Keyvisual of the Division ContiTech

ContiTech

ContiTech. Inteligentné riešenia, ktoré idú nad rámec gumy

ContiTech vyvíja, vyrába a predáva produkty, systémy a inteligentné komponenty z gumy, plastov, kovu a tkaniny.

Používajú sa v strojárenskom a strojárskom priemysle, v baníctve, poľnohospodárstve, v automobilovom priemysle a v ďalších dôležitých sektoroch budúcnosti.