H1
© Continental AG

Polročné čísla: Continental zrýchľuje rast

  • Organický nárast obratu o 5,4 percenta po šiestich mesiacoch na 22,4 miliardy EUR
  • Príjem objednávok naďalej na rekordnej úrovni: Automotive s viac ako 20 miliardami EUR, obchod s elektromobilitou vykazuje príjmy vo výške viac ako 1 miliarda eur
  • Očistený EBIT sa pohybuje na úrovni 2,2 miliardy EUR, očistená EBIT-marža: 10 percent
  • Čistý hospodársky výsledok sa zvýšil o 4,3 percenta na 1,6 miliardy EUR

Hannover 2. august 2018.

Technologická spoločnosť Continental zverejnila dnes v Hannoveri svoje výsledky za prvý polrok 2018. Na základe toho mohla aj spoločnosť Dax zvýšiť tempo svojho rastu v druhom štvrťroku 2018 a opäť rásť rýchlejšie ako jej relevantné trhy. Po šiestich mesiacoch predstavuje organický rast obratu 5,4 percenta. Pričinilo sa o to všetkých päť divízií. Oblasť Automotive rástla organicky v rovnakom období o 6,6 percenta. Tým pádom rástla o takmer 5 percentuálnych bodov rýchlejšie ako celosvetová výroba automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, ktoré si polepšili o 2 percentá. V aktuálnom obchodnom roku počíta spoločnosť naďalej s výrazným nárastom celosvetovej produkcie osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel vo výške viac ako 1 percento.

Spoločnosť Continental zvýšila svoj obrat v prvom polroku na 22,4 miliardy EUR. Čistý operatívny zisk predstavuje 2,2 miliardy EUR. Zodpovedá to očistenej EBIT marži na úrovni 10 percent.

„Naše silné technologické stránky nám zaručujú rýchly rast. Po celom svete sa starajú o bezpečnú, komfortnú a inteligentnú mobilitu. Sú ukážkou mobility budúcnosti a nášho dlhodobého úspechu v oblasti neustálej zmeny a neistoty,“ povedal vo štvrtok predseda predstavenstva spoločnosti Continental, Dr. Elmar Degenhart, pri príležitosti predstavenia hospodárskych čísel za prvý polrok 2018.

Dodal k tomu: „Náš úspešný rast v druhom štvrťroku je ďalším dôkazom našej sily. Okrem toho je potešiteľná aj výška prijatých objednávok v oblasti elektromobility. Svedčí o životaschopnosti nášho portfólia produktov.“ Aj vďaka tomu bola hodnota prijatých objednávok produktov a systémov pre hybridné vozidlá a elektromobily v prvom polroku viac ako 1 miliarda EUR. Príjem objednávok po šiestich mesiacoch je s viac ako 20 miliardami EUR v celej oblasti Automotive naďalej na rekordnej úrovni.

Obrat mohol v druhom štvrťroku rásť najmä v oblasti obchodu s pohonmi. Naša budúca pozícia a bilancia otvára cestu tak pre Powertrain, ako aj pre všetky ostatné divízie, aby sa naďalej rozvíjali v našej hodnotovej sieti rýchlejšie než naše relevantné trhy,“ povedal Degenhart s ohľadom na onedlho uverejnenú novú bilanciu spoločnosti.

Degenhart bol spokojný aj so štvrťročným výsledkom divízie pneumatík, ktorá bola v prvých troch mesiacoch poznačená dôsledkami výmenných kurzov. Tým pádom sa čistý prevádzkový zisk zvýšil v druhom štvrťroku na 17,8 percenta z 15,2 percenta v prvom štvrťroku. „Naša divízia pneumatík v druhom štvrťroku opäť rástla a potvrdila svoju ziskovú pozíciu na trhu,“ zhrnul pozitívny vývoj.

Solídny rast všetkých divízií, naďalej vysoké investície do mobility zajtrajška

„Ako sa očakávalo, vykázalo všetkých päť divízií dobrý organický rast. Na základe toho sme spokojní s vývojom obratu v prvom polroku,“ zhodnotil finančný predseda Wolfgang Schäfer prvý polrok. V súvislosti s prognózou dodal: „Priemysel na nachádza technologicky na prelome. Ide o automatizovanie, zosieťovanie a elektrifikáciu. Vývoj nášho zisku odzrkadľuje vysoké investície do vývoja budúcich technológií. K tomu treba pripočítať náklady na rozbeh výroby, ktoré vyplývajú z rastúceho počtu prijatých objednávok v posledných rokoch.“ Technologická spoločnosť vynaložila v prvom polroku výdavky na investície, výskum a vývoj v celkovej hodnote 2,9 miliardy EUR. Na celom svete je len veľmi málo spoločností, pokračuje Schäfer, ktoré ženú výskum a vývoj v oblasti mobility do takých výšok. 

S ohľadom na priebeh celého roka pripomína Schäfer tú skutočnosť, že tretí štvrťrok môže byť ovplyvnený sezónou: „V treťom štvrťroku majú výrobcovia automobilov celozávodné dovolenky a podnikové prázdniny. Okrem toho nasledujúci štvrťrok pravdepodobne negatívne ovplyvní aj skúšobný cyklus WLTP, ktorý vstúpi do platnosti 1. septembra.“ Spoločnosť Continental podľa dnešného stavu napriek tomu očakáva silný štvrťrok ku koncu roka a na základe toho potvrdzuje výhľad na ďalší rok.

Ukazovatele koncernu Continental © Continental AG

Čistý zisk koncernu pripadajúci akcionárom sa po prvých šiestich mesiacoch zvýšil o 4,3 % na približne 1,6 miliardy EUR v porovnaní s 1,5 miliardy EUR v porovnateľnom období predchádzajúceho roka.

Voľný tok peňazí dosiahnutý v prvom polroku 2018 predstavoval 122 miliónov EUR, v porovnaní s 292 miliónmi EUR v porovnateľnom období predchádzajúceho roka. Dôvodom boli výrazné navýšenie Working Capital v dôsledku solídneho rastu. Voľný tok peňazí pred akvizíciami po šiestich mesiacoch dosiahol 296 miliónov EUR.

Skupina Automotive Group mohla v uplynulom polroku zvýšiť svoj obrat o 2,8 percenta. Organický rast predstavoval 6,6 percenta. Obrat v tomto období predstavoval 13,8 miliardy EUR. Čistá operatívna marža predstavovala 8,1 percenta.

Skupina Rubber Group dosiahla v prvých šiestich mesiacoch obrat 8,6 miliardy EUR, čo v porovnaní s porovnateľným obdobím minulého roka predstavovalo mierny pokles. Organický rast obratu predstavoval oproti tomu v prvom polroku 2018 3,6 percenta.

Segmentová správa Continental (1. január – 30. jún 2018) © Continental AG

V prvom polroku investovala spoločnosť Continental 1,2 miliardy EUR do hmotného majetku a softvéru. Investičný podiel tak predstavuje 5,2 percenta (v porovnaní s 5,3 percenta v predchádzajúcom roku). Na výskum a vývoj vynaložila technologická spoločnosť 1,7 miliardy EUR netto. To zodpovedá hodnote 7,7 percenta s ohľadom na obrat spoločnosti. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo 7,2 percenta.

K 30. júnu 2018 predstavoval čistý dlh 2,9 miliardy EUR. V porovnaní s koncom roka 2017 to zodpovedá nárastu o viac ako 811 miliónov EUR. Nárast čistého dlhu v predmetnom období je spôsobený prevažne výplatou dividend za predchádzajúci obchodný rok vo výške 900 miliónov EUR.

Gearing Ratio, stupeň zadlženosti, ku dňu vytvorenia tejto správy príslušne vzrástol z 12,6 percenta na konci roka 2017 na 16,8 percenta. Likvidná rezerva, ktorou disponuje spoločnosť Continental, predstavovala ku dňu vytvorenia tejto správy 5,8 miliardy EUR.

Ku koncu prvého polroka 2018 zamestnávala spoločnosť Continental viac ako 243 000 zamestnancov. To zodpovedá nárastu o 8 000 nových zamestnancov v porovnaní s koncom minulého roka. Takmer dve tretiny tohto nárastu možno vysvetliť okrem iného posilnením celosvetového výskumného a vývojového tímu skupiny Automotive Group. Jedna tretina nových zamestnancov sa zamestnala v skupine Rubber Group. Títo zamestnanci sú potrební najmä v rozšírenej výrobe a rastúcom oddelení predaja.

Here you can download the "Financial Report as of June 30, 2018 (PDF, 4.2 MB) ".

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: