Our Values
© Rawpixel.com / Fotolia

Naše hodnoty

Ľudia, ktorí motivujú – v kultúre, ktorá inšpiruje

Spoločnosť Continental – viac ako 240 000 vášnivo angažovaných ľudí, ktorí realizujú sen o mobilite každý deň pre zákazníkov a používateľov v 59 krajinách a trhoch. Takto vytvárame trvalo udržateľnú hodnotu. Aby sme to dosiahli, každý deň sa snažíme pracovať čo najusilovnejšie.

V spoločnosti Continental všetci zamestnanci zdieľajú štyri základné korporátne hodnoty. Tie tvoria korene našej korporátnej kultúry: Dôvera, odhodlanie zvíťaziť, sloboda konať a súdržnosť. Sme presvedčení, že len v prostredí formovanom týmito hodnotami je možné vytvoriť podstatné a priekopnícke služby, riešenia a vstupy.

Spoločnosť Continental podporuje všetkých zamestnancov. Preto podporujeme kultúru dôvery a poskytujeme slobodu rozvoju osobnej zodpovednosti. V spoločnosti Continental je pracovná atmosféra charakterizovaná vzájomným rešpektom. Každý individuálny príspevok sa počíta. Zdieľame ich prostredníctvom našej globálnej siete a spolupracujeme na ich zlepšovaní. Sledujeme trendy a zmeny na trhu, využívame ich omnoho rýchlejšie ako ostatní a rýchlejšie prinášame lepšie (t. j. efektívnejšie) riešenia pre našich zákazníkov.

 

V zamestnaneckom prieskume, ktorý prebiehal v roku 2019 vyslovilo 86% respondentov podporu našim korporátnym hodnotám – dôvera, odhodlanie víťaziť, sloboda konať a súdržnosť.

Dôvera: Zaslúžime si dôveru, ktorú vkladáme.

Dôvera je základ všetkého čo robíme a predpoklad nášho úspechu. Dodržiavame naše sľuby. Sľuby, ktoré dávame všetkým našim zamestnancom a všetkým ostatným, ktorí sú spojení so spoločnosťou Continental (zákazníci, zamestnanci, investori, obchodní partneri, politici a spoločnosť). Vieme, že dôvera sa veľmi ťažko získava a dá sa veľmi ľahko stratiť. Preto neustále dokazujeme, že dôvera, ktorú do nás ľudia vkladajú, je zaslúžená.

V roku 2016 sme poskytovali flexibilné pracovné podmienky pre viac ako 90% našich zamestnancov na celom svete. To zahŕňa pohyblivý pracovný čas, prácu na polovičný úväzok a prácu počas sviatkov.

Odhodlanie zvíťaziť: sme odhodlaní víťaziť.

 Konkurenčné prostredie je náš svet; najvyšší výkon je náš cieľ. Práve preto chceme tvoriť hodnotu permanentne. „Kvalita na prvom mieste“ je hlavnou korporátnou hodnotou v spoločnosti Continental: Naše produkty a služby vždy spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Prekonávame prekážky a hranice. A v tomto úsilí nikdy nepoľavujeme.


Každý rok sa spoločnosť Continental delí o svoj úspech so svojimi zamestnancami na celom svete – v roku 2017 išlo celkovo o 150 miliónov €.

Sloboda konať: Sloboda nám umožňuje rásť v zodpovednosti.

Našim zamestnancom zaručujeme od začiatku najvyššiu možnú mieru slobody. Na každej úrovni podporujeme ochotu organizovať a preberať zodpovednosť za svoju prácu. Prostredníctvom „vyváženia spolupráce“ – ďalšej hlavnej aktivity – vytvárame správne množstvo centralizovanej a decentralizovanej zodpovednosti.

Súdržnosť: Najvyššiu hodnotu dosahujeme vďaka našej súdržnosti

Náš tím je globálne súdržný a komplexne prepája svoje silné stránky. Diverzita ľudí v spoločnosti Continental, ich zručnosti a skúsenosti, sú každý deň zdrojom inšpirácie a kreativity.