de geïntegreerde video te klikken wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht automatisch doorgegeven aan bovengenoemde website-exploitant en worden door bovengenoemde website cookies geplaatst.

Wanneer u tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd op bovengenoemde website, zullen de verzonden gegevens aan uw gebruikersaccount gekoppeld worden. Indien u wilt voorkomen dat een netwerk op deze manier informatie aan uw gebruikersaccount koppelt, dient u uit te loggen op het betreffende sociale netwerk voordat u op de betreffende video klikt.

Zelfs als u geen lid bent van bovengenoemde website of als u niet op deze website bent ingelogd, kunnen uw gegevens door de exploitant van bovengenoemde website worden opgeslagen nadat u op de betreffende video hebt geklikt. Wij hebben geen invloed op de plaatsing van cookies van derden, noch op de omvang en de inhoud van de gegevens die door bovengenoemde website worden verzameld of op de manier waarop deze gegevens worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van bovengenoemde website.