Continental Tagline
Suggesties
Nachhaltige Unternehmensführung

Maatschappelijk duurzaam ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen behoren tot de kern van onze waarden. Ze vormen de basis van ons werk, leiden onze bedrijfsstrategie en begeleiden ons naar de toekomst.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons: de wet naleven, de natuurlijke rijkdommen vrijwaren en de bescherming van het klimaat bevorderen terwijl we onze verantwoordelijkheden ten opzichte van onze medewerkers en de maatschappij nakomen. Als ondertekenaar van het „Globaal Verbond“ van de Verenigde Naties ondersteunen we de mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en de strijd tegen corruptie.

Continental is ervan overtuigd dat duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen ons vermogen doet toenemen om te innoveren en de toekomst tegemoet te gaan met een meerwaarde voor het bedrijf. Het stelt ons in staat risico’s en kansen in een vroeg stadium te identificeren en opent een deur naar de veranderingsprocessen die we nodig hebben. Daarom maakt duurzaamheid integraal deel uit van onze bedrijfsstrategie en -ontwikkeling. Door het combineren van financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren in een holistische aanpak, leveren we een positieve bijdrage voor onze medewerkers, het milieu en de maatschappij in haar geheel.