Visualisierung der Wertschöpfung bei Continental durch das Symbolbild eines Baumes.
© Continental AG

Budúcnosť v pohybe

Naše vytváranie hodnôt pre úspešnú budúcnosť

Ako myslíme a konáme v spoločnosti Continental? Čo robíme a čo chceme dosiahnuť? Náš strom vytvárania hodnôt poskytuje odpovede na tieto otázky. Znázorňuje priebeh, ktorý nadobúda naše vytváranie hodnôt.

Náš strom vytvárania hodnôt je neoceniteľným ukazovateľom v časoch neustálych zmien: rastúci strom symbolizujúci priebeh, ktorý nadobúda trvalo udržateľné vytváranie hodnôt v spoločnosti Continental. Už pri jednom pohľade predstavuje to, ako myslíme a konáme v spoločnosti Continental, čo robíme a čo chceme dosiahnuť. Zobrazuje, od koreňov až po korunu, ako hodnoty vytvárajú hodnotu!

Korene: naše štyri hodnoty

Naše korene spájajú všetkých zamestnancov spoločnosti Continental na celom svete. Podporujú spôsob, akým zamestnanci konajú. Naše korene sú našimi štyrmi korporátnymi hodnotami: Dôvera, odhodlanie zvíťaziť, sloboda konať a súdržnosť.

Štyri hlavné iniciatívy – Kvalita na prvom mieste, CBS, Vyvážená spolupráca a Kultúrny rozvoj – podporujú tieto štyri hodnoty ako základ pre ziskový rast našej organizácie. Umožňujú nám ísť ďalej dopredu a formovať náš rast systematickým a trvalým spôsobom.

Bez ohľadu na to, kto pracuje v spoločnosti Continental, do akej jednotky patria a akú značku podporujeme - všetci spolu tvoríme spojenie hodnôt spoločnosti Continental pre vytváranie najvyššej hodnoty. 

Kmeň: naše toky vytvárania hodnôt

Kmeň tvoria tri prúdy vytvárania hodnôt: inovácie, produktivita a ziskový rast. Tieto spájajú korene stromu s jeho korunou.

Inovácia mení najlepšie nápady na obchodovateľné produkty, systémy, funkcie a riešenia, čím sa ďalej vyvíja naša dobré meno spoločnosti ako priekopníckeho technologického vodcu. Toto vedie k vzniku nových obchodných modelov.

Produktivita nám pomáha efektívne a účinne realizovať naše inovácie. Aplikujeme primerané množstvo úsilia na dosiahnutie najlepších výsledkov a v tomto procese pôsobíme na našich zákazníkov.

Reagujeme rýchlo a flexibilne na neustále sa meniace požiadavky a preferencie zákazníkov, aby sme zabezpečili ziskový rast.

Koruna: našich sedem strategických rozmerov

Podobne ako na zdravom strome neustále rastú silnejšie vetvy a vyháňajú nové konáre, aj my rastieme z našich úspechov a tvorby hodnôt. Pre toto vytváranie hodnôt máme jasne stanovený plán. Náš vývoj zahŕňasedem strategických rozmerov