Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rietzle - Predseda dozornej rady

© Continental AG

Dozorná rada

Dozorná rada menuje predstavenstvo, dohliada na jeho činnosť a radí mu pri správe spoločnosti. Je priamo angažovaná v rozhodovaní o materiálnej dôležitosti pre spoločnosť. Podľa zákonných ustanovení, spoločenská zmluva, stanovy predstavenstva a niektoré korporátne záležitosti týkajúce sa riadenia, si vyžadujú schválenie dozornou radou. 

Predseda dozornej rady koordinuje jej prácu a zastupuje jej záujmy voči tretím osobám. Medzi jednotlivými zasadnutiami udržiava pravidelný kontakt s predstavenstvom a najmä s jeho predsedom a konzultuje s ním problematiku týkajúcu sa stratégie spoločnosti, obchodného rozvoja, riadenia rizika a dodržiavania predpisov.

Dozorná rada

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle

Predseda
Člen v rôznych dozorných radách

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rietzle - Predseda dozornej rady © Continental AG

​​​​​​​

​​​​​​​

Hasan Allak

Chairman of the Corporate Works Council of Continental AG and Chairman of the Works Council of Continental Reifen Deutschland GmbH, Stöcken Site


Zástupca zamestnancov

Christiane Benner

Second Chairperson of IG Metall (Metalworkers' Union)


Zástupca zamestnancov

Dr. Gunter Dunkel

Predseda European Private Debt, Muzinich & Co​​​​​​​

Francesco Grioli

Výkonný člen generálneho predstavenstva IG BCE (banícka, chemická a energetická únia)


Zástupca zamestnancov

Michael Iglhaut

Odborová organizácia pre oblasť Frankfurtu


Zástupca zamestnancov

Satish Khatu

Management Advisor

Isabel Corinna Knauf

Member of the Group Management Committee at the Knauf Group

Sabine Neuß

Chief Operation Officer vo firme Kelvion Holding GmbH​​​​​​​

Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher

Certifikovaný účtovník, živnostník, Berg

Dirk Nordmann

Predseda odborovej organizácie v závode Vahrenwald, ContiTech Antriebssysteme GmbH

Zástupca zamestnancov

Lorenz Pfau

Chairman of the Central Works Council of Continental Automotive GmbH​​​​​​​


Zástupca zamestnancov

Klaus Rosenfeld

Generálny riaditeľ spoločnosti Schaeffler AG, Herzogenaurach

Georg F. W. Schaeffler

Spoločník v INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG a konateľ v IHO Verwaltungs GmbH​​​​​​​

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann

Spoločník v INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG a konateľ v IHO Verwaltungs GmbH​​​​​​​

Jörg Schönfelder

Predseda odborovej organizácie v závode Korbach a predseda európskej odborovej organizácie

Zástupca zamestnancov

Stefan Scholz

Vedúci oddelenia financií a pokladne


Zástupca zamestnancov

Kirsten Vörkel

  • Predseda závodnej rady CPT Group GmbH, stredisko Dortmund
  • Člen závodnej rady koncernu Continental AG, Hannover

Zástupca zamestnancov

Elke Volkmann

Druhý autorizovaný zástupca IG Metall, správny úrad pre severné Hesensko, Kassel

Zástupca zamestnancov

Prof. KR Ing. Siegfried Wolf

Podnikateľ

Členovia komisií: