Infotainment

Informačno-zábavné systémy vo vozidle

Inteligentná správa informácií

Od „satelitných navigácií“ po pokročilé asistenčné systémy vodiča, moderné technológie už dnes umožňujú zaznamenávanie všetkých dôležitých informácií vozidla, ich zobrazovanie vodičovi a prepojenie s internetovými službami. Pre vodiča to znamená vyššiu mieru pohodlia, efektivity a kontroly nad vozidlom. Spoločnosť Continental to neustále posúva vpred – s vyššou mierou konektivity jednotlivých komponentov.​​​​​​​

Čo je informačno-zábavný systém?

Moderný informačno-zábavný systém znamená viac ako len jednoduché zobrazenie relevantných informácií o vozidle. Holistický dialóg medzi človekom a strojom zaisťuje jednoduchú výmenu informácií medzi človekom, vozidlom a vonkajším prostredím. V neustále komplexnejšom svete je aj správa informácií vo vozidle zjednodušená a vytvára možnosti pre nové funkcie vozidla, napr. automatizovaná jazda a plynulá integrácia mobilných zariadení.

Správa informácií v automobilovom priemysle

V spoločnosti Continental robíme všetko, aby boli informačné systémy a ovládacie koncepty ešte viac užívateľsky priateľskejšie. Tu nájdete všetky najnovšie tlačové správy a články o „informáciách/informačno-zábavných systémoch“.

Konektivita – Neustále v dosahu