Ergebnisse 9M | 9M results

Spoločnosť Continental dosiahla solídny prevádzkový výkon v slabom trhovom prostredí

  • Obrat v treťom štvrťroku vzrástol o 3 percentá na 11,1 miliardy (organický poklesol o 0,3 percenta)
  • Očistený EBIT vo výške 615 miliónov Eur (marža: 5,6 percenta)
  • Čistý zisk v treťom štvrťroku – 1,99 miliardy Eur, v dôsledku už oznámeného jednorazového vplyvu odpisov goodwillu a pohľadávok.
  • Upravené ciele pre celkový rok potvrdené
  • Predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Degenhart: „Aktuálna situácia od nás žiada, aby sme dlhodobo zvyšovali našu konkurencieschopnosť. Na základe nášho celosvetového reštrukturalizačného programu ‚Transformácia 2019 – 2029‘ neustále uplatňujeme opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.“
  • Continental dodáva elektronickú architektúru pre modely Volkswagen ID. bohaté na sieťové funkcie a prináša úplne integrovaný elektrický pohon do sériovej výroby skupiny PSA a Hyundai

Hannover, 12. novembra 2019. Pre spoločnosť Continental bol vývoj v treťom štvrťroku roku 2019 priaznivý, napriek trvalo oslabujúcim trhom. Technologický koncern dnes v Hannoveri pri príležitosti predloženia štvrťročných výsledkov oznámil, že obrat v treťom štvrťroku vzrástol takmer o 3 percentá na 11,1 miliardy Eur. V porovnateľnom období vlaňajšieho roku to bolo približne 10.8 miliardy Eur. Po očistení o konsolidačné položky a zmeny výmenného kurzu predstavoval rast obratu približne –0,3 percenta, čím sa priblížil vlaňajšej úrovni. V rovnakom období sa oproti tomu znížila celosvetová produkcia osobných a ľahkých úžitkových vozidiel približne o 3 percentá. Vďaka produktovému portfóliu orientovanému na budúcnosť sa tak technologický koncern vyhol silnému celosvetovému poklesu dopytu. Očistený EBIT predstavuje 615 miliónov Eur (marža: 5,6 percenta).

„Vďaka našim celosvetovo žiadaným systémom a riešeniam sa nám v treťom štvrťroku podarilo udržať stabilný obrat, napriek tomu, že trhové prostredie sa aj naďalej oslabovalo. Aktuálna situácia od nás žiada, aby sme dlhodobo zvyšovali našu konkurencieschopnosť. Na základe nášho celosvetového reštrukturalizačného programu „Transformácia 2019 – 2029“ neustále uplatňujeme opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Ide o náročný, ale nevyhnutný proces, ktorý nám zabezpečí konkurencieschopnosť do budúcnosti. K rysujúcej sa kríze automobilového priemyslu tak pristupujeme ofenzívne a rovnako ako pred desiatimi rokmi z nej vyjdeme silnejší, ako sme boli predtým,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Continental, Dr. Elmar Degenhart.

Pre prebiehajúci obchodný rok Degenhart potvrdil ročné ciele, ktoré boli upravené v júli 2019. „Pevne sa držíme našich prognóz pre prebiehajúci obchodný rok. Ku koncu roku počítame s obratom približne 44 až 45 miliárd Eur a očistenú maržu vo výške približne 7 až 7,5 percenta.“

Stratégia 2030: Sústredenosť na päť hlavných oblastí pre budúci rast

Na adresu súčasnej premeny automobilového priemyslu Degenhart vyhlásil: „V mobilite zajtrajška pozorujeme veľa príležitostí. S našou stratégiou 2030 sa plne sústredíme na oblasti rastu.“ K týmto oblastiam patrí asistovaná a automatizovaná jazda, prepojené riadenie, služby v oblasti mobility, obchod s pneumatikami a obchod s priemyselnými a koncovými zákazníkmi. Súčasne spoločnosť Continental smeruje svoju divíziu pohonov Vitesco Technologies na ziskový rast v oblasti elektromobility.

Continental dodáva elektronickú architektúru pre modely Volkswagen ID. bohaté na sieťové funkcie.

Príkladom veľkej konkurencieschopnosti spoločnosti Continental v oblasti softvéru a elektroniky je takzvaný aplikačný server In-Car Application Server (ICAS1). Ten spája početné súčasné riadiace jednotky do menšieho počtu veľmi výkonných počítačov. S touto novou automobilovou architektúrou pripravuje spoločnosť Continental cestu pre bezproblémové pripojenie vozidiel k digitálnemu svetu mobilných služieb a dát. Aktualizácie bezdrôtovo uskutočňované na diaľku sa tak v budúcnosti stanú bežnou súčasťou života. Pomocou serveru ICAS1 sa dajú jednoducho integrovať aplikácie a funkcie založené na dátach, ako napríklad plánovanie trás s optimalizovanou dojazdovou vzdialenosťou a vyhľadávanie dobíjacích staníc pre elektrické vozidlá. „ICAS1 je srdcom novej elektronickej architektúry serverov. Teší nás, že sa nám podarilo získať prvého zákazníka – spoločnosť Volkswagen a jej modelovú radu ID,“ vyhlásil Degenhart. Najväčší európsky výrobca automobilov Volkswagen tak využíva technológiu ICAS1 spoločnosti Continental pre svoje pripravované elektromobily ID., medzi ktoré patrí okrem iného aj model Volkswagen ID.3, ktorého sériová výroba sa zakrátko rozbehne.

Ďalšie informácie o uvedených opatreniach sú k dispozícii v samostatnej tlačovej správe, ktorú dnes zverejnila divízia Interior.

Vitesco Technologies prináša plne integrovaný elektrický pohon do sériovej výroby

Okrem toho divízia Vitesco Technologies patriaca do koncernu Continental nedávno oznámila uzatvorenie zmluvy o dodaní prvého plne integrovaného hnacieho systému pre niekoľko modelov skupiny PSA a automobilky Hyundai vyrábaných vo veľkých sériách.

„Vitesco Technologies má potenciál zaujať vedúcu pozíciu v dynamickom trhovom prostredí technológií pohonu,“ uviedol Andreas Wolf, CEO spoločnosti Vitesco Technologies. Dôkazom toho je, že sa dve popredné automobilky nedávno rozhodli pre inovatívne technológie elektrického pohonu ponúkané spoločnosťou Vitesco Technologies.

Inovatívne pohony náprav nájdu v budúcnosti uplatnenie okrem iného v malých elektrických vozidlách Peugeot e-208 a Opel Corsa-e, v SUV Hyundai Encino a v sedane Hyundai Lafesta. Vďaka silným kompetenciám v oblasti elektroniky, snímačov a ovládačov sa spoločnosť Vitesco Technologies stala jednou z víťazných poskytovateľov systémov pre vysokonapäťové súčasti a riešenia pre hybridné pohony.

Štvrťročné a ročné výsledky zaťažené jednorazovým efektom

Vo vykazovanom štvrťroku dosiahol očistený EBIT výšku 615 miliónov Eur. Očistená prevádzková marža predstavovala 5,6 percenta (minulý rok 7,1 percenta). Sú v tom už zahrnuté pohľadávky za záručné nároky vo výške 187 miliónov Eur, ktoré boli oznámené v júli 2019.

Očistený výsledok EBIT vo výške 615 miliónov Eur bol v uplynulom štvrťroku nad ohláseným výsledkom EBIT vo výške –1,97 miliardy Eur. Záporný rozdiel predstavoval 2,585 miliardy Eur. Takisto sa zmenšil výsledok koncernu pripočítaný podielnikom na –1,99 miliardy Eur po 626 miliónoch Eur v rovnakom období predchádzajúceho roku. Dôvodom sú pokles hodnoty nemateriálneho investičného majetku oznámený 22. októbra 2019 a rezervy na prebiehajúci reštrukturalizačný program, ktoré sa negatívne prejavili na ohlásenom výsledku EBIT a na čistom zisku. „Pokles hodnoty sú odpisy firemných hodnôt z nákupov, ktoré nemajú vplyv na platenie, ktoré sme spravili kvôli upraveným trhovým vyhliadkam,“ uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Continental, Wolfgang Schäfer.

Schäfer súčasne poukázal na solídny výkon spoločnosti Continental v uplynulom štvrťroku: „Keď sa pozrieme na náš čistý prevádzkový výkon, zaznamenali sme v treťom štvrťroku rozumný vývoj.“

V najlepšom prípade je pre rok 2020 očakávaný bočný pohyb výroby osobných automobilov

Automobilový priemysel je v súčasnosti celosvetovo vystavený veľmi intenzívne klesajúcemu trhovému prostrediu. „Výrobné objemy sa výrazne znížili. V súčasnom roku sa výhľadovo vyrobí menej ako 90 miliónov vozidiel. V porovnaní s predpokladmi stanovenými pred dvomi rokmi je to o viac ako 10 miliónov automobilov menej,“ vysvetlil Schäfer.

„V nasledujúcich piatich rokoch podobne ako ostatní účastníci trhu nepočítame s tým, že by sa celosvetová výroba oživila,“ dodal. Ohľadne budúceho roku Schäfer vyhlásil: „V najlepšom prípade sa v roku 2020 stretneme s bočným posunom automobilovej výroby.“ Rovnako je však ale dosť možné, že i v nasledujúcom roku – a tým pádom už tretí rok po sebe – príde k poklesu celosvetovej výroby osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.

V Číne za tretí štvrťrok poklesla výroba osobných a ľahkých automobilov v porovnaní so štvrťrokom predchádzajúceho roku o viac ako 5 %, zatiaľ čo v Európe a Severnej Amerike sa oproti minuloročnej úrovni vyvíjala približne stabilne.

Pre štvrtý štvrťrok však koncern v týchto troch oblastiach vychádza z klesajúcich výrobných čísel. Na celý rok očakáva spoločnosť Continental pokles celosvetovej výroby osobných a ľahkých úžitkových vozidiel približne o 6 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Voľné hotovostné prostriedky tretieho štvrťroku, pred akvizíciami a vrátane vplyvu začlenenia leasingových pomerov (IFRS 16) do rozvahy a vplyvov právneho osamostatnenia divízie Powertrain, dosiahli výšku 343 miliónov Eur (minulý rok 74 miliónov Eur, pred čistým odvodom po dotovaní penzií v USA). Vzhľadom na pravidelné sezónne výkyvy a tým aj veľmi silný prílev prostriedkov, ku ktorému tradične dochádza v štvrtom štvrťroku, koncern pre celkový rok ďalej predpovedá voľné hotovostné prostriedky pred akvizíciami medzi približne 1,2 a 1,4 miliardami Eur pred efektom Carve-out.

© Continental AG

Skupina Automotive Group dokázala svoj obrat v uplynulom štvrťroku aj napriek celosvetovo klesajúcej produkcii automobilov navýšiť o 2,2 % v porovnaní so zodpovedajúcim štvrťrokom predchádzajúceho roku. Z organického hľadiska sa obchodovanie vyvíjalo stabilne. Obrat predstavoval v tomto období v súčte približne 6,6 miliardy Eur. Očistená prevádzková marža predstavovala 1,6 percenta (vlani 4,0 percenta). Sú v tom už zahrnuté pohľadávky za záručné nároky vo výške 187 miliónov Eur, ktoré boli oznámené v júli 2019 a ktoré vznikli prevažne v divízii Powertrain.

Skupina Rubber dosiahla v treťom štvrťroku obrat približne 4,6 miliardy Eur, čo je navýšenie o 3,9 percenta v porovnaní s príslušným obdobím v predchádzajúcom roku. Organický nárast v treťom štvrťroku 2019 predstavoval –0,6 %. Očistená marža EBIT bola s 12,3 percentami na podobnej úrovni ako v zodpovedajúcom období predchádzajúceho roku (vlani 12,5 percenta).

© Continental AG

Ohľadne stabilného vývoja skupiny Rubber Group v treťom štvrťroku Schäfer poznamenal: „Naše obchody s priemyselnými a koncovými zákazníkmi už dlhodobo veľmi cielene posilňujeme. Vďaka tomu sme nezávislejší na vývoji medzinárodných automobilových trhov. Najlepším príkladom je zakúpenie talianskej skupiny Merlett Group špecializujúcej sa na termoplasty, ku ktorému došlo na začiatku novembra.“

Vďaka tejto akvizícii v oblasti pôsobnosti svojej špecializovanej priemyselnej divízie ContiTech rozšírila spoločnosť Continental svoje materiálové kompetencie na poli priemyselných hadíc. Cieľom je, aby bolo v budúcnosti možné – tiež vďaka termoplastom – ponúkať stále viac inteligentných aplikácií, ktoré budú využívať napríklad snímače.

V prvých deviatich mesiacoch roku investovala spoločnosť Continental 2,2 miliardy Eur do vecných investícií a softvéru. Investičná kvóta teda vzrástla na 6,6 percenta (vlani 5,9 percenta). Na výskum a vývoj technologický podnik vynaložil približne 2,7 miliardy Eur čistých prostriedkov. To zodpovedá kvóte 8,0 % týkajúcej sa obratu koncernu. V rovnakom období predchádzajúceho roku to bolo 7,6 percenta.

K 30. septembru 2019 predstavovali čisté finančné dlhy približne 5,5 miliardy Eur. To zodpovedá poklesu o približne 200 miliónov v porovnaní s koncom druhého štvrťroku 2019, kedy čisté finančné dlhy predstavovali približne 5,7 miliardy Eur. Hodnota Gearing Ratio, miera zadĺženia, bola ku dňu správy vo výške 34,3 %. Rezerva likvidity, ktorou spoločnosť Continental disponuje, predstavovala k stanovenému termínu vykazovaného obdobia 5,3 miliardy Eur.

Na konci tretieho štvrťroku roku 2019 zamestnávala spoločnosť Continental na celom svete 242 516 pracovníkov. V porovnaní s koncom roku 2018 to znamená pokles o 710 zamestnancov. Z dôvodu celosvetovo klesajúcej výroby automobilov boli uskutočnené úpravy predovšetkým v skupine Automotive Group. Protichodne pôsobili akvizície špecialistov spoločnosti Kathrein Automotive a špecialistov na vibračné technológie firmy Cooper Standard.

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail: