Continental Tagline
Suggesties
Gesellschaft

Gemeenschap

Een bedrijf met een wereldwijde aanwezigheid moet ook wereldwijd haar verantwoordelijkheid opnemen. Continental neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheden op en respecteert de wetten en culturen van elk land.

Door te garanderen dat we winstgevend zijn, leggen we de fundering om in heel wat regio’s in de wereld jobs te vrijwaren. Bovendien willen we ook waarde creëren voor de mensen die in de buurt van onze vestigingen wonen en werken.

Continental neemt vooral op een gedecentraliseerde, lokale basis maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Dit geldt ook voor het sociaal engagement van het bedrijf en haar vestigingen en voor de initiatieven die toegewijde medewerkers van het bedrijf hebben opgericht en leiden en waarvoor het bedrijf deels tussenkomt in de kosten. Projecten in de gemeenschap, giften en andere liefdadige activiteiten worden zoveel mogelijk opgestart en beheerd op lokaal niveau en naar eigen goeddunken van de gedecentraliseerde vestigingen. Onze vrijwillige inzet concentreert zich op drie domeinen: sociale vooruitgang en verkeersveiligheid, onderwijs en kennis, en sport.

In specifieke noodsituaties verleent Continental centrale ondersteuning aan nationale projecten en uitdagingen en biedt het hulp bij internationale rampen.