Trends in the Automotive Industry
  1. Domov
  2. Produkty a inovácie
  3. Inovácie
  4. Technológie pre budúcnosť mobility

Technológie pre budúcnosť mobility

Ako vyzerá vozidlo budúcnosti?

Okrem technológií, ktoré udávajú trendy, ako napr. automatizovaná a autonómna jazda, inteligentné informačno-zábavné systémy a odľahčený dizajn, sektor ovplyvňuje aj viacero úplne fundamentálnych trendov: digitalizácia, trvalá udržateľnosť, efektivita a úspora nákladov, sú rovnako súčasťou automobilového sektora ako bezpečnosť na cestách a pohodlie počas jazdy.

Automatizovaná jazda

Jedným z hlavných trendov v automobilovom sektore je automatizovaná jazda. V budúcnosti konektivita inteligentných technológií zabezpečí, že na neustále sa zvyšujúcom počte ciest prevezme úlohy počas jazdy za vodiča elektronika vozidla. Aby sme dokázali držať krok s našim sloganom „Budúcnosť v pohybe“, neprestajne pracujeme na tom, aby sa táto vízia stala realitou pre všetky triedy vozidiel. Uvidíme raz efektívne „vozidlá bez vodiča“ a ako dlho bude trvať vývoj? Pozrite si bližšie informácie o trende automatizovanej jazdy.

Elektrická mobilita

Ako môžeme upraviť vozidlá na čo najefektívnejšie prostredníctvom zlepšenia konektivity elektrifikácie a existujúcej technológie prenosu výkonu, ako aj využitím softvéru a inteligentnej zmesi materiálov? Pracujeme na trvalo udržateľnej, individuálne prispôsobenej mobilite pre každého. Jedným zo spôsobov sú modulárne, energeticky úsporné riešenia čistej mobility pre všetky triedy vozidiel. Pozrite si bližšie informácie o elektrickej mobilite a súvisiacej pokračujúcej elektrifikácii.

Bezpečnosť

ehody by sa mali stať vecou minulosti. Pri neustále rastúcom objeme dopravy sa problematika bezpečnosti v automobilovom priemysle stáva kľúčovou výzvou pre spoločnosť, priemysel a politikov. Pozrite sa, ako Continental zvyšuje bezpečnosť vozidiel prostredníctvom svojich produktov.

Konektivita​​​​​​​

Celé priemyselné odvetvie sa mení s digitalizáciou a prostredníctvom nej a vodiči vozidiel požadujú od svojich vozidiel omnoho viac. Okrem dynamiky a spotreby vozidla hrá významnú úlohu aj vnímaná inteligencia, komfort a pohodlie vozidla. Vozidlá sa dokonca stávajú dostatočne inteligentné na to, aby porozumeli požiadavkám vodičov tým, že sledujú pohyb ich očí. Už viac ako 100 rokov pomáha spoločnosť Continental výrobcom vozidiel na celom svete robiť jazdu pohodovou nielen u vozidiel prémiovej a strednej triedy, ale aj v triede malých vozidiel. Oboznámte sa s technológiami a riešeniami spoločnosti Continental, ktoré prispievajú k inteligentným a komfortným systémom vo vozidlách vďaka digitalizácii.

Informovať a zabávať

Vodiči by mali mať toľko informácií, koľko je nevyhnutné, avšak čo možno najmenej. To zahŕňa aj vysokú mieru integrácie najnovších funkcií smartfónov do všetkých tried vozidiel. Continental preto neustále pracuje na inovatívnych technológiách v oblasti informácií a zábavy, s cieľom zabezpečiť holistický dialóg človeka so strojom. Oboznámte sa s možnosťami informačno-zábavných systémov v osobných vozidlách, nákladných vozidlách a jednostopových vozidlách.