Dr. Elmar Degenhart

Dr. Elmar Degenhart

© Continental AG

Elektro nestačí: ochrana životného prostredia pomocou kombinovania technológií pohonov

  • „Elektrická mobilita je len čiastočným riešením“: Generálny riaditeľ Dr. Degenhart obhajuje otvorenú technologickú diskusiu o znižovaní emisií oxidu uhličitého súvisiacich s dopravou
  • Záleží na správnej kombinácii: vysoko účinné spaľovacie motory majú svoje miesto v ekologických pohonných systémoch budúcnosti
  • Politicky predpísaný zákaz spaľovacej technológie nie je tá správna cesta
  • Výzvy elektrifikácie: Výkonné a cenovo dostupné akumulátorové články
  • Degenhart očakáva, že politika vytvorí spoľahlivé rámcové podmienky

Berlin, 9. november 2017. Generálny riaditeľ spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart dnes požadoval otvorenú diskusiu o technológií pre znižovanie emisií oxidu uhlíka súvisiacich s dopravou. Na kongrese s názvom Automobilwoche v Berlíne vyhlásil: „Elektrická mobilita je len čiastočným riešením. Pre účinnú ochranu životného prostredia je potrebná kombinácia pohonných systémov pozostávajúcich z elektrického pohonu, čistého naftového a benzínového motora, ekologicky neutrálnych syntetických palív a palivových článkov.“ Politicky nariadený zákaz spaľovacích systémov nie je tá správna cesta, pretože nie je možné vynútiť prijatie nových technológií zo strany spotrebiteľov politickými prostriedkami.

S prihliadnutím na výrobu elektrickej energie dodal: „Príspevok elektrických vozidiel k ochrane životného prostredia úzko súvisí s charakterom výroby elektrickej energie a bilanciou CO2. Vo väčšine trhov má elektrický pohon ohľadom CO2 už dnes miernu výhodu v porovnaní so spaľovacími motormi. Avšak podiel používaných elektromobilov rastie relatívne pomaly, a preto plne a dlhodobo nevyužíva svoj príspevok k ekologickej bilancii.“

Degenhart tiež zdôraznil nutnosť interakcie medzi priemyslom a politikou:  „Predpisovanie technológie je kontraproduktívne. Je skôr úlohou priemyslu investovať do technológií, ktoré majú pomáhajú dodržiavať emisné normy. Z tohto dôvodu je lepšie, aby politika podporovala výskum a vývoj potrebných inovácií, ako aj vytvárala spoľahlivé a dlhodobé rámcové podmienky.“

Výzva v oblasti akumulátorových článkov: potrebné sú miliardové investície

Pre rýchle a rozsiahle začatie používania elektrovozidiel vidí Degenhart najväčšiu výzvu v technologickej, ako aj obchodnej konkurencieschopnosti akumulátorových článkov. „V súčasnej dobe chýba okrem iného vhodná technológia pre akumulátory. Dnešné akumulátory nespĺňajú požiadavky na prielom na trhu elektrických vozidiel. Okrem toho výroba potrebnej kapacity akumulátorov vyžaduje miliardové investície“, vysvetľuje Degenhart.

Príklad výpočtu účinného podielu ochrany ŽP cca 70 percent e-vozidiel na celosvetovej produkcii osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel do šesť ton v roku 2050 poukazuje na túto extrémne vysokú potrebu investícií: Pre požadovanú kapacitu akumulátorov by bolo potrebných približne 165 závodov na ich výrobu, s ročnou kapacitou výroby 40 gigawatthodín na jedno zariadenie. Požadované investície by podľa dnešnej výšky nákladov dosahovali asi 500 miliárd eur.

Potreba energie a surovín nevylučuje používanie elektrických vozidiel

Pre výrobu, nabíjanie a recykláciu potrebných akumulátorových systémov je potrebné dodatočne vyrobiť približne 2500 terawatthodín. To by zodpovedalo asi jednej desatine súčasného celosvetového dopytu po energii. Tento dopyt by mohla v budúcnosti pokryť výroba elektrickej energie spolu so zvýšením efektivity. To isté platí pre dopyt po surovinách – najmä lítia a kobaltu. Tieto by ale boli k dispozícii v dostatočnom množstve. Avšak Degenhart poukázal na čiastočne politicky nespoľahlivo situované ložiská kobaltu.

Firma Continental je pre transformáciu technológie pohonov dobre vybavená

Degenhart považuje vlastný podnik ohľadom pohonov budúcnosti za dobre pripravený: „Plne a presvedčivo sa venujeme nadchádzajúcej zmene technológií pohonov vozidiel. Pritom sme vsadili na rastúcu potrebu vysoko účinných technológií spaľovacích motorov s nízkymi emisiami, ako aj na elektrifikované a plne elektrické pohonné systémy.“

„My všetci spoločne sme zodpovední za naše životné prostredie. Pretože naše dnešné rozhodnutia určujú, ako budú žiť naše deti v budúcnosti. Zadajte si sami túto úlohu – teraz a všetci spoločne!“ povedal Degenhart na záver.

Kontakt

Dr. Felix Gress

Dr. Felix Gress Vedúci oddelenia komunikácie spoločnosti a Verejných záležitostí Telefón: +49 511 938-1485 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: