Oznámenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Continental AG spracúva vaše údaje v rámci vášho používania tejto webovej stránky v súlade s platnými právnymi predpismi.

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť Continental AG zbiera, spracúva a používa vami zadané údaje na účely kontaktu s Vami.  Pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy, tieto údaje možno prenášať v prospech spoločností pridružených k spoločnosti Continental AG v súlade s ods. 15 a nasl. nemeckého zákona o akciových spoločnostiach, ako je stanovené v Záväzných firemných pravidlách (PDF, 269,0 KB) spoločnosti Continental.
Ak je to povolené a/alebo stanovené právnymi predpismi, tieto údaje možno hodnotiť na účely vykazovania (napr. štatistiky).
Vaše údaje sa budú zbierať, spracúvať a používať výhradne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov (napr. s vaším súhlasom).
S cieľom zaistiť poskytovanie technickej podpory postupujeme údaje nášmu poskytovateľovi služieb, Materna GmbH, Voßkuhle 47, 44141 Dortmund a ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Straße 9, 10997 Berlin. Poskytovatelia služieb zbierajú a spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie zmluvy.

So všetkými vašimi údajmi sa v súlade so zákonnými ustanoveniami manipuluje prísne dôverným spôsobom.

Zber a spracúvanie údajov

Spoločnosť Continental AG uchováva osobné údaje používateľov webových stránok len vtedy, ak jej k tomu bol poskytnutý súhlas. Uchovávané údaje sa týkajú len dátumu a času návštevy, navštívených stránok, používania kurzora na internetových stránkach, použitých funkcií stránok webovej stránky, z ktorej sa používateľ dostal na internetové stránky spoločnosti Continental. Adresa IP sa postupuje anonymne a používa sa len na priradenie zemepisného umiestnenia na úrovni obce. Spoločnosť Continental AG používa tieto informácie na meranie aktivity na internetových stránkach, na vytváranie štatistík a na zlepšovanie služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom internetových stránok.
Osobné údaje používateľov sa používajú výhradne na spracúvanie otázok v rámci udeleného súhlasu alebo v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Continental má v súlade so zákonnými požiadavkami zavedené celosvetové, jednotné a vnútorné Pravidlá na ochranu údajov (ďalej len Záväzné firemné pravidlá (PDF, 269,0 KB) ), ktorými sa riadi ochrana vašich osobných údajov.
Spoločnosť Continental AG uchováva údaje zadané do kontaktného formulára a/alebo údaje uvedené v rámci procesu používania, ako je meno, spoločnosť, e-mail, adresa a telefón, a to len na účely osobnej komunikácie s vami. Údaje sa ukladajú a používajú výhradne na účely spracúvania vašej požiadavky. Po dokončení spracúvania vašej otázky/problému sa vaše údaje vymažú pod podmienkou, že toto vymazanie nie je v rozpore s prípadnými zákonnými povinnosťami uchovávať záznamy.

Práva dotknutej osoby

Upozorňujeme, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ (ďalej len „GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation) tieto práva:

Práva na informácie podľa článku 13 a 14 GDPR

  • Právo na prístup podľa článku 15 GDPR
  • Právo na opravu podľa článku 16 GDPR
  • Právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR
  • Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR
  • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR

Ak máte v tejto súvislosti otázky, obráťte sa na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na adrese: jan.zabojnik@vc.contitech.sk

V súlade s článkom 7 (3) GDPR  máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so zberom, spracúvaním/uchovávaním a používaním svojich osobných údajov. Súhlas treba stiahnuť písomne na adrese ContiTech Vibration Control Dolné Vestenice, Gumárenská 295/19, 97223 Dolné Vestenice alebo zaslaním e-mailu na adresu jan.zabojnik@vc.contitech.sk.

S otázkami či sťažnosťami sa môžete kedykoľvek písomne (aj e-mailom) obrátiť na naše zodpovedné osoby. Tiež sa môžete obrátiť na príslušné orgány na ochranu osobných údajov, ak sú k dispozícii.

Ochrana uchovávaných údajov

Spolu so svojím poskytovateľmi služieb Materna GmbH a ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, pred manipuláciou, stratou, zničením i pred prístupom k nim zo strany neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú a upravujú v súlade s najnovšími technológiami. Pokiaľ sú poskytnuté údaje nezašifrované, môžu si ich zobrazovať tretie strany. Z tohto dôvodu by sme radi zdôraznili, že pokiaľ ide o prenos údajov cez internet (napr. e-mailom), bezpečný prenos nie je možné zaručiť. Citlivé údaje by ste preto buď nemali prenášať vôbec, alebo len cez zabezpečené pripojenie (SSL). Ak ste pri využívaní stránok či súborov vyzvaný/-á na zadanie osobných údajov, upozorňujeme, že prenos týchto údajov cez internet nemusí byť bezpečný a že existuje riziko, že si ich neoprávnené osoby budú môcť zobraziť alebo s nimi manipulovať.

Súbory cookie (malé textové súbory)

Pri vašej návšteve našich webových stránok sa informácie môžu na vašom počítači ukladať v podobe súborov cookie. Tieto súbory cookie sa využívajú výhradne na zaistenie prevádzky internetových stránok. Ďalšie súbory cookie (napr. súvisiace s používaním internetových stránok) sa vytvárajú len na základe vášho súhlasu (pozri Zásady používania súborov cookie). Tiež sa môžete rozhodnúť neprijímať súbory cookie v nastaveniach svojho prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, je možné, že nebudete môcť plne využívať niektoré funkcie týchto webových stránok.   

Oracle Infinity

Táto webová stránka využíva službu analýzy webu Oracle Infinity od spoločnosti Oracle Corporation („Oracle Infinity“). Služba Oracle Infinity využíva na našej stránke súbory cookie, ktoré sa použijú len základe vášho súhlasu. Uložia sa len tie údaje, ktoré sa týkajú dátumu a času návštevy, navštívených stránok, použitia kurzora myši na webovej stránke, použitých funkcií na stránke a webovej stránky, z ktorej ste otvorili stránku spoločnosti Continental. Vaša IP adresa sa prenesie v anonymizovanej forme a použije sa len na geografickú lokalizáciu na úrovni mesta. Takto nevznikne žiadna možnosť jednoznačnej identifikácie návštevníka webovej stránky.

Mouseflow

Ďalej táto webová stránka využíva nástroj na analýzu webu Mouseflow od firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Dánsko („Mouseflow").  Služba Mouseflow využíva na našej stránke súbory cookie, ktoré sa použijú len základe vášho súhlasu. Pomocou týchto súborov cookie sa zbierajú a ukladajú údaje na účely marketingu a optimalizácie. Z týchto údajov je možné vytvoriť anonymizované profily používateľov. Služba Mouseflow si náhodne vyberie jednotlivé návštevy a zaznamená ich. Z toho vznikne protokol o pohybe myši a kliknutiach s účelom reprodukovať návštevy internetovej stránky a odvodiť z toho potenciálne zlepšovacie opatrenia. Vaša IP adresa sa v tomto prípade prenáša iba v anonymizovanej forme. Takto nevznikne žiadna možnosť jednoznačnej identifikácie návštevníka webovej stránky.

Zdieľanie na sociálnych sieťach

Ak využijete funkciu zdieľania na našich internetových stránkach, v prospech daného sociálneho média sa neprenesú žiadne osobné údaje. Ak na zdieľanie obsahu na našich internetových stránkach využijete vlastný profil, nemáme žiaden dohľad nad obsahom a rozsahom zberu údajov zo strany týchto sietí. V tomto ohľade sa uplatňujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete.

Používanie technológie iFraming

Videá na svoje internetové stránky vkladáme pomocou technológie iFraming. Externý obsah z internetových stránok tretích strán možno vkladať a zobrazovať v určených oblastiach našich internetových stránok pomocou technológie iFraming

Na našich internetových stránkach sú vložené videá z týchto internetových stránok tretích strán:

YouTube
Internetové stránky, z ktorých sa pomocou technológie iFraming vkladajú videá, prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Videá sa po kliknutí označia logom spoločnosti YouTube. Oznámenie spoločnosti YouTube o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Ak navštívite jednu z našich internetových stránok s vloženými videami, prehliadač Internet Explorer nenadviaže automaticky spojenie so serverom príslušnej siete. Kliknutím na vložené video vyjadrujete svoj súhlas s komunikáciou s uvedenými internetovými stránkami a s umiestňovaním súborov cookie týmito internetovými stránkami. Kliknutím na vložené video sa informácia o tom, že ste navštívili naše internetové stránky, automaticky zašle prevádzkovateľovi uvedených stránok a uvedené stránky umiestnia súbory cookie.

Ak ste pri návšteve našich internetových stránok prihlásený/-á na uvedených stránkach, prenesené údaje sa budú spájať s vaším používateľským účtom. Ak chcete sieti zabrániť tomuto spájaniu informácií s vaším používateľským účtom, odhláste sa z príslušnej siete pred tým, než na dané video kliknete.

Aj keď nie ste zaregistrovaný/-á ako člen uvedených stránok alebo nie ste momentálne prihlásený, po kliknutí na dané video sa vaše údaje môžu uchovávať prevádzkovateľom uvedených stránok. Nemáme žiaden vplyv na umiestňovanie súborov cookie tretích strán, ani na obsah a rozsah údajov zbieraných uvedenými stránkami, ani na to, ako sa tieto údaje používajú. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov uvedených internetových stránok.