Electric Mobility

Elektrická mobilita

Elektrické hnacie systémy menia mobilitu

Elektrifikácia technológie prenosu výkonu prešla v posledných rokoch významným vývojom. Inovatívne riešenia pre benzínové a naftové motory, ako aj elektrifikované hnacie systémy tvoria základ pre efektívnejšie vozidlá s nižšími emisiami: prostredníctvom svojej vízie „Čistého výkonu“ demonštruje spoločnosť Continental možnosti čistej mobility. Bližšie prepojenie zaisťuje ekologickejšiu, inteligentnú a pohodlnejšiu mobilitu.

Čo znamená elektrifikácia?

Spoločnosť Continental so svojimi komplexnými technologickými nástrojmi ponúka výrobcom vozidiel komponenty a systémy, ktoré potrebujú pre postupné zavádzanie elektrifikácie na cesty, od technológie štart/stop a 48 V a hybridných komponentov až po systémy čisto elektrických vozidiel.

Zameranie na aktívnu ochranu ovzdušia

Ekologické vozidlá: Z dlhodobého hľadiska prinesie elektrifikácia automobilov a jednostopových vozidiel nenahraditeľný prínos k vyššej efektivite jazdy s nižšími emisiami. Spôsobuje to najmä možnosť výrazného zníženia emisií CO2 a výfukových plynov prostredníctvom ďalšieho vývoja inovatívnych technológií prenosu výkonu. Konektivita rôznych systémov vozidla, spolu so zmesou materiálov optimalizovaných pre odľahčený dizajn, pomáha znižovať spotrebu energie z dlhodobého hľadiska – či už na okresných cestách, na diaľnici alebo v obrovských metropolách budúcnosti.

Odľahčený dizajn a elektrická mobilita

Automobilový priemysel využíva rôzne prístupy v boji proti krátkemu dojazdu vozidiel, pričom odľahčený dizajn hrá veľmi významnú úlohu. Jedným z príkladov je vývoj ľahkého brzdového posilňovača, ktorý je o 50 % ľahší ako predchádzajúca generácia, čím výrazne znižuje emisie CO2. Ďalším príkladom vo vzťahu ku karosérii vozidla je polyamidové nosné ložisko, ktoré znižuje hmotnosť vozidla. Súčasne, spracovanie plastov taktiež poskytuje vyššie pohodlie. Ekologické vozidlá s maximálnou mierou komfortu – vďaka odľahčenému dizajnu!

Náš cieľ: vývoj trvalo udržateľných systémov vozidla

Efektivita je úzko spätá s trvalou udržateľnosťou. Efektívne, ekologické vozidlá spotrebujú menej energie a produkujú výrazne menšie množstvo emisií CO2. Preto sa vďaka elektrifikácii naftových alebo benzínových motorov (hybridný pohon) dajú výrazne znížiť emisie CO2 a výfukových plynov. Bližšie informácie nájdete tu: elektrická mobilita.