Working@Continental
© Continental AG
  1. Domov
  2. Kariéra
  3. Práca v spoločnosti Continental

Práca v spoločnosti Continental

Spoločnosť Continental zamestnáva viac ako 240 000 zamestnancov v 59 krajinách*, ktorí zabezpečujú inteligentnú, vzájomné prepojenú mobilitu – a robia ju bezpečnou, jednoduchou, trvalo udržateľnou a čistou. Ľudia, ktorí sa chcú podeliť o svoje nápady, ktorí vytvárajú nové produkty, podnecujú zmenu a preukazujú iniciatívu v dosahovaní cieľov. Ľudia, ktorí vzájomne spolupracujú v rámci rôznych stredísk a krajín, aby podporili rast priekopníckych projektov. Ľudia, ktorí vedia, že sú súčasťou globálneho tímu. Pretože nikto neformuje budúcnosť sám.

Inšpirujúca, otvorená a prospešná korporátna kultúra

Spoločnosť Continental pozná dôležitosť korporátnej kultúry, ktorá je inšpirujúca, otvorená a prospešná. Podľa globálneho zamestnaneckého prieskumu, viac ako 80 percent našich zamestnancov je hrdých na to, že pracujú v spoločnosti Continental. Naša kultúra podporuje individuálny talent a oceňuje konštruktívny prístup a celoživotné vzdelávanie. Všetci naši zamestnanci – od operátora strojov až po riaditeľa oddelenia – sa zúčastňujú na našom úspechu rovnakým, transparentným spôsobom. Veríme v motiváciu našich zamestnancov, aby sa nebáli robiť chyby a poučiť sa z nich. A vyslovene zostávame naďalej angažovaní v oblasti diverzity našej pracovnej sily aj napriek tomu, že občas musíme čeliť odporu alebo skepse. Pretože podpora našich vízií a inovácií, ktoré sú také dôležité pre náš úspech, si vyžaduje iný uhol pohľadu, skúsenosti, kvality a kultúrne perspektívy.

Spoločnosť Continental dláždi túto cestu mobilnou a flexibilnou prácou na celom svete.

Naša iniciatíva flexibility je zameraná na pomoc zamestnancom pri dosahovaní lepšieho vyváženia ich pracovného a súkromného života. V spoločnosti Continental sú pravidlá, ktoré upravujú mobilnú prácu, prácu na čiastočný a flexibilný úväzok a prácu počas sviatkov, implementované lokálne, aby sa zaručilo zohľadnenie požiadaviek lokálnych pracovných zákonov. To z nás robí prvú globálnu korporáciu, ktorá svojim zamestnancom na celom svete* ponúka také široké spektrum príležitostí pracovať flexibilne, bez ohľadu na ich geografickú polohu alebo pozíciu v hierarchii.

Rovnako sa snažíme, aby naši zamestnanci mali príjemné pracoviská, ktoré chránia ich zdravie – fyzické aj duševné. Využitie robotov vo výrobnej oblasti a neustály vývoj nástrojov a platforiem výrazne uľahčuje prácu, ale súčasne znamená zmenu zaužívaných postupov a prispôsobenie sa novým podmienkam. Digitalizácia pracoviska konfrontuje ľudí s úplne novými výzvami. A niekedy to môže viesť k stresu a preťaženiu. Preto kladieme veľký dôraz na pružnosť, ochranu zdravia, zodpovednosť a autonómiu našich zamestnancov. Spoločnosť Continental ponúka viacero preventívnych zdravotných programov a iniciatív zameraných na minimalizáciu zdravotných rizík – od ergonómie až po stratégie vysporiadania sa s účinkami digitalizácie. A štatistiky ukazujú, že to funguje – už niekoľko rokov počet hodín práceneschopnosti našich zamestnancov z dôvodu ochorenia a počet úrazov ustavične klesá. Iniciátori ocenenia korporátneho zdravia, ktoré je najprestížnejším nemeckým ocenením za ochranu zdravia zamestnancov, ocenili spoločnosť Continental už niekoľkokrát, naposledy v roku 2016.

*počnúc 21 krajinami, v ktorých je zamestnaných viac ako 90 percent našich globálnych zamestnancov