Driving Safety

Bezpečná jazda

Technológia motorových vozidiel pre bezpečnejšiu mobilitu

Viac ako miliarda vozidiel na celom svete nezodpovedá len za vyšší objem dopravy, ale aj za vyšší počet dopravných nehôd. Aby bolo možné znížiť počet usmrtených osôb na cestách a výšku materiálnych škôd, Continental neustále pracuje na nových systémoch, ktorých cieľom je zlepšiť bezpečnosť vozidiel všetkých tried. Náš cieľ: žiadne dopravné nehody – „Vízia nula.“​​​​​​​

Aktívna a pasívna bezpečnosť vozidla

Asistovaná jazda predstavuje základ pre dosiahnutie vízie „nulového počtu dopravných nehôd“. Z pohľadu spoločnosti Continental bude automatická jazda úspešná, keď ľudia budú dôverovať technológii. S inteligentnou technológiou vozidiel pomáha spoločnosť Continental výrobcom vozidiel výrazne zvyšovať bezpečnosť na cestách. Rozdiel je medzi aktívnymi a pasívnymi bezpečnostnými systémami. Aktívne systémy varujú vodičov pred nebezpečenstvami v premávke, pasívne systémy ponúkajú optimálnu ochranu v prípade dopravnej nehody. Napríklad, elektronické pokročilé asistenčné systémy vodiča a brzdové systémy, majú preventívny efekt a v prípade núdze majú podpornú úlohu pri riadení vozidla a brzdení, aby minimalizovali – na vozidlách s modernými pneumatikami – potenciálne riziká nehody. Spolu s airbagmi, bezpečnostnými pásmi (zadržiavacie systémy) a ochranou chodcov, zvyšujú tieto systémy bezpečnosť celého vozidla.

Bezpečnosť a automatizovaná jazda

Pokročilé asistenčné systémy vodiča v dnešných vozidlách tvoria základ pre budúce funkcie automatizovanej jazdy. Napríklad, dnešný systém výstrahy pred opustením jazdného pruhu s inteligentným prepojením s inými systémami vozidla, sa stane čiastočne automatizovaným diaľničným asistentom, ktorý bude dodržiavať aj želanú rýchlosť. Pokročilé asistenčné systémy vodiča strážia všetky funkcie vozidla vyššej úrovne a tým zaisťujú bezpečnú jazdu aj s plne automatickými jazdnými funkciami v budúcnosti.