Ergebnisse 9M | 9M results

Spoločnosť Continental potvrdila predpokladaný výsledok pre tento fiškálny rok

  • Náš obrat bol v treťom štvrťroku aj napriek silnému oslabeniu trhu na úrovni 10,8 miliardy eur
  • Prijaté objednávky: na úrovni 30 miliárd eur, takmer na úrovni predchádzajúceho roka
  • Upravený EBIT bol 772 miliardy eur (marža: 7,2 percent)
  • Generálny riaditeľ Dr. Degenhart: „Nárast nášho obratu a objemu prijatých objednávok v oblasti elektronických komponentov do automobilov je vzhľadom na slabé trhové prostredie veľmi dobrým znamením.“

Hannover, 8. november 2018. Spoločnosť Continental svojimi výsledkami za prvých deväť mesiacov  potvrdila upravenú prognózu výsledku a cash-flow za priebežný fiškálny rok. Technologická spoločnosť so sídlom v Hannoveri dosiahla v treťom štvrťroku obrat 10,8 miliárd eur. Čistý EBIT predstavuje v tom istom časovom období 772 miliardy eur. Zodpovedá to čistej EBIT marži na úrovni 7 percent. Čistý cash-flow očistený o nákupy a platby amerických penzií je po deviatich mesiacoch približne 370 miliónov eur (Q3: 74 miliónov eur). Čistý cash-flow má do konca roka dosiahnuť približne 1,6 miliardy eur.

„Napriek značne neistému trhovému prostrediu sme dokázali zostať na ceste za našimi upravenými cieľmi“, vysvetľuje dnes v Hannoveri zverejnené ukazovatele predseda predstavenstva spoločnosti Continental, Dr. Elmar Degenhart. „Hlavne v Európe a v Číne v treťom štvrťroku značne klesla výroba osobných a ľahkých úžitkových vozidiel“, vysvetlil Degenhart. „Čína a Európa spolu znamenajú medzičasom viac ako polovicu globálnej výroby automobilov. Z pohľadu slabého trhu je preto náš mierny nárast obratu v obidvoch regiónoch dobrým znamením. Presne tak aj objem prijatých objednávok pre elektronické komponenty do automobilov: s hodnotou 30 miliárd eur dosahujú po deviatich mesiacoch vysokú úroveň predchádzajúceho roka a potvrdzujú smerovanie našej stratégie“, pridal.

Obrat skupiny Automotive Group vzrástol organicky o 1,7 percenta – a tým o viac ako 4 percentuálne body silnejšie ako trh, ako celosvetová výroba vozidiel, ktorá podľa predbežných údajov poklesla o 2,5 percenta. Ak by tento negatívny trend pokračoval aj vo štvrtom kvartáli, Dax pokladá za otázne, či je možné dosiahnuť plánovaný obrat koncernu pre obchodný rok 2018 po zohľadnení kurzových efektov vo výške 44,5 miliárd eur.

K aktuálnej situácii technologickej spoločnosti Degenhart hovorí: „Ako sme už oznámili, vo všetkých podnikateľských odvetviach sme zaviedli rozsiahle opatrenia na zvýšenie efektivity. K nim okrem iného patrí optimalizácia dodávateľského reťazca a výrobných procesov, ako aj dôkladná kontrola našich nákladov.“ V tejto súvislosti zdôraznil: „Naši zákazníci po celom svete si cenia naše výrobky a riešenia, pretože s nimi je mobilita vždy bezpečnejšia, čistejšia a inteligentnejšia. A s pomocou angažovanosti a flexibility, ktorú umožní naša nová organizačná štruktúra, dokážeme ešte ďalej rozvíjať našu úspešnú pozíciu.“

Pohľadom do automobilového priemyslu podčiarkol Degenhart enormné technické výzvy: Digitalizácia, automatizácia, prepojenie a elektrifikácia sú samé o sebe značné výzvy, ktoré priemysel zažíva počas viac ako 100-ročnej histórie. Hlavne u momentálne rozoberaných cieľov v oblasti CO2 ide aj o to, aby sa zosúladila ochrana životného prostredia a konkurencieschopnosť v jednom z najdôležitejších priemyselných odvetví v Európe. „Šance, ktoré vyplývajú pre naše spoločnosti na základe environmentálne prijateľnej a prepojenej mobility, sú značné. Obchodné modely môžu byť udržateľné iba v tom prípade, ak sa presadia vo voľnom konkurenčnom prostredí. Spotrebitelia sa musia vedieť aj zajtra sami rozhodnúť o najefektívnejšom riešení.“

Spoločnosť Continental sa rozvíja aj napriek klesajúcim výrobným ukazovateľom v Európe a Číne

Technologická spoločnosť dosiahla v treťom štvrťroku obrat 10,8 miliárd eur. To zodpovedá ohlásenému nárastu obratu na úrovni 1 percenta. Vlastnými silami – teda bez konsolidačného rámca a účinkov výmenných kurzov – dosiahol náš rast 2,1 percenta.

Čistý operatívny zisk (čistý EBIT) zaznamenaný v štvrťročnej správe dosiahol 772 miliónov eur, čistá operatívna marža dosiahla približne 7 percent.
„Čistý EBIT za tretí štvrťrok bol mierne nižší ako naša prognóza z konca augusta,“ vysvetlil predseda pre finančné záležitosti Wolfgang Schäfer.

Dôvodom je, že nie všetky náklady na rezervy a prípady, na ktoré sa vzťahuje záruka boli ohlásené 22. augusta 2018, patria do tretieho štvrťroka. Prišlo k posunu až do ďalšieho štvrťroku daného štvrťroka. „Pre celý fiškálny rok počítame bez zmeny s čistou EBIT maržou vyššou ako 9 percent“, hovorí Schäfer o budúcnosti.

Výnosy, finančná situácia a majetkové pomery koncernu Continental © Continental AG

Čistý EBIT bol v uplynulom štvrťroku približne 80 miliónov eur pod vykázaným EBIT (EBIT marža: 7,9 percent). Dôvodom je už v prvej polovici roka 2018 ohlásené založenie Joint ventures s Osram s pozitívnym vplyvom na vykazovaný EBIT.

„Trhové prostredie je komplikovanejšie. V rámci desiatich rokov sme v uplynulom štvrťroku prvýkrát zaznamenali značný pokles celosvetovej výroby automobilov“, hodnotí Schäter terajšie trhové prostredie. V Číne dosiahol pokles výroby osobných a ľahkých úžitkových vozidiel v treťom štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim rokom 5 percent, v Európe 6 percent. Výroba automobilov sa však v Severnej Amerike zvýšila o 2 percentá. S ohľadom na slabiny trhu v Európe Schäfer dodáva: „Oslabenie dopytu v Nemecku, vo Veľkej Británii a v Turecku, ako aj efekty vyplývajúce zo zmeny nových testovacích postupov WLTP prispeli ku klesajúcim výrobným ukazovateľom v Európe. Presný podiel WLTP nedokážeme vyčísliť.“

Spoločnosť Continental vychádza z toho, že trhové prostredie zostane slabé aj vo zvyšnom kvartáli tohto roka. Firma vychádza aj vo štvrtom kvartáli z klesajúcich výrobných ukazovateľov, za celý rok sa očakáva postranný posun globálnej výroby osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.

Skupina Automotive Group dokázala v uplynulom kvartáli svoj obrat v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšiť o 1 percento, a to aj napriek klesajúcej výrobe automobilov. Organický rast predstavoval 1,7 percenta. Obrat v tomto období predstavoval 6,4 miliardy EUR. Čistá operatívna marža predstavovala 4 percentá (predchádzajúci rok: 7,8 percent).

Skupina Rubber Group dosiahla v treťom kvartáli obrat približne 4,4 miliardy EUR, čo v porovnaní s porovnateľným obdobím minulého roka predstavovalo mierny nárast. Organický rast obratu predstavoval oproti tomu v treťom kvartáli 2018 2,7 percenta. S ohľadom na pozitívny priebeh obchodu zo zimnými pneumatikami Schäfer dodáva: „Okrem iného aj na základe vysokej výkonnosti našich zimných pneumatík a opakovane vynikajúcich výsledkov v testoch počítame s tým, že v roku 2018 znova dokážeme prekonať rekordný odbyt v Európe z ostatného roka.“

V prvých deviatich mesiacoch roku investovala spoločnosť Continental 1,9 miliardy eur do hmotného majetku a softvéru. Investičný podiel tak predstavuje 5,9 percenta (predchádzajúci rok: 5,5 percenta). Na výskum a vývoj vynaložila technologická spoločnosť 2,5 miliardy EUR netto. To zodpovedá hodnote 7,6 percenta s ohľadom na obrat spoločnosti. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo 7,2 percenta.

Ku koncu tretieho štvrťroku 2018 zamestnávala spoločnosť Continental viac ako 244 000 zamestnancov. To zodpovedá nárastu o 9 000 nových zamestnancov v porovnaní s koncom minulého roka. Takmer tri štvrtiny tohto nárastu možno vysvetliť okrem iného posilnením celosvetového výskumného a vývojového tímu skupiny Automotive Group, ako aj zvýšením objemu výroby v skupine Automotive Group. Jedna štvrtina nových zamestnancov sa zamestnala v skupine Rubber Group. Títo zamestnanci sú potrební najmä v rozšírenej výrobe a rastúcom oddelení predaja.Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: