Visualisierung der Wertschöpfung bei Continental durch das Symbolbild eines Baumes.
© Continental AG

Sedem našich strategických rozmerov

Takto zabezpečujeme našu trvalú udržateľnosť v budúcnosti.

  1. Vytváranie hodnôt: Zvyšovanie hodnoty našej spoločnosti z dlhodobého hľadiska. 
  2. Vyvážený regionálny predaj: Rozdeľujeme náš predaj vyváženým spôsobom po celom svete, aby sme znížili závislosť. 
  3. Najvyššia pozícia na trhu: Dlhodobo patríme medzi troch najvýznamnejších dodávateľov na svete z hľadiska zamerania sa na zákazníka, kvality a podielu na trhu. 
  4. Na trhu pre trh: Vyvíjame a vyrábame veľký počet produktových aplikácií na lokálnej báze a pracujeme blízko k našim zákazníkom a v úzkej spolupráci s nimi. 
  5. Vyvážené zákaznícke portfólio: Rast dosahujeme vďaka našej obchodnej činnosti s výrobcami automobilov a inými poskytovateľmi mobility. Stále viac diverzifikujeme naše zákaznícke portfólio, aby sme sa stali menej závislými od automobilového priemyslu. 
  6. Technologická rovnováha: Rozširujeme naše produktové portfólio - priekopnícke ako aj už zavedené technológie majú svoje miesto v našom produktovom mixe. 
  7. Kultúra úžasných ľudí: Toto nám pomáha položiť základy pre stály prúd nových nápadov a iniciatív, produktívny proces výmeny a spolupráce s pridanou hodnotou - pre každého v našom globálnom tíme.