Continental Tagline
Suggesties
Weltkugel

Milieu

Milieubescherming is een vast onderdeel van ons bedrijfsbeleid. Wij vinden dat economie en milieu elkaar niet hoeven uit te sluiten: ze kunnen de basis vormen van duurzame waardecreatie bij Continental.

Onze bedrijfsstrategie is gericht op klimaatbescherming en energie-efficiëntie. Al onze producten moeten een actieve rol spelen in het behoud van ons milieu en de natuurlijke rijkdommen.

Tijdens het produceren hebben we plannen om het energie- en waterverbruik, de CO2-uitstoot en het afval voortdurend te verminderen. Daarnaast verhogen we het recyclingspercentage van het bedrijfsafval.

Daarom bestrijkt het milieubeheer van Continental de hele levenscyclus van onze producten – van onderzoek en ontwikkeling, via aankoop, logistiek en productie, tot hun gebruik en daaropvolgende recycling. Aangezien grondstoffen almaar schaarser worden, willen wij producten en oplossingen ontwikkelen die minder energie verbruiken en onze natuurlijke rijkdommen vrijwaren – zowel tijdens de productie als wanneer onze producten in gebruik zijn.