H1

Spoločnosť Continental dosiahla solídny výsledok a pripravuje sa na zmenu trhového prostredia a priemyslu

  • Vývoj trhu po šiestich mesiacoch je naďalej výrazne klesajúci
  • Obrat v druhom štvrťroku dosiahol 11,3 miliardy eur, čistá marža EBIT je na úrovni 7,8 percenta
  • Dozorná rada diskutuje o zmene v prostredí a priemysle
  • Predstavenstvo uzatvára opatrenia v divízii predaja motorov s cieľom zamerania na e-mobilitu
  • Výroba batériových článkov s pevných elektrolytom sa nestáva súčasťou stratégie

Hannover, 7. august 2019. Spoločnosť Continental dosiahla v druhom štvrťroku 2019 celkovo solídny výsledok, napriek silne klesajúcemu trhu. Pretože v uplynulom štvrťroku poklesla globálna výroba osobných a ľahkých úžitkových vozidiel v porovnaní so štvrťrokom minulého roku o 7 percent. Obrat koncernu bol naproti tomu o 1 percento nižší ako v porovnaní s príslušným štvrťrokom minulého roku a činí okolo 11,3 miliárd Eur. Organický rast obratu očistený o zmeny konsolidačného rámca a menového kurzu bol v rovnakom období -3,7 percenta. Čistý EBIT bol v druhom štvrťroku 868 miliónov Eur. Zodpovedá to marži na úrovni 7,8 percenta (predchádzajúci rok: 10,2 percenta). Technologická spoločnosť tým potvrdzuje svoje predbežné obchodné čísla k 1. polroku 2019 uverejnené 22. júla 2019. Pre prebiehajúci finančný rok počíta s poklesom celosvetovej výroby osobných a ľahkých úžitkových vozidiel o približne 5 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

„V súčasnosti je trhové prostredie veľmi náročné. Najdôležitejšie automobilové trhy Európa, Severná Amerika a predovšetkým Čína klesajú“, hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Continental, Dr. Elmar Degenhart. A dodáva: „Na klesajúci trh reagujeme prísnou nákladovou disciplínou a zvýšením našej konkurencieschopnosti.“ Pán Degenhart prejavil obavy o akútne rastúci tlak na priemyselné lokality ako Nemecko s ich porovnateľne vysokými nákladmi za energie, dane a sociálne výdavky.

Naviac sa momentálne automobilový priemysel celosvetovo nachádza v hlboko siahajúcej, dramaticky sa zrýchľujúcej a čiastočne deštruktívnej premene. O týchto výzvach sa radila dozorná rada spoločnosti. Vedenie spoločnosti pritom vysvetlilo svoju stratégiu, s ktorou si udrží spoločnosť Continental svojufinančnú silu, zvýši konkurencieschopnosť a zabezpečí udržateľnosť. Z toho vyplývajúca potreba konať bude prekonzultovaná so zástupcami zamestnancov. Cieľom je pritom sa v nasledujúcich týždňoch dohodnúť na plánovanom, spoločnom postupe. O prípadných výsledkoch budú informovať predstavenstvo a zástupcov zamestnancov, okamžite ako dôjde k nejakému porozumeniu.

Divízia predaja motorov vsádza na elektrifikáciu, spoločnosť Continental nevstupuje do výroby batériových článkov

Pre divíziu predaja motorov spoločnosti Continental, ktorá bude na trhu vystupovať pod názvom „Vitesco Technologies“, už rozhodlo predstavenstvo o ďalších krokoch. Predovšetkým z dôvodu sprísňujúcich sa politických požiadaviek pôsobí divízia predaja motorov spoločnosti Continental, v čoraz viac deštruktívnom trhovom prostredí. Teraz ykonáva potrebné prispôsobenia portfólia a pritom sa do budúcna ešte silnejšie koncentruje na obchod s elektromobilitou. „Dôsledne na to pripravujeme našu divíziu predaja motorov, pretože sa trh jednoznačne vyvíja týmto smerom. Našou výhodou je, že sme v tejto oblasti už veľa rokov technologicky vedúci hráč s rozsiahlymi, systémovými skúsenosťami“, povedal pán Degenhart.

Zároveň spoločnosť Continental definitívne upúšťa od úvah o vstupe do výroby batériových článkov s pevným elektrolytom. Doteraz si spoločnosť nechávala túto možnosť pootvorenú. Rozšírenie výroby o dnes bežné lítiumiónové akumulátory táto spoločnosť vedená na burze DAX vždy vylučovala. Po intenzívnej kontrole dospela spoločnosť Continental k záveru neinvestovať do výroby batériových článkov. Technologický smer u zásobníkov energie pre elektromobilitu je stanovený predovšetkým politickými požiadavkami. Jeho rozšírenie bude teraz nútene urýchľované pomocou lítiumiónových batériových článkov. Trhové podiely vo výrobe batériových článkov pre automobilový priemysel tak budú rozdelené výrazne skôr a na báze tejto existujúcej technológie, vysvetli dôvody pán Degenhart. „Tým sú už pevne stanovené piliere. S technológiou batériových článkov s pevným elektrolytom, ktorá bude k dispozícii pravdepodobne až po roku 2030, už nedokáže spoločnosť Continental vytvoriť žiaden atraktívny obchodný model“, dodal.

Prispôsobenia v divízii predaja motorov kvôli nízkemu dopytu po spaľovacích motoroch

Rapídne sa meniaci vývoj trhu je spojený s klesajúcim dopytom. To viedlo spoločnosť Continental k rozhodnutiu nerozširovať jej obchod s hydraulickými komponentmi. Zahŕňa okrem iného obchod so vstrekovačmi a čerpadlami pre benzínové a naftové motory. Toto rozhodnutie znamená, že budú splnené existujúce zmluvy, ale nové zákazky budú zohrávať čoraz menšiu úlohu.

Navyše preveruje skupina Continental svoj obchod s komponentmi na úpravu spalín a čerpanie paliva. Hlavnými dôvodmi sú intenzívny cenový tlak, ako aj vysoká závislosť od ďalšieho vývoja trhu.

Podrobnejšie informácie o uvedených opatreniach sú k dispozícii v samostatnej, dnes uverejnenej tlačovej správe divízie predaja motorov.

Druhý štvrťrok v silne klesajúcom trhovom prostredí prebehol solídne

„Náš obchod je v súčasnosti ovplyvnený spomalením celosvetovej automobilovej produkcie. Negatívnym vývojom na našich trhoch sme sa čiastočne dokázali vyhnúť s mierne klesajúcim obratom v druhom štvrťroku“, bilancoval finančný predseda spoločnosti Wolfgang Schäfer priebeh druhého štvrťroka 2019. Dodal: „Pre druhý polrok neočakávame zlepšenie situácie.“ Spoločnosť v súčasnosti nepočíta s krátkym až strednodobým oživením trhového prostredia.

Preto spoločnosť nedávno znížila trhové očakávania pre prebiehajúci rok. V porovnaní s minulým rokom očakáva Continental pokles výroby osobných a ľahkých úžitkových vozidiel v USA o 2 percentá, v Európe o 3 percentá a v Číne o 10 percent. Spoločnosť Continental vychádza pre rok 2019 z 5-percentného poklesu celosvetovej produkcie vozidiel. Tieto domnienky sú základom pre nedávno prispôsobenú prognózu z 22. júla 2019.

Ukazovatele koncernu Continental

Zisk koncernu pripadajúci akcionárom za druhý štvrťrok 2019 sa znížil o 41 percent na 485 miliónov Eur v porovnaní s 882 miliónmi Eur v porovnateľnom období predchádzajúceho roka.

Voľný tok peňazí dosiahnutý v druhom štvrťroku 2019 predstavoval -262 miliónov Eur, v porovnaní s 82 miliónmi Eur v porovnateľnom období predchádzajúceho roka. Voľný tok peňazí pred akvizíciami, v ktorom sú obsiahnuté predovšetkým výdavky na kúpu špecialistu na tlmenie kmitania Cooper Standard, ako aj pred následkami z právneho osamostatnenia divízie predaja motorov, predstavoval -29 miliónov Eur.

Hlavné ukazovatele kľúčových obchodných oblastí

Obrat Automotive Group klesol v predchádzajúcom štvrťroku v porovnaní so zrovnateľným obdobím minulého roka o 3,1 percenta na 6,8 miliárd Eur. Organický rast predstavoval -4,9 percenta. V rovnakom období poklesla výroba osobných a ľahkých úžitkových vozidiel o 7 percent. Čistá operatívna marža Automotive Group predstavovala 5,5 percenta.

Skupina Rubber Group dosiahla v druhom štvrťroku 2019 obrat 4,5 miliardy Eur, čo v porovnaní s porovnateľným obdobím minulého roka predstavovalo nárast 2,5 percenta. Organický rast obratu predstavoval v rovnakom období -1,8 percenta. Čistá marža EBIT skupiny Rubber Group predstavovala v druhom štvrťroku 2019 12,3 percenta.

V druhom štvrťroku 2019 investovala spoločnosť Continental 785 miliónov Eur do hmotného majetku a softvéru, a tým 70 miliónov Eur viac ako v príslušnom štvrťroku predchádzajúceho roku. Investičný podiel predstavoval 7,0 percenta (predchádzajúci rok: 6,3 percenta). Na výskum a vývoj vynaložila technologická spoločnosť v rovnakom období 917 miliónov Eur netto. To zodpovedá hodnote 8,1 percenta s ohľadom na obrat spoločnosti. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo 7,6 percenta.

K 30. júnu 2019 predstavovali čisté finančné dlhy 5,7 miliardy Eur. Zodpovedá to nárastu 1,4 miliardy Eur v porovnaní s rozhodujúcim dňom prvého štvrťroka 2019. Nárast čistých finančných dlhov v predmetnom období je v podstate spôsobený odtokom dividendy za predchádzajúci obchodný rok vo výške 950 miliónov Eur. Stupeň zadlženosti, ku dňu vytvorenia tejto správy vzrástol na 31,3 percenta (predchádzajúci rok.: 16,8 percenta). Na prelome roka mali čisté finančné dlhy hodnotu 1,7 miliardy Eur, čo zodpovedalo stupňu zadlženosti 9,1 percenta. Ku koncu prvého štvrťroka 2019 stúpla táto hodnota na 22,6 percenta. Dôvodom je štandard IFRS 16, ktorý sa musí povinne uplatňovať od finančného roku 2019 , čo viedlo k zásadnému zobrazeniu všetkých lízingov v súvahe a tým k výraznému nárastu záväzkov z lízingu. V dôsledku tohto nového pravidla vzrástol aj parameter investícií do hmotného investičného majetku a softvéru. Likvidná rezerva, ktorou disponuje spoločnosť Continental, predstavovala ku dňu vytvorenia tejto správy okolo 4,8 miliardy Eur.

Ku koncu prvého polroka 2019 zamestnávala spoločnosť Continental 244 615 zamestnancov (stav ku koncu roka 2018: 243 226, stav ku koncu marca 2019: 245 686). Obzvlášť vysoký záujem má spoločnosť o softvérových vývojárov. Technologická spoločnosť zamestnáva už dnes na celom svete približne 49 000 inžinierov. Viac ako tretina z nich sú softvéroví odborníci. V globálnej softvérovej akadémii patriacej spoločnosti absolvuje len v roku 2019 ďalšie vzdelávanie vyše 5 000 zamestnancov.

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: