Quarter 2
© Continental AG

Silný rast: Biznis s automotive elektronikou prináša pre koncern Continental zásadné oživenie

  • V prvom polroku 2017 sa obrat zvýšil o 10 percent na 22 miliárd eur
  • Očakávaný obrat za celý rok sa zvýšil na viac ako 44 miliárd eur, plánovaný výsledok sa potvrdil
  • Súhrn potvrdených objednávok v skupine Automotive po prvých 6 mesiacoch vzrástol na viac ako 19,5 miliárd eur
  • Operatívny výsledok vo výške 2,3 miliardy eur len tesne zaostal za hodnotou z predchádzajúceho roka v dôsledku silne rastúcich nákladov na suroviny skupiny Rubber

Hannover, 3. augusta 2017. Technologický koncern Continental po úspešnom prvom polroku opäť zvyšuje svoju prognózu obratu pre aktuálny hospodársky rok. „Naša spoločnosť, ktorá vyrába inovatívne technológie pre asistované a automatizované, ako aj prepojené a efektívne riadenie, rástla opäť rýchlejšie, ako globálny trh osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Rast obratu v tejto oblasti sa pohyboval okolo 10 percent. Nami predikovaný obrat na úrovni celého koncernu preto zvyšujeme o 500 miliónov eur na viac ako 44 miliárd eur,“ povedal vo štvrtok predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart pri prezentácii ekonomických údajov po prvých šiestich mesiacoch. V rovnakom období sa zvýšil aj celkový objem nových objednávok skupiny Automotive na viac ako 19,5 miliárd eur.

© Continental AG

​​​​​​​„Naše divízie Tires a ContiTech dokázali svoj obrat spoločne zvýšiť o viac ako 9 percent, k čomu prispela aj skupina Hornschuch, ktorá bola konsolidovaná do divízie ContiTech od marca. Z hľadiska výsledkov zosilnel protivietor podľa očakávaní v oboch divíziách na základe silne rastúcich nákladov na suroviny, ktoré za polrok zaťažili skupinu Rubber o 300 miliónov eur,“ vysvetľoval Degenhart polročný výsledok skupiny Rubber. Podľa Degenharta však zvýšené ceny väčšinou prírodného a syntetického kaučuku v druhej polovici roka opäť poklesnú. Technologický koncern počíta s celkovým negatívnym dopadom ku koncu roka vo výške 450 miliónov eur. To je o 50 miliónov eur menej, ako sa predpokladalo na začiatku roka.

Z Degenhartovho pohľadu výsledky prvej polovice roka potvrdili očakávania súčasného fiškálneho roka: „Potvrdzujeme naše plány ohľadom výsledku a sme potešení, že môžeme zvýšiť predpokladaný obrat na základe dynamiky rastu v automobilovom priemysle. Sme presvedčení, že v druhom polroku bude podiel skupiny Rubber na príjmoch opäť nad úrovňou rovnakého obdobia predchádzajúceho roka.“ Trhové prostredie hodnotí Degenhart naďalej ako náročné. „Hospodárska a politická neistota majú citeľný dopad na dianie na trhu. V uplynulých rokoch sme zlepšovali našu agilnosť a flexibilitu a v súčasnosti z nich ťažíme,“ dodal.

© Continental AG

​​​​​​​Finančný riaditeľ koncernu Wolfgang Schäfer bol spokojný pri pohľade na solídny rast obratu a finančnú situáciu spoločnosti. „Cieľom našich zvýšených investičných výdavkov je náš silný rast“, vysvetľoval Schäfer nárast investícií do hmotného majetku a softvéru. Tieto sa zvýšili v priebehu prvých šesť mesiacov roku 2017 o 26 percenta na 1,16 miliárd eur. Podiel kapitálových výdavkov tak predstavuje 5,3 percenta oproti 4,6 percenta v porovnateľnom období minulého roka.

Voľný peňažný tok pred akvizíciami po prvých šiestich mesiacoch predstavoval 531 miliónov eur, čo je o 510 miliónov eur menej, ako suma v predchádzajúcom roku. „Dôvodom tohto poklesu je zvýšenie investícií do výstavby kapacít pre vývoj a výrobu, ako aj vybudovanie pracovného kapitálu, ktorý ide ruka v ruke so silným rastom. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sme pri pracovnom kapitáli zaznamenali nárast o 300 miliónov eur. K tomu prišlo aj vyplatenie požiadaviek vyplývajúcich z garančných nárokov vo výške viac ako 120 miliónov eur, na ktoré však boli vytvorené rezervy už v roku 2016,“ vysvetlil Schäfer. V súvislosti s ročnou prognózou dodal: „Naším cieľom v aktuálnom hospodárskom roku je aj naďalej dosiahnutie voľného peňažného toku pred akvizíciami vo výške cca 2 miliardy eur.“

Náklady na výskum a vývoj sa v prvom polroku 2017 zvýšili v porovnaní s minulým rokom o 9,5 percenta. Nárast je približne rovnaký ako percentuálny nárast obratu. Náklady na výskum a vývoj zostali na rovnakej úrovni, ako v porovnateľnom období predchádzajúceho roka, na úrovni 7,2 percenta obratu koncernu.

Na konci prvého polroka sa čistá zadlženosť koncernu Continental pohybovala na úrovni 3,47 miliárd eur. Dôvodom nárastu oproti prvému štvrťroku 2017 je vyplácanie dividend za hospodársky rok 2016 vo výške viac ako 850 miliónov eur v máji 2017. V porovnaní s koncom roka 2016 vzrástla čistá zadlženosť o 671 miliónov eur. Miera zadlženosti (Gearing Ratio) sa koncom júna 2017 znížila na 22,8 percenta (v rovnakom období minulého roka to bolo 25,8 percenta). Podiel vlastného kapitálu predstavoval cca 41 percent. K 30. júnu 2017 disponoval koncern Continental hotovostnými rezervami vo výške 4,9 miliárd eur, z toho 1,8 miliardy eur predstavovali priebežné prostriedky a 3,1 miliardy eur prisľúbené, nevyužité úverové limity.

Ku koncu druhého kvartálu roku 2017 bolo v koncerne zamestnaných vyše 230 000 zamestnancov, a teda približne o 10 000 zamestnancov viac v porovnaní s koncom roka 2016. V skupine Automotive vzrástol počet zamestnancov predovšetkým vo výrobe, ako aj v oblasti výskumu a vývoja. Počet zamestnancov sa celkovo zvýšil o viac než 4 700 osôb. V dôsledku ďalšieho budovania výrobných kapacít a predajných kanálov, ako aj získania skupiny Hornschuch sa počet zamestnancov skupiny Rubber zvýšil o viac než 5 600 osôb. V porovnaní s reportingovým obdobím uplynulého roka bol počet zamestnancov koncernu vyšší celkovo o cca 15 600 osôb.

Skupina Automotive vytvorila v prvých šiestich mesiacoch tohto roka obrat vo výške 13,4 miliardy eur. Čistá marža EBIT predstavovala 8,4 percenta (porovnateľné obdobie minulého roka: obrat 12,2 miliárd eur, čistá marža EBIT 8 percent).

Skupina Rubber dosiahla v prvom polroku 2017 obrat vo výške 8,6 miliárd eur. Čistá marža EBIT predstavovala 15,1 percenta (porovnateľné obdobie minulého roka: obrat 7,9 miliárd eur, čistá marža EBIT 18,5 percenta).

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: