Automated Driving

Automatizovaná jazda

Automatizovaná jazda – budúcnosť prebieha už teraz

Od systémov upozorňujúcich na opustenie jazdného pruhu až po brzdový asistent (BAS), dnešné pokročilé asistenčné systémy poskytujú základ pre automatizovanú jazdu v budúcnosti. Spoločnosť Continental investuje celú svoju inovatívnu kapacitu do rozvoja tohto trendu a vyvíja inteligentné technológie, ktoré zvládajú stále viac a viac jazdných funkcií – pokiaľ si to vodič želá. Výhoda: vyššia bezpečnosť, vyšší komfort, vyššie pohodlie a vyššia efektivita.

Vodiči sa môžu pohodlne usadiť a relaxovať – automatizácia prichádza.

Automatizácia prinesie do niektorých aspektov jazdy radikálne zmeny. V budúcnosti zabezpečí zvyšujúca sa hustota dopravy vodičom čas na iné aktivity vo vozidle, ktoré sú dnes ešte nemožné. Pomaly plynúca hustá doprava a parkovanie do tesných parkovacích miest už v budúcnosti nebude predstavovať výrazný problém. Pokročilé asistenčné systémy vodiča už dnes umožňujú vodičovi odovzdať riadenie vozidla v určitých situáciách automatike. Nastane výrazný posun od čiastočnej automatizácie po úplne automatizovanú jazdu. Vodiči nikdy neprídu o dynamiku, vášeň a radosť z jazdy – jednoduchým stlačením tlačidla si všetky systémy môžu zapnúť a vypnúť tak, ako im to práve vyhovuje.

Komplexné testovanie a neustále zlepšovanie

Špecialisti spoločnosti Continental z rôznych odborov napredujú v trende automatizovanej jazdy. Ako dodávateľ výrobcov automobilov na celom svete akceptuje spoločnosť Continental výzvy, ktoré automatizovaná jazda predstavuje. Napríklad, vyvíja nové senzorové technológie a vysoko výkonné počítačové systémy, ktoré zvládnu úlohy budúcnosti. Dialóg medzi človekom a strojom pri automatizovanej jazde si vyžaduje nové komponenty a riešenia. Združená inteligencia vytvorená z flotily vozidiel na ceste, umožní moderným a plne automatizovaným vozidlám doslova vidieť za roh. Veľké objemy dát sa musia prenášať extrémne spoľahlivo vo vnútri vozidiel a mimo nich. Základ tohto vývoja – pokročilé asistenčné systémy vodiča – už teraz poskytuje dôležité služby pri prekonávaní šiestej výzvy, ktorej automatizované riadenie čelí: postupnej akceptácii spoločnosťou.

Výzvy plne automatizovaného riadenia

Senzorová technológia: Žiadne dopravné nehody už viac nie sú utópiou. Pokročilé asistenčné systémy vodiča so senzormi dokážu snímať oblasť okolo vozidla rovnako dobre ako ľudia, ak nie aj lepšie. Spätné zrkadlá sa dajú nahradiť kamerovým systémom a nezvyšujú tak len bezpečnosť vozidiel, ale súčasne znižujú emisie CO2, ktoré produkujú osobné a nákladné vozidlá. Na fúziu senzorov a na hodnotenie dát senzora skúma spoločnosť Continental možnosť využitia umelej inteligencie a svoje široké poznatky v oblasti senzorovej technológie a elektronických riadiacich jednotiek prenáša do vývojového procesu.

Združená konektivita: Internet sa stane šiestym zmyslom vozidla. Spoločnosť Continental pracuje na výkonnom rozhraní, ktoré bude poskytovať vysoko presné dopravné informácie. Jeho základom budú dáta senzora zdieľané používateľmi, ktorí sú v spojení s počítačom dopravného rozhrania. To zvýši rozsah senzora a umožní vozidlu „vidieť za roh“.

Dialóg človeka a stroja: Aká je stratégia v prípade, keď vozidlo zamieri na výjazd z diaľnice v plne automatizovanom režime a vodič má opäť prevziať kontrolu? Spoločnosť Continental vyvíja nevyhnutné komponenty pre interakciu medzi vozidlom a vodičom v budúcnosti a testuje nové riešenia meniacich sa požiadaviek na dialóg človeka so strojom.

Systémová architektúra: Architektúry budúcich systémov automatizovanej jazdy budú musieť bezpečne spracovať veľké množstvo údajov, ktoré sa vo vozidle musia vyhodnocovať. V reálnom čase bude potrebné spracovať jeden gigabajt senzorových dát za minútu. Zvyšujúci sa výstup senzora a tým aj rast objemu dát si vyžaduje výkonnú a spoľahlivú architektúru elektroniky.

Spoľahlivosť: V súčasnosti pracujú pokročilé asistenčné systémy vodiča ako záložný režim vodiča. S automatizovanou jazdou musí byť vozidlo v prípade poruchy schopné bezpečne pokračovať v jazde alebo kontrolovane a bezpečne zastaviť. Špeciálne nakonfigurované brzdové systémy sa už v súčasnosti testujú. Taktiež treba brať do úvahy ochranu proti pokusom o manipuláciu. Spoločnosť Continental spolupracuje s inými partnermi z IT odvetvia a automobilového priemyslu na procesoch, ktoré takéto pokusy identifikujú a systémy vozidla príslušne chránia. Tento druh zabezpečenia si vyžaduje neustále aktualizácie softvéru vozidla, aby sa zaistilo použitie najnovšej technológie počas celej životnosti vozidla.

Akceptácia: Z pohľadu spoločnosti Continental bude automatická jazda všeobecne akceptovaná vtedy, keď ľudia budú veriť použitej technológii. Dôvera vyplýva z inteligentného dialógu medzi vodičom a vozidlom. Vývojári dnešných pokročilých asistenčných systémov a informačných systémov vodiča to zohľadňujú a s rastúcim vplyvom týchto systémov ukladajú základy akceptácie budúcich funkcií automatizovanej jazdy.

Automatizovaná jazda v automobilovom priemysle

Aktuálne informácie a náhľady na vývoj systémovej automatizovanej jazdy nájdete na internetovej platforme 2025AD.com, spoločne s najnovšími správami a špecializovanými článkami od spoločnosti Continental o témach automatizovanej jazdy. Prehľad príslušných článkov nájdete tu:

Automatizovaná jazda v spoločnosti Continental

Produkty Continental pre automatizovanú jazdu

2025AD.com – novinky, náhľady a diskusie na tému automatizovanej jazdy

„Automatizovaná jazda je pre logistická priemysel stále ešte vzdialená”: Continental štúdia mobility 2016 zameraná na skúsenosti, požiadavky a problémy expertov na logistiku, prepravných spoločností a vodičov nákladných vozidiel.