Karosérie a bezpečnosť
© Continental AG

Chassis & Safety

SensePlanAct

Inteligentné kontroly mobility súčasnosti a budúcnosti.

Smer je jasný: budúcnosť mobility vedie k plne automatizovanej jazde. Integrované technológie aktívnej a pasívnej bezpečnosti a produkty, ktoré podporujú dynamiku vozidla, zabezpečujú ešte vyššiu mieru bezpečnosti a komfortu. S „integrovanou bezpečnosťou“ zlepšujeme pasívne bezpečnostné systémy tak, že integrujeme informácie o vozidle a jeho okolí do našich pasívnych bezpečnostných informácií.

Výsledkom je lepšia ochrana pasažierov vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorá závisí od skutočnej situácie na ceste. Elektronika je neustále inteligentnejšia a vytvára tak najlepšie podmienky pre realizáciu našej vízie nula, vízie dopravy bez nehôd. V divízii karosérií a bezpečnosti chápeme náš prínos, ktorý sa dá zhrnúť ako „Bezpečná a dynamická jazda smerom k vízii nula“.

Pre nás v tejto divízii je preto nevyhnutné zohľadniť pri vývoji nových produktov všetky možnosti vzájomného sieťového prepojenia. To neplatí len pre produkty, ale aj pre nevyhnutnú spoluprácu a tímovú prácu v rámci a nad rámec jednotlivých obchodných jednotiek. Výsledkom sieťového prepojenia jednotlivých komponentov a z hľadiska nášho systémového prístupu vyvíjame produkty a systémové funkcie podľa reťazca účinkov jazdy, ktorý tvorí základ pre automatizovanú jazdu.

Preto budeme aj naďalej pokračovať v posúvaní našej bezpečnostnej technológie smerom k našej vízii nulového počtu dopravných nehôd a tak, aby bola bezpečnosť dostupná pre každého. Jedna vec je istá: len široký rozsah použitia technológií aktívnej bezpečnosti dopomôže k dosiahnutiu cieľov EÚ, ktorých ambíciou je zníženie počtu úmrtí pri dopravných nehodách na polovicu do roku 2020.

Divízia karosérií a bezpečnosti a divízia pneumatík v spoločnosti Continental je partnerom informačnej kampane „Zastavme nehody“, ktorá je iniciatívou Global NCAP a jej cieľom je dosiahnuť ďalšie výrazné zlepšenie globálnej bezpečnosti na cestách a ďalšie zníženie počtu úmrtí, ťažkých zranení a dopravných nehôd celkovo.

Divízia karosérií a bezpečnosti je jednou z piatich divízií spoločnosti Continental, ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu inteligentných a integrovaných systémov pre bezpečnejšiu automobilovú budúcnosť. Naša štruktúra odráža naše hlavné kompetencie: dynamické vlastnosti vozidiel, ktoré sú bezpečné a pri jazde prinášajú radosť, sú integrálnou súčasťou nášho zmýšľania. Globalizácia, rast a dokonalosť, sú hlavnými strategickými bodmi našej divízie, ktorá je organizovaná do štyroch obchodných jednotiek:

  •  Dynamika vozidla
  •  Hydraulické brzdové systémy
  •  Pasívna bezpečnosť a senzorika
  •  Pokročilé asistenčné systémy vodiča

Bližšie informácie: