Continental Tagline
Suggesties
Mitarbeiter

Medewerkers

In een dialoog met onze medewerkers hebben we tal van maatregelen genomen om onze bedrijfscultuur te versterken en te verankeren in het bedrijf. Deze cultuur is gebaseerd op onze vier waarden: Vertrouwen, Passie om te winnen, Verantwoordelijkheid opnemen en Verbondenheid.

Onze medewerkers zijn geen middelen, ze zijn individuen van wie de vaardigheden en talenten worden erkend als het meest waardevolle bezit van de organisatie. Daarom zien wij ons HR-werk als ‘human relations’ (menselijke relaties) en niet als ‘human resources’ (menselijke middelen). Dit benadrukt dat de focus van ons HR-werk steevast op mensen ligt.

Naast bijscholing, ontwikkelingsmogelijkheden en eerlijk verlonen, bieden wij onze medewerkers aantrekkelijke sociale voordelen. Bovendien dragen wij de gezondheid van onze medewerkers en de veiligheid op de werkplek hoog in het vaandel.

Continental engageert zich voor gelijke kansen voor alle medewerkers, ongeacht hun leeftijd, geslacht, nationaliteit, religie, huidskleur of seksuele geaardheid. Het zijn de talenten en het potentieel van de mensen zelf die tellen. Wereldwijd werken mensen met verschillende meningen samen bij Continental, op zoek naar creatieve oplossingen om nieuwe markten te openen en nieuwe klanten te winnen.