Sugestii
  Navigare directă la

   Braşov

   Ce este Campus Tehnic Brașov?

   Campus Tehnic Brașov s-a născut din dorința de a promova meseriile susținute de DWKFFF prin extinderea colaborării cu două școli de renume din Brașov: Scoala Profesională Germană Kronstadt și Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț.

   Școala Profesională Germană Kronstadt

   Școala Profesională Germană Kronstadt din Brașov este prima școală profesională în sistem dual german din România, fondată în 2012. Cu susținerea a 18 companii de renume mondial din regiunea Brașovului, școala oferă elevilor o formare profesională sub îndrumarea atentă a companiilor.

   Tinerii învață meserii tehnice căutate pe piața muncii, în condițiile cele mai moderne și performante. După 3 ani de pregătire preponderent practică, elevii ies de pe băncile școlii cu competențele necesare pentru a începe o carieră profesională, având prioritate la angajare în cadrul firmelor partenere.

   Şcoala Profesională Germană Kronstadt este o instituţie ce devine, pe zi ce trece, un punct de reper pentru ceea ce înseamnă procesul de relansare a învăţământului profesional şi tehnic

    

   Colegiul Tehnic Energetic “Remus Răduleț”

   Cu o tradiție de peste 50 de ani, Colegiul Tehnic Energetic “Remus Răduleț” oferă elevilor posibilitatea de a se specializa în domeniile electric, electromecanic, electronică și automatizări atât la nivel profesional, cât și liceal sau postliceal.

   Adaptându-se la cerințele societății în care trăim, Colegiul Tehnic Energetic “Remus Răduleț” este angrenat în parteneriate cu cele mai importante firme brașovene, reunite sub sigla DWK.

   Astfel formarea profesională a elevilor se realizează la cele mai exigente standarde, ceea ce garantează competența și profesionalismul.

   Condiții de admitere

   Învățământul profesional cu pregătire de 3 ani poate fi accesat de absolvenții de clasa a VIII-a, iar ponderea orelor de pregătire practică și teoretică în fiecare an de studiu este detaliată mai jos. În primul an de studiu, pregătirea teoretică reprezintă 80% din ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 20%. În al doilea an, pregătirea teoretică reprezintă 40%, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 60%. În al treilea an de învăţământ profesional, importanţa pregătirii teoretice va scădea până la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de 75%.

   Informații privind modul e desfășurare a probei de preselecție în învățământul professional cu durată de 3 ani.

   Proba de preselecție constă în susținerea unei testări scrise și a unui interviu cu reprezentanții agenților economici.

   Competențele (cunoștințele, abilitățile și atitudini) urmărite prin testare și interviu, sunt:

   • Concentrare și atenție distributive
   • Vedere în spațiu
   • Gândire logică
   • Calcule matematice simple
   • Comunicare și enumerație

   Ordinea desfăşurării probei de preselecţie:

    

   • Interviu în ordinea opțiunilor candidaților exprimate în fița de înscriere proprie CTB – 30 de minute

   Dosarul de înscriere conţine următoarele documente:

   • Cerere tip de înscriere (primită de la școala de proveninență)
   • Formular de preînscriere (poate fi descărcat aici)
   • Copie după certificatul de naștere
   • Copie după buletinul de identitate
   • Foaie matricolă
   • 2 poze tip buletin
   • Copie buletin ambii părinți / tutore legal
   • Hotărâre judecătorească pentru tutore legal (acolo unde este cazul)
   • Documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat
   • Certificat de absolvire 8 clase - pentru admișii în învătământul profesional cu durata de 3 ani
   • Foaie matricolă pentru clasa a VIII-a sau după caz, certificat absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii

    

   Înscriere și selecție pentru elevii absolvenți de clasa a VIII-a:

   Înscriere

   • etapa I - 29 Iunie - 06 Iulie 2020
   • etapa a II-a - 22 iulie -24 Iulie 2020


   Derularea probelor eliminatorii

   • etapa I: 7 -8 iulie 2020
   • etapa a II-a: 25-27 iulie 2020

   Calificări

   • Operator la masini cu comanda numerica
   • Electromecanic utilaje si instalatii industriale
   • Sculer-matriter
   • Sudor
   • Confectioner articole din piele si inlocuitor
   • Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor
   • Mecanic utilaje și instalații în industrie

   Beneficii

   • Transportul şi masa asigurate de companie pe perioada practicii
   • Posibilitatea continuării studiilor la seral CTB pentru obţinerea diplomei de bacalaureat
   • Bursă lunară pentru toți elevii: 200 lei din partea statului plus 200 lei din partea companiei
   • Școală modernă cu dotări la standarde europene
   • Accent pe pregătire practică, desfășurată în cadrul companiilor
   • Prioritate la angajare după absolvire

   Finalitatea programului

   Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după terminarea studiilor, în România și în Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului dobândeşti certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a).

   Participând la program, vei dobândi experienţă practică şi vei învăţa într-un mod diferit, prin metode de formare adecvate calificării pentru care optezi. Vei deprinde atât elemente de cultură generală, cât şi elementele practice necesare practicării unei meserii.

   Vei învăţa în limba română, vei căpăta abilităţile necesare care îţi permit să lucrezi într-o echipă, să iei decizii şi să îţi asumi responsabilităţi. Vei fi pregătit pentru a te adapta mai bine şi mai repede cerinţelor unui loc de muncă, pentru a lucra cu profesionalism şi pentru a face lucruri de calitate.

   Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de şcoala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ, la sediul şi folosind echipamentele acestora, acolo unde este posibil acest lucru.

   Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare vor fi monitorizate de către inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti.

   Continuarea studiilor

   La finalul celor trei ani, după absolvirea cu succes a programului, vei avea posibilitatea de a-ți continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat.

   Programul va putea include şi elevii seriilor anterioare care au absolvit clasa a VIII-a, însă au abandonat timpuriu forma de pregătire liceală, precum şi absolvenţii şcolilor de arte şi meserii.

    

   Află mai multe:

   www.campustehnicbrasov.ro

   https://www.facebook.com/campustehnicbrasov

   0799788689 

   0745013918 

   inscrieri@campustehnicbrasov.ro

   Politica privind modulele cookie

   Utilizăm module cookie pentru a vă furniza cea mai bună experiență pe site-ul nostru web. Faceți clic pe „Acceptare toate” pentru a permite toate modulele cookie sau pe „Schimbare setări module cookie” pentru a decide în mod individual.

   Notă: Dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de performanță, vă exprimați totodată consimțământul ca datele dvs. personale să fie transmise către țări terțe nesigure (cum ar fi SUA) atunci când sunt utilizate. Aceste țări terțe nesigure nu oferă un nivel de protecție a datelor comparabil cu standardele UE. În cazul anumitor furnizori terți, cum ar fi Google și Mouseflow, nu sunt oferite alte garanții pentru a compensa acest deficit. Prin urmare, există riscul ca agențiile guvernamentale să vă acceseze datele cu caracter personal prin intermediul transmiterii fără ca dvs. să aveți opțiuni eficiente de protecție juridică.

   Informații suplimentare despre cookie-urile de performanță și transferul către țări terțe pot fi găsite în declarația privind protecția datelor.

   Dând clic pe butonul „Acceptă tot”, sunteți de acord în mod expres cu acest lucru. Consimțământul poate fi revocat în orice moment prin modificarea setărilor cookie-urilor. Prelucrarea ulterioară a datelor deja colectate înainte de revocare de către furnizorul terț nu poate fi exclusă.

   Un modul cookie este un fișier de date de mici dimensiuni care este stocat pe dispozitivul dvs. Utilizăm module cookie pentru a furniza funcționalități de bază și de confort, a măsura performanța site-ului web și a analiza comportamentul utilizatorilor pe site-ul web. 

   Modulele cookie necesare sunt activate permanent deoarece sunt indispensabile pentru funcționarea site-ului web și pentru stocarea consimțământului dvs. privind modulele cookie. Modulele cookie funcționale și de performanță sunt opționale. Toate modulele cookie opționale sunt dezactivate în mod implicit.

   Puteți modifica setările privind modulele cookie în orice moment prin accesarea Politicii noastre privind modulele cookie sau prin ștergerea memoriei temporare a browser-ului dvs.

   Afișare mai multe Afișare mai puțineless
   Înapoi
   Module cookie necesare NECESARE

   Aceste module cookie sunt necesare pentru a vă furniza funcționalitățile de bază ale site-ului web și pentru a asigura o livrare fiabilă și coerentă.

   Modulele cookie funcționale

   Aceste module cookie sunt utilizate pentru a furniza anumite funcționalități de confort.

   Module cookie de performanță

   Aceste module cookie sunt utilizate pentru a măsura performanța site-ului web și a analiza comportamentul utilizatorilor.