Stop the Crash

Predchádzanie nehodám

So spoločnosťou Continental na ceste k Vision Zero

Spoločnosť Continental sa ako silný partner celosvetovej informačnej kampane od Global NCAP pod názvom „Stop the Crash“ zaviazala k vyššej bezpečnosti na cestách. Spoločnosť nedávno v Indii a Grécku s úspechom preukázala, ktoré technológie môžu zachrániť životy.

Na uliciach indického hlavného mesta Nové Dillí vládne pre nezasvätených čistý chaos. Ohlušujúci rachot. Autá a autobusy menia jazdné pruhy, často bez smeroviek. Tlačia sa tesne medzi iné vozidlá – vzdialenosť je len niekoľko centimetrov. A ešte aj skútre a motocyklisti využívajú každú malú medzeru, aby sa dostali dopredu. Pritom sú často preťažené alebo vezú príliš veľa ľudí. Prilby sa nosia iba výnimočne. Mobilita – to každý rýchlo pochopí – má svoje vlastné pravidlá, ktoré sú, žiaľ, príliš často život ohrozujúce.

Podľa najnovšej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o celosvetovej bezpečnosti na cestách zomrelo v Indii v roku 2017 viac ako 150 000 ľudí v cestnej doprave – to je viac registrovaných prípadov ako v ktorejkoľvek inej krajine. Zatiaľ čo bezpečnosť cestnej premávky vo vyspelých krajinách je už roky vyššia – v neposlednom rade kvôli povinnému používaniu stále sofistikovanejších bezpečnostných a asistenčných systémov – WHO zatiaľ nedosiahla významný pokrok v oblasti bezpečnosti dopravy vo väčšine rozvojových a rozvíjajúcich sa krajín. Riziko usmrtenia pri dopravnej nehode v chudobnejšej krajine je napríklad trikrát vyššie ako v priemyselne vyspelej krajine.

Spoločnosť Continental je aktívna priamo na mieste

Neustály nárast počtu obyvateľov vedie k vyššiemu počtu vozidiel – a tým sa zvyšuje tlak, aby sa mobilita v chudobnejších regiónoch sveta stala vo všeobecnosti bezpečnejšou. Spoločnosť Continental si taktiež osvojila tento cieľ a už roky sa usiluje v rámci „Vision Zero“ o svet bez úmrtí v dopravnej premávke. Spoločnosť Continental je od roku 2015 partnerom celosvetovej informačnej kampane „Stop the Crash“ od Global NCAP (New Car Assessment Programme), medzinárodnej asociácie pre bezpečnosť vozidiel. Táto organizácia so sídlom vo Veľkej Británii hodnotí bezpečnosť nových vozidiel a usiluje sa po celom svete etablovať systémy na zabránenie vzniku nehôd a vyššiu bezpečnosť pneumatík.

Napríklad Global NCAP a jej partneri sa zaviazali výrazne znížiť počet úmrtí na cestách poskytnutím informácií a zavedením zlepšených bezpečnostných noriem. Spoločnosť Continental podporuje so zreteľom na tento cieľ neustále ďalšie akcie zastrešujúce oblasť „Stop Crash“, medzi iným v Brazílii, Čile, Malajzii, Uruguai, Thajsku, Číne a Argentíne. Kampaň „Stop Crash“ bola v roku 2018 spustená s podporou spoločnosti Continental aj v Indii a v roku 2019 v Grécku.

Zatiaľ čo priemyselné krajiny sa teraz viac zameriavajú na technológie pre neustále vyššiu mieru prepojenia a automatizovanej mobility pri prevencii nehôd, rozvojové krajiny a rozvíjajúce sa ekonomiky stále čelia zásadným výzvam. Na mnohých miestach je napríklad potrebné predovšetkým zaviesť všeobecnú povinnosť nosenia prilby alebo používania bezpečnostného pásu, zaviesť pravidelné kontroly vozidiel alebo štandardizovať bezpečnostné technológie vo vozidlách.

Reagovať aj na potreby krajín

Preto sa kampaň „Stop the Crash“ v krajinách s veľmi vysokou nehodovosťou zameriava na technológie, ktoré už roky šetria životy v mnohých priemyselných krajinách: elektronická kontrola stability (ESC), núdzový brzdový asistent (AEB) alebo antiblokovací brzdový systém pre motocyklistov (ABS). Okrem toho sa kampaň zameriava aj na dostatočne vysoký tlak v pneumatikách a dostatočnú hĺbku dezénu.

Spoločnosť Continental pri špeciálnych podujatiach demonštruje, aké výhody majú tieto bezpečnostné technológie v praxi. Napríklad v Indii sa konali demonštračné jazdy na bývalej dráhe formuly 1 v blízkosti Nového Dillí. Tím spoločnosti Continental predstavil v krajine s vysokou mierou dvojkolesových vozidiel ABS systémy pre motocyklistov, čím ýznamne prispel k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky v budúcnosti. Indický minister dopravy oznámil, že systémy ESC a ABS budú v Indii od roku 2022 povinné. A to je skvelá správa pre všetkých, ktorí každý deň precestujú po Indii viac ako tri milióny kilometrov.

Informácie o #StopTheCrash

„Stop the Crash“ je partnerstvo s viacerými zainteresovanými stranami pod vedením NCAP (New Car Assessment Programme), asociácie pre bezpečnosť vozidiel, ktorá sa zaviazala celosvetovo zavádzať technológie na predchádzanie nehôd. Spoločnosť Continental je partnerom kampane „Stop the Crash“ od roku 2015.


Späť na „Bezpečná jazda