Continental Tagline
Sugestii
poza
© Continental AG

Perioada de înscriere

Admiterea în învățământul profesional dual cu durată de 3 ani se realizează în 3 etape:

  • etapa I - 5-8 Iulie 2021

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual. 

NOTĂ: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

  • etapa a II-a - 22-26 Iulie 2021

Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învățământ care organizează învățământ dual 
NOTĂ: 
Se va elibera o singură fișă de înscriere.