Continental Tagline
Sugestii
Scoala duala Brasov
© Continental AG

Braşov

Ce este Campus Tehnic Brașov?


Campus Tehnic Brașov s-a născut din dorința de a promova meseriile susținute de DWKFFF prin extinderea colaborării cu două școli de renume din Brașov: Scoala Profesională Germană Kronstadt și Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț.


Școala Profesională Germană Kronstadt

Școala Profesională Germană Kronstadt din Brașov este prima școală profesională în sistem dual german din România, fondată în 2012. Cu susținerea a 18 companii de renume mondial din regiunea Brașovului, școala oferă elevilor o formare profesională sub îndrumarea atentă a companiilor.

Tinerii învață meserii tehnice căutate pe piața muncii, în condițiile cele mai moderne și performante. După 3 ani de pregătire preponderent practică, elevii ies de pe băncile școlii cu competențele necesare pentru a începe o carieră profesională, având prioritate la angajare în cadrul firmelor partenere.


Şcoala Profesională Germană Kronstadt este o instituţie ce devine, pe zi ce trece, un punct de reper pentru ceea ce înseamnă procesul de relansare a învăţământului profesional şi tehnic

 

© Continental AG


Colegiul Tehnic Energetic “Remus Răduleț”

Cu o tradiție de peste 50 de ani, Colegiul Tehnic Energetic “Remus Răduleț” oferă elevilor posibilitatea de a se specializa în domeniile electric, electromecanic, electronică și automatizări atât la nivel profesional, cât și liceal sau postliceal.

Adaptându-se la cerințele societății în care trăim, Colegiul Tehnic Energetic “Remus Răduleț” este angrenat în parteneriate cu cele mai importante firme brașovene, reunite sub sigla DWK.

Astfel formarea profesională a elevilor se realizează la cele mai exigente standarde, ceea ce garantează competența și profesionalismul.


Condiții de admitere

Învățământul profesional cu pregătire de 3 ani poate fi accesat de absolvenții de clasa a VIII-a, iar ponderea orelor de pregătire practică și teoretică în fiecare an de studiu este detaliată mai jos. În primul an de studiu, pregătirea teoretică reprezintă 80% din ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 20%. În al doilea an, pregătirea teoretică reprezintă 40%, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 60%. În al treilea an de învăţământ profesional, importanţa pregătirii teoretice va scădea până la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de 75%.

Informații privind modul e desfășurare a probei de preselecție în învățământul professional cu durată de 3 ani.

Proba de preselecție constă în susținerea unei testări scrise și a unui interviu cu reprezentanții agenților economici.

Competențele (cunoștințele, abilitățile și atitudini) urmărite prin testare și interviu, sunt:

 • Concentrare și atenție distributive
 • Vedere în spațiu
 • Gândire logică
 • Calcule matematice simple
 • Comunicare și enumerație


Ordinea desfăşurării probei de preselecţie:

 

 • Interviu în ordinea opțiunilor candidaților exprimate în fița de înscriere proprie CTB – 30 de minute


Dosarul de înscriere conţine următoarele documente:

 • Cerere tip de înscriere (primită de la școala de proveninență)
 • Formular de preînscriere (poate fi descărcat aici)
 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după buletinul de identitate
 • Foaie matricolă
 • 2 poze tip buletin
 • Copie buletin ambii părinți / tutore legal
 • Hotărâre judecătorească pentru tutore legal (acolo unde este cazul)
 • Documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat
 • Certificat de absolvire 8 clase - pentru admișii în învătământul profesional cu durata de 3 ani
 • Foaie matricolă pentru clasa a VIII-a sau după caz, certificat absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii

 

Înscriere și selecție pentru elevii absolvenți de clasa a VIII-a:


Înscriere

 • etapa I - 29 Iunie - 06 Iulie 2020
 • etapa a II-a - 22 iulie -24 Iulie 2020


Derularea probelor eliminatorii

 • etapa I: 7 -8 iulie 2020
 • etapa a II-a: 25-27 iulie 2020

Calificări

 • Operator la masini cu comanda numerica
 • Electromecanic utilaje si instalatii industriale
 • Sculer-matriter
 • Sudor
 • Confectioner articole din piele si inlocuitor
 • Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor
 • Mecanic utilaje și instalații în industrie

Beneficii

 • Transportul şi masa asigurate de companie pe perioada practicii
 • Posibilitatea continuării studiilor la seral CTB pentru obţinerea diplomei de bacalaureat
 • Bursă lunară pentru toți elevii: 200 lei din partea statului plus 200 lei din partea companiei
 • Școală modernă cu dotări la standarde europene
 • Accent pe pregătire practică, desfășurată în cadrul companiilor
 • Prioritate la angajare după absolvire


Finalitatea programului

Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după terminarea studiilor, în România și în Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului dobândeşti certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a).

Participând la program, vei dobândi experienţă practică şi vei învăţa într-un mod diferit, prin metode de formare adecvate calificării pentru care optezi. Vei deprinde atât elemente de cultură generală, cât şi elementele practice necesare practicării unei meserii.

Vei învăţa în limba română, vei căpăta abilităţile necesare care îţi permit să lucrezi într-o echipă, să iei decizii şi să îţi asumi responsabilităţi. Vei fi pregătit pentru a te adapta mai bine şi mai repede cerinţelor unui loc de muncă, pentru a lucra cu profesionalism şi pentru a face lucruri de calitate.

Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de şcoala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ, la sediul şi folosind echipamentele acestora, acolo unde este posibil acest lucru.

Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare vor fi monitorizate de către inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti.


Continuarea studiilor

La finalul celor trei ani, după absolvirea cu succes a programului, vei avea posibilitatea de a-ți continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat.

Programul va putea include şi elevii seriilor anterioare care au absolvit clasa a VIII-a, însă au abandonat timpuriu forma de pregătire liceală, precum şi absolvenţii şcolilor de arte şi meserii.

 


Află mai multe:

www.campustehnicbrasov.ro

https://www.facebook.com/campustehnicbrasov

0799788689 

0745013918 

inscrieri@campustehnicbrasov.ro