Fully automated 2025
© Continental AG

Continental víta medzinárodnú iniciatívu ohľadom právnej legislatívy pre automatizovanú jazdu

  • Vysoká miera automatizácie jazdy na diaľnici je technicky realizovateľná do roku 2020 - chýba ale právny rámec a rádiové kanály, ktoré by boli k dispozícii dlhodobo
  • Technologická spoločnosť Continental podniká ďalšie kroky pre právne predpisy ohľadom realizácie ďalších etáp automatizovanej jazdy
  • Akceptovanie vo veľkej miere závisí od zrozumiteľného štandardu pri dialógu medzi človekom a vozidlom

Hannover, 28. február 2017. Nulový počet nehôd, komfortná jazda, čistý vzduch - mobilita budúcnosti skrýva neuveriteľné šance. Technologická spoločnosť Continental usilovne pracuje na možnostiach elektronického vodiča pre vodičov automobilov. Vysoko automatizovaná jazda má pri jazde po diaľnici umožniť čiastočné činnosti mimo jazdy, čím sa zabezpečí voľný čas pre vodiča za volanom. S aktuálne platnými zákonmi to ale nie je dosť dobre možné. Spoločnosť Continental víta nápad krajín G7 pre jednotnú právnu legislatívu a varuje predtým, aby sme zotrvali u medzinárodných predpisov. Experti technologickej spoločnosti okrem toho odporúčajú spoľahlivú rádiovú sieť pre výmenu údajov medzi vozidlom a infraštruktúrou a jasné predpisy pre zrozumiteľný dialóg medzi vozidlom a vodičom v náročných dopravných situáciách.

© Continental AG

Ďalší technický vývoj závisí od aktuálnych právnych predpisov“, varuje Kurt Lehmann, Corporate Technology Officer (CTO) v spoločnosti Continental, pred zastaranými právnymi predpismi. A hoci sa snažíme pomocou „Vision Zero“ dosiahnuť nulovú úroveň dopravných priestupkov do roka 2050, nie sú témy inteligentného používania vozidiel v dnešnej legislatívne spracované. „Nehody patria do múzea. To ale zostáva utópiou, keď predpisy o cestnej premávke nezohľadňujú používanie moderných technológií alebo sú technické možnosti príliš obmedzené“, hovorí Lehmann.

Automatizovaná jazda rozširuje možnosti vodiča automobilu

„Automatizovaná jazda neobmedzuje komfort a bezpečnosť vodiča. Nová technológia zvyšuje atraktivitu cestnej premávky,“ vysvetľuje Lehmann.„Okrem toho rozširujeme horizont vozidla pomocou prepojenia zástupu o šiesty zmysel.“

© Continental AG

Pomocou dopravných informácií o iných vozidlách a infraštruktúre môžeme za zákrutami včas identifikovať skrytých účastníkov cestnej premávky. „Šalát z údajov môže vzniknúť vtedy, keď budú dôležitý rádiový kanál pre rýchly prenos údajov v cestnej premávke používať aj iní poskytovatelia služieb“, hovorí Lehmann. Spoločnosť Continental preto pripomína ohľadom veľmi variabilnej bezpečnosti aktuálnu implementáciu vyhradenej šírky pásma 5,9 GHz pre cestnú premávku.

Vodič a pasažieri zostanú v centre

Je potrebné ale zabezpečiť aj to, aby pri automatizovanej jazde bolo jasné, kto je kedy zodpovedný. Nedorozumenia môžu v prípade čiastočne automatizovaných funkcií skončiť v spornom prípade veľmi tragicky. „Keď automobil nie je na ceste autonómne a človek teda musí v určitom okamihu prevziať funkciu vodiča, je potrebné zabezpečiť, aby to bolo aj skutočne možné“, vysvetľuje Guido Meier-Arendt, vedúci expert pre dialóg medzi vodičom a automobilom u Continental. Technologická spoločnosť predpokladá okrem vlastnej práce na týchto scenároch aj právne predpisy. Tie majú zabezpečiť, aby bol vodič nutne informovaný minimálne dvoma zmyslami - napríklad zrakom a sluchom - o nadchádzajúcom prevzatí riadenia. Aby bol vodič počas automatizovanej jazdy včas informovaný, musí elektronika vozidla vedieť, aký je aktuálny stav vodiča. V závislosti od vykonávania aj iných činností mimo jazdy je potom možné upraviť dialóg medzi vodičom tak, aby bol tento včas schopný prevziať funkciu riadenia.

© Continental AG

Mestá musia byť dlhodobo pripravené

Z dlhodobého hľadiska musia byť na automatizáciu pripravené aj mestá. „Inteligentné vozidlá spolupracujú najlepšie s inteligentnými dopravnými signálmi“, hovorí Lehmann. Pomocou výmeny údajov s automobilmi môžu mať napríklad „Smarte“ semafory schopnosť prispôsobiť sa hustote dopravy. „Až keď bude prepojená infraštruktúra komunikovať s automobilmi, stane sa z digitálnej slepej uličky mestskej infraštruktúry ďalšia dátová diaľnica pre vyššiu bezpečnosť, komfort a v neposlednom rade s nižšími emisiami.“

© Continental AG

Zákonodarcovia sú na ťahu - inžinieri pracujú v plnom nasadení už na celom svete

Rýchly celosvetový rozvoj automatizovaných technológií pre cestnú premávku znamená vždy nevyhnutnejšie úlohy pre legislatívu. Vyjasnenie otázok ručenia, zaobstaranie modernej infraštruktúry a povolenie otestovaných výrobkov sú posledné prekážky pre automatizovanú jazdu. Keď bude vypracovaná medzinárodná jasná a jednoznačná právna základňa a aplikovaná v jednotlivých národných právnych predpisoch, stanú sa vodiči rýchlo používateľmi nových funkcií. Podľa plánu je plnoautomatizovaná jazda predpokladaná od roku 2025. Plnoautomatizovaná jazda umožňuje vodičom na požiadanie prenechať úplnú kontrolu volantu systému, napríklad pri jazde po diaľnici.


Kontakt

Enno Pigge

Enno Pigge tlačový hovorca, Inovácie a technika Continental AG Telefón: 49 (0) 511 938-1622 E-mail: