Quarter 3
© Continental AG

Spoločnosť Continental úspešne napreduje: Výrazný rast v treťom kvartáli pokračuje

  • Po deviatich mesiacoch sa obrat zvýšil o 9 percent na 32,7 miliardy eur, rast v treťom kvartáli zo 7 percent na obrat vo výške 10,7 miliardy eur
  • Čistá marža EBIT sa nachádza po deviatich mesiacoch na úrovni 10,6 percenta v cieľovom koridore napriek nákladom na suroviny vo výške 400 miliónov eur
  • Technologická spoločnosť potvrdzuje prognózu obratu a výsledkov pre plynúci hospodársky rok
  • Súhrn došlých objednávok v divízii Automotive Group vzrástol po deviatich mesiacoch o 20 percent na viac ako 30 miliárd eur
  • Generálny riaditeľ Dr. Degenhart: „Pokračujeme vo svojom úspešnom kurze a očakávame silný štvrtý kvartál“

Hannover, 9. november 2017. Spoločnosť Continental v treťom kvartáli roku 2017 úspešne pokračovala vo svojej dynamike rastu. Technologická spoločnosť predložila vo štvrtok obchodné čísla za prvých deväť mesiacov a potvrdila pritom svoje ročné ciele: „Naďalej pokračujeme v úspešnom kurze. Po deviatich mesiacoch sme dosiahli nárast obratu o 9 percent na úroveň 32,7 miliardy eur. Naša čistá marža EBIT predstavuje 10,6 percenta. V plnom rozsahu teda spĺňame plán a určite dosiahneme svoje ročné ciele,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart.

Degenhart vyjadril svoje potešenie z výrazného nárastu odbytu: „Pri svojich technológiách bezpečnej, efektívnej a inteligentnej mobility sa spoliehame na správnu hybnú silu. Tretí kvartál sme uzavreli s nárastom odbytu o 8 percent, ktorý bol upravený o zmeny v rozsahu konsolidácie a zmeny vo výmenných kurzoch.. Rástli sme teda znovu výrazne rýchlejšie ako naše referenčné trhy. Napríklad globálny trh produkcie osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel narástol len o 2 percentá.“

© Continental AG

V poslednom kvartáli Degenhart počíta s pokračovaním úspešného kurzu: „Štvrtý kvartál bude opäť silný. To platí pre obrat a výsledok.“

„V treťom kvartáli sme dosiahli čistú prevádzkovú maržu vo výške 10,4 percenta. To je veľmi slušné, pretože tento úspech sa nám podaril dosiahnuť napriek nákladom, ktoré nám v tomto roku vznikli následkom rastúcich nákladov na suroviny,“ zhodnotil vývoj výsledkov finančný riaditeľ Wolfgang Schäfer zo spoločnosti Continental.

Pokiaľ ide o porovnanie s minuloročným kvartálom poukázal Schäfer na nízky minuloročný základ, ktorý bol zaťažený rôznymi, navzájom nezávislými udalosťami vo výške 450 miliónov eur.

S ohľadom na potvrdenú prognózu obratu hospodárskeho roku 2017 Schäfer upresnil: „Naďalej počítame s obratom viac ako 44 miliárd eur pred vplyvmi menového kurzu. Medzičasom už môžeme dobre odhadnúť vplyvy rôznych mien na náš celoročný obrat. Vrátane týchto vplyvov menových kurzov očakávame obrat okolo 44 miliárd eur.“ Očakávanie obratu pred vplyvmi menových kurzov na celý rok zdvihla spoločnosť DAX naposledy v polovici roka.

Dynamiku rastu spoločnosti možno vidieť predovšetkým z neustále rastúceho súhrnu došlých objednávok v divízii Automotive Group: „V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku sa zvýšil súhrn došlých objednávok po prvých deviatich mesiacoch o 20 percent na celkovo viac ako 30 miliárd eur,“ vysvetlil Schäfer.

V treťom kvartáli prispeli k rastu divízie Automotive Group predovšetkým produkty z oblasti elektroniky, softvéru a senzoriky. „Ich podiel neustále rastie. V roku 2012 to ešte bolo približne 50 percent z obratu divízie Automotive Group, dnes je to už viac ako 60 percent – tendencia stúpa,“ rozviedol Schäfer.

„Divízia Rubber Group dokázala v treťom kvartáli naďalej zvyšovať svoj obrat napriek slabému trhovému prostrediu. To je pozoruhodné. Zvýšenie cien pneumatík a priemyselných výrobkov z prvej polovice roka docielilo pozitívny účinok. Výsledok v treťom kvartáli bol zároveň zaťažený viac ako 100 miliónmi eur v dôsledku zvýšených nákladov na suroviny,“ vysvetlil Schäfer. Spoločnosť Continental odhaduje svoje zaťaženie následkom zvyšovania cien surovín pre divíziu Rubber Group v hospodárskom roku 2017 bez zmeny vo výške 450 miliónov eur. Nedávny vývoj cien surovín bude mať vplyv až na hospodársky rok 2018.

„Obchod so zimnými pneumatikami sa rozbehol dobre,“ oznámil Schäfer. Aktuálne zimné pneumatiky WinterContact TS 860 sú rovnako dôvodom na radosť. Opäť raz získali najlepšie známky v testoch všetkých veľkých automobilových klubov v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.

Divízia ContiTech tiež znovu výrazne rástla. Schäfer vyjadril spokojnosť s integráciou a výkonom špecialistu na povrchy, skupiny Hornschuch, ktorú spoločnosť prevzala v marci 2017: „Hornschuch plne napĺňa naše očakávania.“

Spoločnosť Continental dosiahla v prvých troch kvartáloch roku 2017 voľný peňažný tok (free cashflow) vo výške 472 miliónov eur, čo je o 712 miliónov eur menej ako hodnota v rovnakom období predchádzajúceho roka. „Opätovne potvrdzujeme svoju prognózu, že do konca roka dosiahneme voľný peňažný tok (free cashflow) vo výške približne 2 miliardy eur pred akvizíciami, a to napriek vysokým investíciám, pomocou ktorých zaisťujeme svoj silný rast. Obzvlášť vo štvrtom kvartáli očakávame výrazné zníženie prevádzkového kapitálu, ktorý stúpol po deviatich mesiacoch vďaka nášmu veľmi potešujúcemu rastu v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 660 miliónov eur,“ vysvetlil Schäfer. Zvýšenie prevádzkového kapitálu v podstate vysvetľuje pokles voľného peňažného toku (free cashflow) po deviatich mesiacoch.

S ohľadom na čisté finančné dlhy dodal: „Na konci roka očakávame čisté finančné dlhy na úrovni predchádzajúceho roka.“ Po deviatich mesiacoch roku 2017 sa čisté finančné dlhy koncernu Continental pohybovali na úrovni 3,3 miliardy eur. Oproti hodnote 2,8 miliardy eur na konci roka 2016 sa zvýšili o 500 miliónov eur. Dôvodom je okrem iného vyplácanie dividend vo výške 850 miliónov eur za hospodársky rok 2016 v máji 2017.

Investície do hmotného majetku a softvéru sa zvýšili v prvých deviatich mesiacoch roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku o 12 percent na úroveň 1,8 miliardy eur. Investičný podiel tak predstavuje 5,5 percenta po 5,3 percenta v porovnateľnom období minulého roka.

Náklady na výskum a vývoj sa zvýšili v prvých deviatich mesiacoch roku 2017 v porovnaní s rovnakým úsekom minulého roku takmer o 9 percent skoro na 2,4 miliardy eur. Náklady na výskum a vývoj zostali na rovnakej úrovni, ako v porovnateľnom období predchádzajúceho roka, na úrovni 7,2 percenta obratu koncernu.

Stupeň zadlženosti gearing ratio sa znížil koncom septembra 2017 na 21 percent (porovnateľné obdobie minulého roka: 24 percent). Miera vlastného kapitálu bola 42 percent po 39 percentách v predchádzajúcom roku.

K 30. septembru 2017 disponovala spoločnosť Continental hotovostnými rezervami vo výške takmer 5,2 miliardy eur, z toho viac ako 1,5 miliardy eur predstavovali priebežné prostriedky, ako aj prisľúbené, nevyužité hranice úverov v objeme viac ako 3,6 miliardy eur.

Ku koncu tretieho kvartálu roku 2017 bolo v koncerne zamestnaných vyše 233 000 zamestnancov, a teda o približne 13 000 zamestnancov viac ako na konci roka 2016. V divízii Automotive Group vzrástol počet zamestnancov predovšetkým vo výrobe, ako aj v oblasti výskumu a vývoja. Počet zamestnancov sa celkovo zvýšil o viac než 7 400 osôb. V dôsledku ďalšieho budovania výrobných kapacít a odbytových kanálov, ako aj získania skupiny Hornschuch sa počet zamestnancov divízie Rubber Group zvýšil o viac ako 5 700 osôb. V porovnaní k dátumu uzávierky uplynulého roka bol počet zamestnancov koncernu vyšší celkovo o takmer 14 700 osôb.

Divízia Automotive Group vytvorila v prvých deviatich mesiacoch tohto roka obrat vo výške 19,8 miliardy eur. Čistá marža EBIT predstavovala 8,2 percenta (porovnateľné obdobie minulého roka: obrat 18,1 miliardy eur, čistá marža EBIT 5,6 percenta).

Divízia Rubber Group dosiahla v prvých troch kvartáloch roku 2017 celkovo obrat vo výške 13,0 miliardy eur. Upravená marža EBIT predstavovala 15,1 percenta (porovnateľné rovnaké obdobie minulého roku: obrat 11,9 miliardy eur, čistá marža EBIT 17,6 percenta).

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: