Continental Tagline
Suggesties
Sustainability at Continental Belgium
© Continental AG
  1. Startpagina
  2. Duurzaamheid
  3. Duurzaamheid bij Continental Belgium

Duurzaamheid bij Continental Belgium

Duurzaam ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen behoren tot de kern van onze waarden. Voor ons betekent dit: de wet naleven, de natuurlijke rijkdommen vrijwaren en de bescherming van het klimaat bevorderen terwijl we onze verantwoordelijkheden ten opzichte van onze medewerkers en de maatschappij nakomen. Als ondertekenaar van het „Globaal Verbond“ van de Verenigde Naties ondersteunen we de mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en de strijd tegen corruptie.

Sinds 2006 nemen we deel aan het Charter van de Kamer van Koophandel:  in de beginjaren lag de focus enkel op milieu, sinds 2011 werd aan het luik ‘Planet’ ook de ‘People’ en ‘Profit’ toegevoegd.   Vanaf 2017 is het Charter Duurzaam Ondernemen gebaseerd op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  In 2017 en 2018 realiseerde het team van Mechelen 37 duurzame acties. Ook in 2019 nemen we opnieuw deel met 24 geplande duurzame acties.

Klik hier (PDF, 95.7 KB) om ons Charter te bekijken. 

 

Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Het welzijn van onze medewerkers en de bescherming van het leefmilieu zijn basisbehoeftes.
Daarom zijn milieuzorg, arbeidsveiligheid, gezondheid, brandbeveiliging en bedrijfsbeveiliging hoekstenen van onze bedrijfscultuur.

We streven naar ‘Zero Accidents’ zowel op gebied van veiligheid, gezondheid als milieuzorg. Alle leidinggevenden en al onze werknemers worden nauw betrokken bij onze ESH-cultuur.  We analyseren systematisch onze ESH-risico’s en ontwikkelen preventieve programma’s op gebied van veiligheid, gezondheid, ergonomie,  brand en milieu.

Continu verbeteren is het motto.

Sinds 2000 beschikt de vestiging in Mechelen over een milieuzorgsysteem volgens de ISO-norm ISO14001:2015 en sinds voorjaar 2019 ook over een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem conform OHSAS 18001:2007.


Klik hier (PDF, 605.1 KB) om ons ESH-beleid te bekijken. 

 

Energiebeleid

Sinds 2015 beschikt de vestiging in Mechelen over een Energiemanagementsysteem volgens de ISO-norm 50001:2011.

Klik hier (PDF, 2.3 MB) om ons energiebeleid te bekijken.


Er zijn 2 teams actief rond energiebesparing.

Enerzijds is er het BEE-team dat acties uitwerkt om de werknemers energiebewust te maken. BEE staat voor ‘Be Energy Efficient’.

De afkorting ECOS betekent Energy COst Saving. Het is een team van ingenieurs met verschillende disciplines, die los van hun dagelijkse operationele activiteiten, moeite doen om energie en zo het milieu te sparen. Door een bredere blik op de onderneming te werpen, leidt interdepartementale discussie en onderzoek tot potentiële verbeteringen op het gebied van energie. Dit team streeft ook naar een wereldwijde sensibilisatie voor energieverbruik, zowel bij het gebruik als bij het ontwerpen van nieuwe apparatuur. De opgedane kennis wordt gedeeld met de collega's en verder geconverteerd als een standaard.

Klik hier (PDF, 793.1 KB) om onze BEE campagne te bekijken.