Continental Tagline
Sugestii
Algoritmi
© Continental AG

Algoritmi

Algoritmi de mare precizie care implementeaza modelele matematice si fizice ale deformarii autovehiculelor precum si dinamica accidentelor.

Calibrarea Algoritmilor

 

Calibrarea Algoritmilor înseamnă adaptarea algoritmului pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă specifice autovehiculelor. Parametrii complecşi şi multiple scenarii de accidente sunt calibrate şi testate.

 

Calibrare

Fizică

Tematică

Fizica mecanică – cinematică și dinamică

- Principii, legi, teoreme generale

- Vectori: deplasare, viteză și accelerație

- Principiile dinamicii newtoniene

- Ecuațiile mișcării

- Impuls, forțe, energie

Matematică

Tematică

Funcții:

- Elemente de bază

- Funcții continue

- Integrale

- Derivate

Geometrie plană - Noțiuni de bază (forme geometrice de bază, arii)

Procesare de semnal

Tematică

Tipuri de semnale

Conversia semnalelor analog <-> digital

Eșantionare și reconstrucție

Filtre – definiții, tipuri, scheme funcționale

Sisteme de procesare a semnalelor – definiții, componente, funcționalități

Microcontrolere

Tematică

Ce este un microcontroler?

Caracteristici generale – componente, întreruperi, ”watch-dog”

Programare / ANSI-C

Tematică

Proiect software – definiții, faze, componente

Tipuri de date, domenii de valori, operatori

Variabile și operații

Funcții, module

Baze de numerație

 

Bibliografie:

1.       Physics – For Scientists and Engineers– Fifth Edition; Raymond A. Serway, Robert J. Beichner; Harcourt College Publishers, 1999

2.       An introduction to Mechanics – Daniel Kleppner and Robert J. Kolenkow;  Cambridge University Press, 2010

3.       Fizica Modernă - R.P.Feynman,  Ed.Tehnică Bucureşti, 1970

4.       Analiză matematică – Gh. Sirețchi;  Editura didactică și pedagogic, 1985

5.       College Algebra – Hughes-Hallett, Deborah; Connally, Eric; John Wiley & Sons Inc

6.       Mică enciclopedie matematică – Viorica Postelnicu, Silvia Coatu; Editura Tehnică, București, 1980

7.       Semnale și metode de procesare  – Gh. Puscasu, B. Codreş;  Editura Fundaţiei  Universitare “Dunărea de Jos” Galaţi, 2002

8.       The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing – Smith, S.W.;  California Technical  Publishing, 1997

9.       Introducere în microcontrolere şi automate programabile – Viorel-Constantin Petre;  Editura Matrixrom, 2007

10.     Bazele programării in C.  Aplicații – Doina Logofătu;  Editura Polirom, 2006

Dezvoltarea Algoritmilor

 

Dezvoltarea algoritmilor si toolurilor necesare pentru o simulare precisa a unui posibil accident. Algoritmii sunt integrati in diverse microcontrolere si simulati pe PC folosind tooluri specifice.

 

Programare C / C++

Noțiuni de bază

Expresii, instrucțiuni, tipuri de date, funcții, I/O la consolă sau cu fișiere

Operații pe biți

Date / Structuri de date

Vectori, matrici, stive, cozi, arbori, pointeri

Recursivitate

Algoritmi de căutare

Alocarea memoriei

Preprocesor

Directive, funcții macro

Clase și obiecte

Constructori, destructori

Moștenire

Polimorfism

Funcții virtuale, clase abstracte

Supraîncărcare

Principii OOP, design pattern-uri

 

 

Bibliografie:

1. Manual complet C++ – Herbert Schildt; Teora, 1997

2. Thinking in C++ – Bruce Eckel, Prentice-Hall, 2000

3. Effective C++ – Scott Meyers, Pearson Education, 1997

4. Design Patterns – Erich Gamma, Teora, 2002

Procesarea de imagini

 

Procesarea de imagini este o metodă de a converti o imagine în formă digitală și de a efectua unele operații pe ea, în scopul de a o îmbunătăți sau de a extrage informații utile din ea.

 

Procesare de Imagini

1. Concepte de bază în imagistica digitală

- reprezentarea imaginilor digitale

2. Filtrarea în domeniul spaţial

- filtrul sobel

3. Filtrarea în domeniul frecvenţei

- transformata fourier digitală

 

Bibliografie:

Digital Image Processing - Rafael C. Gonzalez, Pearson Prentice Hall, 2008