Keyvisual of the Division ContiTech
© Continental AG

ContiTech

ContiTech. Inteligentné riešenia, ktoré idú nad rámec gumy

Keďže už z historického hľadiska sme špecialistom na kaučuk, neustále rozvíjame naše schopnosti a skúsenosti. Inteligentné riešenia, ktoré idú nad rámec gumy, predstavujú cestu, ktorú si značka ContiTech zvolila: Neustále zlepšujeme náš hodnotový reťazec prostredníctvom digitalizácie a prepájame inteligentné produkty, systémy a služby, aby sme vytvorili holistické riešenia. Spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme produktom pridali trvalo udržateľnú hodnotu – pre obe strany a nastálo.

Divízia ContiTech spoločnosti Continental je jedným z hlavných priemyselných špecialistov na svete. Ako technologický partner sme synonymom odbornosti vo vývoji a materiáloch pre komponenty vyrobené z kaučuku a plastu a tiež v kombinácii s kovom a tkaninami. Integráciou elektronických komponentov súčasne tvoríme riešenia pre budúcnosť.
ContiTech neposkytuje len produkty, systémy a služby, ale aj holistické riešenia a má tvorivý vplyv na priemyselnú infraštruktúru. Digitalizáciu a aktuálne trendy vidíme ako príležitosť spolupracovať s našimi zákazníkmi, aby sme produktom pridali trvalo udržateľnú hodnotu – pre obe strany a nastálo.