The Future in Motion
© Continental AG

Naša misia: Aké je naše pole pôsobnosti? So spoločnosťou Continental začína budúcnosť skôr.

Uvedomujeme si našu úlohu v spoločnosti a zodpovednosť, ktorú so sebou táto úloha prináša. Našim cieľom je aktívne chrániť zdroje, ktoré nám naša planéta poskytuje. Práve preto je naša činnosť charakteristická neustálym zvyšovaním efektivity.

Sme svedomití ľudia, ktorí pomáhajú iným na celom svete spĺňať si sny o mobilite. Mobilita a preprava sú dôležité prvky našich životov. Našu úlohu pri napĺňaní vysokých očakávaní, ktoré sú s tým spojené, chceme hrať čo najlepšie. Ako zodpovedná, popredná spoločnosť a spoľahlivý partner vymýšľame, vyvíjame, vyrábame a uvádzame na trh nevyhnutné a priekopnícke technologické riešenia.

Našim vodítkom sú sociálne trendy, ako napr. rapídny rast svetovej populácie a z toho vyplývajúca rastúca miera urbanizácie, demografické zmeny a najmä globalizácia. Z tohto globálneho vývoja môžeme odvodiť štyri hlavné trendy. Tieto tvoria základ našej stratégie a našich obchodných činností:

 • Bezpečnosť – náš cieľ: nulový počet nehôd
  Chrániť život a zachovávať zdroje
 • Informácie – náš cieľ: úspora času, vyšší komfort
  Inteligentnejšia mobilita vďaka neustále prepojenej jazde
 • Životné prostredie – náš cieľ: čistý vzduch
  Jazda bez emisií a šetrná k životnému prostrediu
 • Cenovo dostupná mobilita – náš cieľ: individuálna mobilita pre všetkých
  Zabezpečuje viac slobody a príležitostí

Pre ľudí a spoločnosť preto naše riešenia znamenajú ochranu života a zdravia, vyššiu kvalitu života, rýchlejšie napredovanie, lepšiu ochranu životného prostredia a viac príležitostí osobného formovania budúcnosti. Preto preberáme sociálnu a spoločenskú zodpovednosť podporou trvalo udržateľnej mobility.

Spoločnosť Continental dnes pomáha chrániť milióny účastníkov cestnej premávky na celom svete pred dopravnými nehodami a ich následkami. Spoločnosť Continental prispieva k čistejšiemu vzduchu. Spoločnosť Continental dláždi cestu k bezpečnej, efektívnej a inteligentnej mobilite.

Dr. Elmar Degenhart, predseda predstavenstva spoločnosti Continental​​​​​​​