Jahrespressekonferenz | Annual Press Conference
© Continental AG

Keď sa povie „mobilita budúcnosti“, myslí sa tým Continental

  • Dosiahnuté ročné ciele: obrat 44,4 miliardy eur, čistá marža EBIT 9,3 percenta
  • Dividendový návrh predstavenstva: 4,75 eura na akciu (plus 0,25 eura)
  • Čistý zisk na takmer rekordnej úrovni 2,9 miliardy eur (14,49 eura na akciu)
  • Spoločnosť Continental opäť potvrdzuje svoju ročnú prognózu napriek pretrvávajúcim slabým trhom
  • Divízia predaja motorov bude na trhu vystupovať pod menom „Vitesco Technologies“
  • CEO Dr. Elmar Degenhart: „Autonómna jazda, elektromobilita a sieťovanie: Dodávame to, čo iní ešte len testujú. V štyroch z piatich áut po celom svete zaisťujeme väčšiu bezpečnosť, efektivitu a pohodlie.“

Hannover 7. marca 2019 Spoločnosť Continental úspešne ukončila obchodný rok 2018. Obrat tohto DAX podniku dosiahol 44,4 miliardy eur a čistá EBIT marža bola 9,3 percenta. Technologická spoločnosť tak splnila svoje upravené ročné ciele. „Líder je ten, kto hrá dobre, dokonca aj za nepriaznivého stavu. V minulom roku sme napriek slabým trhom opäť preukázali svoju vysokú výkonnosť. Rastieme rýchlejšie ako naše relevantné odvetvia a trhy,“ takto vo štvrtok v Hannoveri zhrnul predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart bilanciu predchádzajúceho obchodného roka. Pri príležitosti prezentácie predbežných údajov za obchodný rok 2018 Degenhart poukázal na vynikajúcu technologickú silu spoločnosti Continental.

„Autonómna jazda, elektromobilita a sieťovanie: Sme architektmi ekosystému bezpečnej, čistej a inteligentnej mobility. Keď sa povie „mobilita budúcnosti“, myslí sa tým Continental. Pretože dodávame to, čo iní ešte len testujú. V štyroch z piatich áut po celom svete zaisťujú naše riešenia, komponenty a systémy už dnes väčšiu bezpečnosť, efektivitu a pohodlie,“ zdôraznil Degenhart silnú pozíciu spoločnosti na trhu mobility. K tomu dodal: „Povrchová priľnavosť je jednou z našich tradičných kľúčových kompetencií v oblasti výroby pneumatík. V rámci našej firemnej kultúry ju prenášame dokonca do našej sieťovej technológie a poskytujeme tak ako žiaden iný podnik spoľahlivé riešenia bezpečného kontaktu od cesty až po cloud.“

Jedinečné portfólio technológií pomohlo tomuto DAX podniku, aby v roku 2018 opäť rástol rýchlejšie ako trh. Spoločnosť Continental vlastnými silami zvýšila obrat o 3 percentá. „Náš rast je dôkazom, že naši existujúci a mnohí noví zákazníci po celom svete veria v silu inovácií. Náš čistý zisk je okrem toho na takmer rekordnej úrovni 2,9 miliardy eur. Vzhľadom na neuspokojivý vývoj trhu v minulom roku je to solídny výsledok,“ povedal konsolidačný finančný predseda spoločnosti Continental Wolfgang Schäfer.

Voľný peňažný tok upravený o akvizície a dotácia amerických dôchodkových záväzkov dosiahli v minulom roku 1,9 miliardy eur a prekročili prispôsobené očakávania.

Na základe toho navrhuje predstavenstvo spoločnosti Continental pri hodnote 4,75 eura za akciu za minulý obchodný rok navýšenie dividend o 0,25 eura. Návrh tiež odráža vývoj celkovej hodnoty spoločnosti v obchodnom roku 2018. Výplata dividend akcionárom je vďaka hodnote 32,8 percenta mierne nad horným okrajom stanoveného výplatného koridoru stanoveného v rozmedzí 15 až 30 percent netto zisku.

Obchodný rok 2019 sa rozbehol z dôvodu pretrvávajúcej neistoty na trhoch podľa očakávaní. Spoločnosť Continental potvrdzuje svoju predbežnú prognózu od začiatku januára. Technologický podnik z Hannoveru preto naďalej počíta s obratom približne 45 až 47 miliárd eur a s čistou EBIT maržou vo výške približne 8 až 9 percent. „Prognóza na rok 2019 sa okrem iného zakladá na predpoklade celosvetovo stabilného objemu výroby v počte 94 miliónov osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel. Produkcia bude v prvej polovici roka pravdepodobne nižšia ako hodnota predchádzajúceho roka. Ako rizikové faktory vnímame nejasné dôsledky hospodárskeho vývoja v Číne, obchodné konflikty medzi USA a Čínou, ako aj medzi USA a Európou. Okrem toho musíme prihliadnuť aj na ešte stále nejasné rámcové podmienky brexitu,“ hovorí Schäfer.

V aktuálnom obchodnom roku nastaví spoločnosť Continental kurz organizačnej revalvácie, ktorý bol vyhlásený v júli. Podstatnou súčasťou toho je možný vstup obchodu s motormi na burzu s dielmi. Ten bude pod názvom „Vitesco Technologies“ vyvíjať, predávať a produkovať systémy a riešenia pre konvenčné a elektrifikované pohony pre výrobcov automobilov po celom svete. „Organizačné osamostatnenie nášho podnikania s pohonmi sme dosiahli za rekordný čas,“ zdôraznil Degenhart. Prípravy podniku na možné uvedenie dielov na burzu prebehnú podľa plánu v druhej polovici roku 2019. „V nepríjemnom trhovom prostredí chceme umožniť väčšiu podnikateľskú slobodu konania. Vďaka tomu prinášame na cesty svoju plnú hnaciu silu a premieňame ju na mimoriadnu hodnotu,“ presvedčivo uviedol Degenhart.

Príjem objednávok skupiny Automotive Group opäť na rekordnej úrovni

Počet prijatých objednávok v oblasti Automotive špecializovanej na automobilovú elektroniku ostal nezmenený. V minulom obchodnom roku sa zvýšil na približne 40 miliárd eur a opäť tak dosiahol rekordnú úroveň predchádzajúceho roku. „Bezpečné, efektívne a inteligentne: Technológia spoločnosti Continental riadi mobilitu budúcnosti,“ povedal Degenhart.

Investovanie do ekosystému budúcej mobility

Aj v roku 2018 spoločnosť Continental naďalej investovala veľké čiastky do mobility zajtrajška. V obchodnom roku 2018 vynaložil technologický podnik viac ako 6,3 miliardy eur, okrem iného do výskumu a vývoja, rozšírenia výrobných zariadení a rozširovania kapacity.

„Dôsledne, cielene a na vysokej úrovni investujeme do ekosystému budúcej mobility,“ vyjadril sa Schäfer. „Urobili sme si domáce úlohy. Naša súvaha je silná. Využili sme vzostup z posledných rokov a neustále sme znižovali dlh,“ zdôraznil. To spoločnosti umožnilo bez námahy prekonať akvizície vo výške až 5 miliárd eur.

Predpokladá sa, že počet odborníkov na softvéry sa do roku 2022 zvýši o viac ako 30 percent

Na prelome roka sa globálny tím spoločnosti Continental skladal z 243 226 zamestnancov v 60 krajinách a trhoch. Na nových trendoch a technológiách spoločnosti Continental pracuje približne 49 000 inžinierov. Takmer tretina inžinierov má softvérové pozadie. Do konca roka 2022 plánuje spoločnosť Continental zvýšiť počet svojich softvérových a IT odborníkov zo súčasných 19 000 na 25 000.

Hlavné ukazovatele koncernu Continental za obchodný rok 2018 © Continental AG

Elektrizujúca: Vitesco Technologies poháňa elektrifikáciu mobility

Divízia predaja motorov spoločnosti Continental bude na trhu vystupovať pod názvom „Vitesco Technologies“. Zmena je naplánovaná na druhú polovicu roka. Názov spája dva kľúčové komponenty podnikania v oblasti Powertrain: Vitesco znamená rýchlosť a svižnosť, čím vytvára priamu súvislosť s atraktívnym portfóliom služieb spoločnosti Continental v oblasti mobility a automobilového priemyslu. Dodatočné technológie podporujú požiadavku vystupovať ako poskytovateľ inovatívnych, priekopníckych technológií, systémov a služieb. Časť názvu „Vit“ pochádza z latinského „vita“ a znamená imanentnú energiu a činorodosť, a tak aj cieľ dlhodobo udržateľne prispievať k čistejšej mobilite miliónov ľudí po celom svete.

Popri obchode so spaľovacími motormi bude do okruhu pôsobnosti Vitesco Technologies patriť aj kompletný budúci obchod s hybridnými a elektrickými motormi a tiež všetky aktivity spojené s batériami. Spoločnosť Continental je v oblasti elektrifikácie motorov už dlhodobo technologickým lídrom a inovátorom. Ako jeden z mála poskytovateľov systémov je táto spoločnosť schopná samostatne ponúkať kompletnú elektrifikáciu pohonných jednotiek – od 48-voltového systému cez elektrický pohon, vysoko komplexnú výkonovú elektroniku a systém riadenia batérie až po správu energie a tepla.

Vďaka svojim inovatívnym technológiám si spoločnosť Continental vyvinula vo svojom podnikaní v oblasti pohonov silnú pozíciu, čo zdôrazňuje jej vysoký počet prijatých objednávok. V roku 2018 bolo investovaných približne 11 miliárd eur, z čoho približne 2 miliardy eur boli vynaložené na elektromobilitu.

Hlavné ukazovatele kľúčových obchodných oblastí za obchodný rok 2018 © Continental AG

Autonómne jazdenie: Človek si myslí, technológia spoločnosti Continental riadi

S rastúcou automatizáciou bude mobilita budúcnosti vytvárať čoraz väčšiu slobodu pri činnostiach, ktoré nie sú spojené so šoférovaním. Bude to znamenať: Človek si myslí, že vozidlo riadi. A v stále viac a viac vozidlách je to, čo preberá kontrolu, práve technológia spoločnosti Continental. Od roku 1999 vyrobila spoločnosť Continental pre svojich zákazníkov po celom svete celkovo asi 82 miliónov senzorov na asistenčné systémy vodičov – a tendencia neustále stúpa.

Tieto senzory sú základom autonómnej mobility budúcnosti. Prijaté objednávky na riešenia a systémy súvisiace s autonómnym jazdením predstavujú za to isté obdobie niekoľko miliárd eur. Spoločnosť Continental očakáva, že v roku 2019 presiahne obchod s asistenčnými systémami vodičov obratovú marku vo výške 2 miliárd eur. Technologická spoločnosť tak ďalej upevňuje svoje vedúce postavenie v tejto oblasti.

Inteligentne prepojené: Milióny vozidiel bezpečne komunikujú so spoločnosťou Continental

Dnes je do siete pripojené viac ako každé druhé nové vozidlo na svete. Vďaka viac ako 20-ročným skúsenostiam, viac ako 33 miliónom vozidiel a prevzatiu spoločnosti Kathrein Automotive dnes spoločnosť Continental ponúka aj kompletný funkčný reťazec na pripojenie: od antény až po displej, od bezpečnostného softvéru až po elektronickú riadiacu jednotku. Už v ďalšej generácii vozidiel bude pomocou technológie spoločnosti Continental pre 5. generáciu mobilných telefónov k dispozícii 10-gigabitová šírka pásma na rýchle a pohodlné pripojenie k sieti. Pri celosvetových 5G testoch vytvorila spoločnosť základ pre zvlášť rýchlu bezproblémovú komunikáciu vozidiel medzi sebou a s infraštruktúrou. Spoločnosť Continental už dostala prvú sériovú objednávku na takéto 5G riešenie prepojenia.

Výroba pneumatík opäť na rekordných úrovniach

V minulom roku predala spoločnosť Continental celosvetovo 155 miliónov pneumatík pre osobné a nákladné automobily. Tento vývoj bol podporený novým rekordom predaja v oblasti zimných pneumatík. Najlepšie hodnotenia v 40 nezávislých národných a medzinárodných testoch pneumatík ilustrujú technologické líderstvo spoločnosti Continental a jej prémiové štandardy. Pretože: Pneumatiky sú jediným spojivom vozidla s vozovkou. Technológia pneumatík je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o tom, či vozidlo zastaví včas a či pri jazde v zákrutách ostane vo svojom jazdnom pruhu.

Priemyselný podnik: Vyhnite sa zastaveniu dozorným pohľadom na diaľku

Dopravné pásy spoločnosti Continental zabezpečujú nepretržitý presun tovaru každého druhu po celom svete. Taktiež vo Švédsku. V celosvetovo najväčšej a najmodernejšej podzemnej bani na železnú rudu vo švédskom meste Kiruna sa používajú dopravné pásy Continental: Za rok sa tu prepraví viac ako 27 miliónov ton železnej rudy.

Stále častejšie sa takéto dopravné pásy nepretržite monitorujú na diaľku pomocou integrovaných snímačov. Vďaka postupu známemu ako „Condition Monitoring“ je možné včas detegovať príznaky zaťaženia. Výsledok: minimalizácia prestojov a výpadkov. Pre technológiu Continentals Industriespezialist ContiTech bude okrem toho normálne na diaľku presne vypočítavať výkon mobility v industriálnej oblasti podľa podávaného výkonu. Čím viac a čím ďalej budú dopravné pásy prepravovať hlušinu, tým väčšia bude hodnota vytvorená pre zákazníkov a spoločnosť Continental.

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: